Dokument & lagar (1 393 träffar)

Interpellation 2013/14:204 av Hultqvist, Peter (S)

den 5 december Interpellation 2013/14:204 Israel, FN och EU av Peter Hultqvist S till utrikesminister Carl Bildt M Israels bosättningspolitik på Västbanken, i östra Jerusalem och på Golanhöjderna strider mot internationell lag och folkrätt. EU-kommissionen har under sommaren 2013 utfärdat riktlinjer där inga EU-medel

Inlämnad: 2013-12-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Israel, FN och EU

Interpellation 2013/14:173 av Björlund, Torbjörn (V)

den 27 november Interpellation 2013/14:173 Palestina situationen i Jerusalem av Torbjörn Björlund V till utrikesminister Carl Bildt M Konflikten mellan Palestina och Israel är en pågående konflikt. Det är den konflikt som pågått längst i världen. Israels ockupation av Palestina och förtrycket av palestinierna är

Inlämnad: 2013-11-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Palestina - situationen i Jerusalem

Interpellation 2013/14:163 av Green, Monica (S)

den 22 november Interpellation 2013/14:163 Behovet av vatten i Palestina av Monica Green S till utrikesminister Carl Bildt M Israel ockuperar stora delar av Palestina, dels genom muren som skär igenom palestinska byar långt in på palestinsk mark, dels genom alla bosättare, det vill säga de tusentals israeler som

Inlämnad: 2013-11-22 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av vatten i Palestina

Interpellation 2013/14:158 av Björlund, Torbjörn (V)

den 21 november Interpellation 2013/14:158 USA som rättsstat och frågan om the Cuban Five av Torbjörn Björlund V till utrikesminister Carl Bildt M I ljuset av de allt fler avslöjandena om hur USA agerar när det gäller avlyssning över hela världen och de alltmer uppenbara unilaterala besluten när det gäller rättssäkerhet,

Inlämnad: 2013-11-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: USA som rättsstat och frågan om the Cuban Five

Interpellation 2013/14:151 av Thorell, Olle (S)

den 21 november Interpellation 2013/14:151 Kärnvapen av Olle Thorell S till utrikesminister Carl Bildt M Sverige fortsätter att ställa sig vid sidan om när andra länder tar initiativ i kampen mot kärnvapen. Krav på kärnvapennedrustning baserade på dessa vapens oacceptabla humanitära konsekvenser tar allt större

Inlämnad: 2013-11-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnvapen

Skriftlig fråga 2013/14:135 av Björlund, Torbjörn (V)

den 21 november Fråga 2013/14:135 Visumförfarandet i Palestina av Torbjörn Björlund V till utrikesminister Carl Bildt M Nyligen upptäckte jag ett problem när det gäller visumförfarandet för palestinier som vill åka till Sverige. En inbjuden föreläsare från Hebron, som av israelerna inte är tillåten att komma in

Inlämnad: 2013-11-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:128 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 19 november Fråga 2013/14:128 Det israeliska rättssystemets behandling av palestinska och israeliska barn av Amineh Kakabaveh V till utrikesminister Carl Bildt M Sedan den andra intifadan år 2000 har israelisk militär arresterat och fängslat över 8 000 palestinska barn. Flera av dem har suttit fängslade i upp

Inlämnad: 2013-11-19 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:123 av Hägg, Carina (S)

den 18 november Fråga 2013/14:123 Gästarbetare i Saudiarabien av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Utländska gästarbetare utgör över hälften av arbetsstyrkan i Saudiarabien. Det finns vittnesmål om beslagtagna pass, begränsningar i rätten till organisering, orimliga arbetsförhållanden och berättelser

Inlämnad: 2013-11-18 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:117 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 14 november Fråga 2013/14:117 Rätten till vård för svensk medborgare i colombianskt fängelse av Amineh Kakabaveh V till utrikesminister Carl Bildt M Den svenske medborgaren Joaquin Perez överlämnades 2011 i strid med internationella lagar och konventioner av venezuelanska myndigheter till Colombia, där han

Inlämnad: 2013-11-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2013/14:102 av Ahlin, Urban (S)

den 8 november Interpellation 2013/14:102 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd av Urban Ahlin S till utrikesminister Carl Bildt M För två år sedan, i budgetpropositionen för 2012, skrev regeringen att Sverige kandiderar till säkerhetsrådet för perioden 20172018.Någon kampanj har det under dessa två år dock

Inlämnad: 2013-11-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2013/14:108 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 8 november Fråga 2013/14:108 Politiska fångar i Syrien av Amineh Kakabaveh V till utrikesminister Carl Bildt M Den politiske aktivisten och företrädaren för Syriens demokratiska folkparti Faeq Ali Asad, mer känd som Faeq al-Mir, har varit försvunnen sedan den 7 oktober. Han bodde i al-Koussourområdet i Damaskus

Inlämnad: 2013-11-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:106 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 8 november Fråga 2013/14:106 Uppföljning av riksdagens tillkännagivande den 11 mars 2010 av Eva-Lena Jansson S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Den svenska riksdagen beslutade den 11 mars 2010 att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Riksdagen

Inlämnad: 2013-11-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:105 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 8 november Fråga 2013/14:105 Situationen i Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter av Eva-Lena Jansson S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Den 7 november besökte Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan Sverige. På regeringens hemsida framgår att på agendan för mötet stod de bilaterala förbindelserna

Inlämnad: 2013-11-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:96 av Kakabaveh, Amineh (V)

den 5 november Fråga 2013/14:96 Mänskliga rättigheter i Iran av Amineh Kakabaveh V till utrikesminister Carl Bildt M Hassan Rohani valdes nyligen till president i Iran. Hassan Rohani har visat intresse för västvärlden och förklarat sig villig till dialog. Dialogen har rört sig om Irans kärnvapen. I skuggan av denna

Inlämnad: 2013-11-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:95 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 5 november Fråga 2013/14:95 Riksgränsen av Sven-Erik Bucht S till utrikesminister Carl Bildt M Sverige har 163 mil landgräns mot Norge från Idefjorden i söder till Treriksröset i norr. Riksgränsen har större betydelse under krig men är viktig även i fredstid. Det finns många bestämmelser som är olika i våra

Inlämnad: 2013-11-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:93 av Linde, Hans (V)

den 4 november Fråga 2013/14:93 Fängslade Greenpeaceaktivister i Ryssland av Hans Linde V till utrikesminister Carl Bildt M Den 19 september 2013 bordades Greenpeaceskeppet Arctic Sunrise av beväpnade styrkor från den ryska kustbevakningen. Fartyget och dess besättning befann sig i Barents hav för att genomföra

Inlämnad: 2013-11-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:92 av Hägg, Carina (S)

den 4 november Fråga 2013/14:92 Vapentransporter av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Samtidigt som regeringens relationer till denna sfär är goda förekommer en svensk imam i diskussion relaterad till Syrien. Forum för dialog med trossamfund finns etablerade. Mot bakgrund av det som kommit till allmän

Inlämnad: 2013-11-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2013/14:73 av Linde, Hans (V)

den 25 oktober Interpellation 2013/14:73 Ett förstärkt svenskt arbete med FN-resolution 1325 av Hans Linde V till utrikesminister Carl Bildt M Säkerhetspolitik är inte könsneutralt. Hoten mot mäns och kvinnors säkerhet kan se olika ut. Krig och väpnande konflikter påverkar män och kvinnor på olika sätt och i olika

Inlämnad: 2013-10-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ett förstärkt svenskt arbete med FN-resolution 1325

Skriftlig fråga 2013/14:70 av Hägg, Carina (S)

den 22 oktober Fråga 2013/14:70 al-Shabab av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Sedan länge är al-Shabab verksamt i Sverige genom insamling av ekonomiska medel samt rekrytering. Vi kan inte utesluta att kritiker även i vårt land har anledning att känna obehag inför organisationen. al-Shababs politiska

Inlämnad: 2013-10-22 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:69 av Hägg, Carina (S)

den 22 oktober Fråga 2013/14:69 FN:s resolution 2122 av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd antagit resolution 2122 för att bredda och stärka kvinnors deltagande i alla konfliktförebyggande faser. Kvinnor bör spela en mer framträdande roll för att förebygga och lösa

Inlämnad: 2013-10-22 Besvarare: Carl Bildt (M)