Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1663 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 september Fråga 2000/01:1663 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ny hangar på Säve Det finns sedan många år planer på att bygga en ny hangar på andra helikopterbataljonen på Säve. Den gamla hangaren är i ett uselt skick och fungerar inte längre. Sambruk skulle här ske mellan polisens

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1497 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 juli Fråga 2000/01:1497 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om landlistor och export av krigsmateriel Inför beslutet att Sverige skulle ratificera det s.k. ramavtalet för krigsmaterielsamarbete mellan Sverige och fem andra europeiska länder var en avgörande diskussion hur detta påverkar den

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1314 av Jóhannesson, Berit (v)

den 30 maj Fråga 2000/01:1314 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktsutbildning Under 2001 ska Försvarsmakten spara närmare 700 miljoner kronor, främst inom förbandsverksamheten. Detta som ett led i att försöka få ordning på sin ekonomi. Det är dock viktigt att sparandet sker på ett

Inlämnad: 2001-05-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1258 av Zetterberg, andre vice talman Eva (v)

den 18 maj Fråga 2000/01:1258 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Leif Pagrotsky om exportkrediter och dammbyggen i tredje världen Utbyggnaden av en serie dammar i Narmadafloden i nordvästra Indien och dessas konsekvenser för miljontals människor i floddalen har blivit en av de mest kontroversiella

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1236 av Jóhannesson, Berit (v)

den 16 maj Fråga 2000/01:1236 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Leif Pagrotsky om krediter för JAS-option I Gudrun Schymans interpellation med anledning av exporten av JAS 39 Gripen till Sydafrika 2001-03-01 ställde hon frågan om vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga i syfte att redovisa villkoren och grunderna

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1122 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 april Fråga 2000/01:1122 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas förtroendeuppdrag I förra veckan visade Värnpliktsrådet upp åtta konkreta fall där man menar att de värnpliktiga som är förtroendevalda har fått sämre betyg just på grund av sitt uppdrag. Dessutom pekar Värnpliktsrådet

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1012 av Helena Zakariasén s till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:896 av Jóhannesson, Berit (v)

den 14 mars Fråga 2000/01:896 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om bordellbesök vid örlogsbesök utomlands I slutet av förra året blev det känt att marinen hade gått på bordell i Kiel i samband med en Natoövning sommaren 2000. Med anledning av detta frågade jag då er vilka åtgärder ni avsåg

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:322 av Johansson, Eva (s)

den 13 mars Interpellation 2000/01:322 av Eva Johansson s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om aidsmediciner till utvecklingsländerna Kampen för billigare mediciner hårdnar. Läkemedelsindustrin i västvärlden motsätter sig att företag i tredje världen som tillverkar billigare läkemedel säljer sina produkter till bl.a.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: aidsmediciner till utvecklingsländerna

Skriftlig fråga 2000/01:852 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2000/01:852 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om beställningen av JAS 39 Gripen I samband med det svenska försvarets omstrukturering och nya inriktning har Vänsterpartiet krävt att försvarets verkliga behov av JAS 39 Gripen ska klargöras. Då åtta flygdivisioner maximalt kräver

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:292 av Schyman, Gudrun (v)

den 1 mars Interpellation 2000/01:292 av Gudrun Schyman v till statsminister Göran Persson om exporten av JAS 39 Gripen till Sydafrika För närvarande pågår en intensiv debatt i Sydafrika kring den sydafrikanska regeringens beslut om omfattande inköp av nya vapen, där svenska JAS 39 Gripen utgör den största posten.

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: exporten av JAS 39 Gripen till Sydafrika

Skriftlig fråga 2000/01:801 av Nilsson, Martin (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:801 av Martin Nilsson s till statsrådet Leif Pagrotsky om Burma och brott mot ILO-konventioner Demokratin och de mänskliga rättigheterna förtrycks regelmässigt i Burma. Mest uppmärksammad är förstås militärjuntans husarrest av demokratirörelsens ledare. Men även på andra områden sker förtrycket.

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2000/01:283 av Engström, Marie (v)

den 23 februari Interpellation 2000/01:283 av Marie Engström v till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmarknaden kring norsk-svenska gränsen I Värmland är möjligheten till en effektiv arbetsmarknad över gränsen mot Norge viktig. Det har stor betydelse för såväl näringsliv som sysselsättning. Sedan många år har man

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2000/01:794 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 februari Fråga 2000/01:794 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om villkor för JAS exportkrediter Den svenska regeringen har hävdat att man inte aktivt försökt påverka Sydafrika att köpa JAS 39 Gripen. Statsminister Göran Persson sade i riksdagen den 2 december 1999 att han hela tiden varit

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2000/01:709 av Axelsson, Christina (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:709 av Christina Axelsson s till försvarsminister Björn von Sydow om avgångsvederlag för officerare När statliga myndigheter och företag omorganiserar och säger upp anställda sker det uppenbarligen på olika sätt. Kvinnor får en normal uppsägning, kanske med viss hjälp till utbildning som

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:702 av Eberstein, Susanne (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:702 av Susanne Eberstein s till försvarsminister Björn von Sydow om förvaring av automatkarbin i bostad Hemvärnsman äger rätt att ha automatkarbin hemma, vilket ställer speciella krav på redlighet och personligt ansvar. Därför måste man ha fullgjort en minst 90 dagar lång militär grundutbildning

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:545 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 januari Fråga 2000/01:545 av andre vice talman Eva Zetterberg v till försvarsminister Björn von Sydow om FMV:s upphandlingsrutiner Det har i medier framkommit att Försvarets materielverk FMV köpt in kläder från ett indiskt företag som ett svenskt privat företag har sagt nej till av etiska skäl. Arbetsmiljön

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:504 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari Fråga 2000/01:504 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om hälsoundersökningar för svenska soldater i Kosovo Enligt uppgifter i massmedierna har flera länder, bl.a. Spanien, Portugal och Finland, beslutat att hälsoundersöka sina soldater stationerade i Kosovo. Orsaken är att det

Inlämnad: 2001-01-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:503 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari Fråga 2000/01:503 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om utarmat uran inom EU och Nato Enligt uppgifter i massmedierna har USA, både i Kosovokriget och i Bosnien, använt projektiler med utarmat uran. Utarmat uran används i projektiler för att få en bättre genomslagskraft då det

Inlämnad: 2001-01-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering