Dokument & lagar (53 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1663 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 september Fråga 2000/01:1663 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ny hangar på Säve Det finns sedan många år planer på att bygga en ny hangar på andra helikopterbataljonen på Säve. Den gamla hangaren är i ett uselt skick och fungerar inte längre. Sambruk skulle här ske mellan polisens

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1630 av Ringqvist, Jonas (v)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1630 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk svinavel Swedish Meats har beslutat att lägga ned den svenska svinaveln och i stället låta svenska bönder föda upp danska industrigrisar då dessa anses ha bättre kvaliteter som passar in i produktionen. Stark kritik

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1522 av Ringqvist, Jonas (v)

den 20 juli Fråga 2000/01:1522 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om hundkapplöpning Den 31 juli går Svenska Spels tillstånd ut för s.k. totalisatorspel på hundkapplöpningar ut. De har därför ansökt om att få fortsätta året ut. Spelverksamheten kritiseras från många håll då hundkapplöpning

Inlämnad: 2001-07-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1497 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 juli Fråga 2000/01:1497 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om landlistor och export av krigsmateriel Inför beslutet att Sverige skulle ratificera det s.k. ramavtalet för krigsmaterielsamarbete mellan Sverige och fem andra europeiska länder var en avgörande diskussion hur detta påverkar den

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1485 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1485 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om behovet av årlig djuretikrevision I Sverige dödas årligen över 80 miljoner djur inom livsmedelsindustrin. I pälsfarmerna dödas över en miljon djur årligen och inom djurförsöksverksamheten dödas runt en halv miljon djur.

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1484 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1484 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om djur inom nöjesindustrin Jag tycker mig se ett ökat inslag av djurutnyttjande inom nöjesindustrin. Djur utnyttjas inom bl.a. cirkusverksamhet, spelinspelningar, kulturella installationer och TV-inspelningar. Många gånger

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1483 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1483 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om straffpåföljder för vanvård och djurplågeri De senaste åren har flera brott mot djurskyddslagen behandlats av domstol, och där brotten enligt mitt menande varit mycket grova och avskyvärda. Det har t.ex. handlat om hela

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1482 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 juli Fråga 2000/01:1482 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om kosmetikatest på djur På EU-nivå har man under lång tid arbetat för ett förbud mot kosmetikatest på djur och även för ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika. Förbudsförslagen har ett brett stöd hos befolkningen

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1474 av Stafilidis, Tasso (v)

den 29 juni Fråga 2000/01:1474 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om djurförsök och alternativa metoder Inom försöksdjurspolitiken slås det fast att djur inte ska få användas då det finns alternativa metoder. Inom försöksdjurspolitiken är ordet alternativ ett centralt ord. Politiken har

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1473 av Stafilidis, Tasso (v)

den 29 juni Fråga 2000/01:1473 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om pälsfarmlag Jordbruksministern har i flera sammanhang uttalat sig om behovet av djur för att vi ska få kläder. I regeringens djuretiska program skriver jordbruksministern att vi behöver djuren eftersom de ger oss kläder.

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1472 av Stafilidis, Tasso (v)

den 29 juni Fråga 2000/01:1472 av Tasso Stafilidis v till jordbruksminister Margareta Winberg om kastrering av smågrisar I Sverige är det tillåtet att kastrera smågrisar upp till två veckors ålder utan bedövning. Det finns inte några krav på att den som utför ingreppet ska ha adekvat utbildning. Kastrering av smågrisar

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1450 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 20 juni Fråga 2000/01:1450 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om miljöstödet för utrotningshotade mjölkboskapsraser Nya raskoder ska införas för utrotningshotade husdjursraser. Innan detta sker bör nuvarande stödordning utvärderas för att tydliggöra hur ett bevarandeprogram ska utformas

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1429 av Söderdahl, Willy (v)

den 15 juni Fråga 2000/01:1429 av Willy Söderdahl v till jordbruksminister Margareta Winberg om fiskbeståndets utarmning I Kalmar län infördes för tre år sedan ett tillfälligt stopp för kustnära fiske av gädda och abborre under april och maj. Förbudet infördes eftersom flera rapporter visat på mycket låg reproduktion

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1314 av Jóhannesson, Berit (v)

den 30 maj Fråga 2000/01:1314 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktsutbildning Under 2001 ska Försvarsmakten spara närmare 700 miljoner kronor, främst inom förbandsverksamheten. Detta som ett led i att försöka få ordning på sin ekonomi. Det är dock viktigt att sparandet sker på ett

Inlämnad: 2001-05-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1281 av Virgin, Lilian (s)

den 21 maj Fråga 2000/01:1281 av Lilian Virgin s till jordbruksminister Margareta Winberg om Gotlands livsmedelsinstitut Som en följd av neddragningarna inom försvaret kommer Gotland att få ersättningsjobb. Bland de planerade åtgärder som regeringen har redovisat i skrivelsen 1999/2000:33 finns stöd till Gotlands livsmedelsinstitut.

Inlämnad: 2001-05-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1264 av Ringqvist, Jonas (v)

den 18 maj Fråga 2000/01:1264 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om miljökvalitetsmål för havet Vid Artdatabankens årliga flora- och faunavårdskonferens om biologisk mångfald, där bl.a. regeringen var representerad, gjorde Fiskeriverkets representant flera anmärkningsvärda uttalanden. Om

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1255 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Fråga 2000/01:1255 av Inger Lundberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om skördeskador i Örebro län Ett fyrtiotal lantbrukare drabbades mycket hårt av fjolårets extrema regnmängder i Örebro län. Bland dem finns ett drygt tjugotal, som hamnat i mycket stora ekonomiska svårigheter på grund av de extraordinära

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1234 av Brendt, Agneta (s)

den 16 maj Fråga 2000/01:1234 av Agneta Brendt s till jordbruksminister Margareta Winberg om kamphundar Under påskhelgen hände det igen En kamphund slet sig från sin förare, högg en tax över nacken och släppte inte taget förrän taxen var död En hundägare på stillsam kvällspromenad med sin hund råkar passera förbi en

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2000/01:457 av Brendt, Agneta (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:457 av Agneta Brendt s till jordbruksminister Margareta Winberg om djurtransporter Djuren har stått i fokus under den senaste tiden. Å ena sidan bevisar TV-bilder för oss att djur hanteras fruktansvärt vid transporter, på marknader och inför slakt på många håll i Europa. Även om

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2000/01:430 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 27 april Interpellation 2000/01:430 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot havens mångfald I de resultat som Fiskeriverkets havslaboratorium fått, genom sammanställning av förra årets provtrålningar längs Bohuskusten, kan vi läsa att bestånden av torsk och bleka minskar kraftigt.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Paginering