Dokument & lagar (63 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1663 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 september Fråga 2000/01:1663 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ny hangar på Säve Det finns sedan många år planer på att bygga en ny hangar på andra helikopterbataljonen på Säve. Den gamla hangaren är i ett uselt skick och fungerar inte längre. Sambruk skulle här ske mellan polisens

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1618 av Fransson, Sonja (s)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1618 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om tillgång till poliser på landsbygden Trots att vi nu ökat utbildningsplatserna för polisen och fler färdigutbildade poliser kommer ut i arbete efterhand, råder det fortfarande stor brist. Inte minst gäller det i mindre kommuner

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1608 av Hoffmann, Ulla (v)

den 21 augusti Fråga 2000/01:1608 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om kvinnors säkerhet I Norrköping har en grupp män från Iran bildat ett nätverk i protest mot iranska kvinnors frigörelse i Sverige. Dessa som kallar sig Manliga Skräcknätverket har i en aktion gått ut med ett flygblad på persiska

Inlämnad: 2001-08-21 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1585 av Ringqvist, Jonas (v)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1585 av Jonas Ringqvist v till justitieminister Thomas Bodström om en oberoende granskning av polisens agerande vid EU-toppmötet Det kommer nu fram alltmer information om vad som hände under kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg i juni. Utifrån denna information framstår polisens agerande

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1547 av Stafilidis, Tasso (v)

den 3 augusti Fråga 2000/01:1547 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om familjerätten Familjerätten diskriminerar de homosexuella. I äktenskapsbalkens inledande bestämmelse konstateras att äktenskap ingås mellan en kvinna och en man. Partnerskap står till buds för de homosexuella. Svensk rätt

Inlämnad: 2001-08-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1546 av Stafilidis, Tasso (v)

den 3 augusti Fråga 2000/01:1546 av Tasso Stafilidis v till statsminister Göran Persson om hets mot folkgrupp Kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön är lika mycket värd som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön. Tyvärr är det inte alla som delar denna uppfattning. Våld, trakasserier och diskriminering

Inlämnad: 2001-08-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1497 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 juli Fråga 2000/01:1497 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om landlistor och export av krigsmateriel Inför beslutet att Sverige skulle ratificera det s.k. ramavtalet för krigsmaterielsamarbete mellan Sverige och fem andra europeiska länder var en avgörande diskussion hur detta påverkar den

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1467 av Hägg, Carina (s)

den 28 juni Fråga 2000/01:1467 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om registrerat partnerskap Registrerade partner likställs inte med äkta makar i tjänsteinstruktionerna för EU:s institutioner. Detta står klart sedan Sverige den 31 maj 2001 förlorat det s.k. partnerskapsmålet i EG-domstolen. Regeringen

Inlämnad: 2001-06-28 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1437 av Klockare, Lennart (s)

den 20 juni Fråga 2000/01:1437 av Lennart Klockare s till justitieminister Thomas Bodström om utildningskvoter vid polisutbildningen Polismyndigheten i Tornedalen har fått vidkännas kraftiga nedskärningar av personalresurser under 1990-talet. Samtidigt har man svårt att rekrytera nya poliser allteftersom nuvarande

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1436 av Klockare, Lennart (s)

den 20 juni Fråga 2000/01:1436 av Lennart Klockare s till justitieminister Thomas Bodström om resurser till polisen i Norrbotten Polisväsendet i Norrbotten har under de senaste åren fått kraftigt minskade resurser till sin verksamhet. Därutöver står man inför en generationsväxling, då många ska pensioneras inom den

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1406 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 14 juni Fråga 2000/01:1406 av Lena Sandlin-Hedman s till justitieminister Thomas Bodström om lagstiftning om franchising Franchising är en företagsform som vuxit under de senaste årtiondena. Ett allmänt bekymmer är att många franchisetagare har en mycket svag styrkeposition. De flesta avtal mellan franchisetagare

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1314 av Jóhannesson, Berit (v)

den 30 maj Fråga 2000/01:1314 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktsutbildning Under 2001 ska Försvarsmakten spara närmare 700 miljoner kronor, främst inom förbandsverksamheten. Detta som ett led i att försöka få ordning på sin ekonomi. Det är dock viktigt att sparandet sker på ett

Inlämnad: 2001-05-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1230 av Värmby, Lennart (v)

den 15 maj Fråga 2000/01:1230 av Lennart Värmby v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal önskad tröghet I regeringens proposition 2000/01:116 om förlängt stopp för utförsäljning av kommunala bostadsföretag kan man läsa att regeringen givit Kommundemokratiutredningen i uppdrag att presentera ett förslag till en

Inlämnad: 2001-05-15 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1146 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 maj Fråga 2000/01:1146 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om trossamfund som vigselförrättare I Sverige finns tydliga restriktioner i äktenskapsbalken kring giftermål. För att vara behörig vigselförrättare i ett annat trossamfund än Svenska kyrkan ska ett förordnande ha givits av Kammarkollegiet.

Inlämnad: 2001-05-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1143 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 maj Fråga 2000/01:1143 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om skydd mot sexuellt utnyttjande av minderåriga Enligt svensk lagstiftning är det kriminaliserat att ha sex med barn under 15 år. Den person som har samlag med barn under 15 år kan enligt 6 kap. brottsbalken dömas för sexuellt utnyttjande

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1142 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 maj Fråga 2000/01:1142 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om minimiålder för äktenskap Enligt äktenskapsbalken som tillkom 1987 och trädde i kraft den 1 januari 1988 är de lagstadgade hindren för äktenskapshindren tre till antalet RUT PM 2001:808Ett av dem är ej uppnådd 18-årsålder. Denna

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1141 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 maj Fråga 2000/01:1141 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om barnäktenskap i Sverige I Sverige är ett giftermål som ingåtts i annat land lagligt även i Sverige. En sådan vigsel är giltig enligt en lag från 1904 som lyder: Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2000/01:412 av Segelström, Inger (s)

den 26 april Interpellation 2000/01:412 av Inger Segelström s till justitieminister Thomas Bodström om prostitutionspolisens arbete i Stockholm Det är nu över två år sedan lagen om könsköp kom. Polisen i Stockholm har i sitt utomordentliga arbete varit mycket framgångsrik och enligt utvärdering för år 2000 haft mer

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: prostitutionspolisens arbete i Stockolm

Interpellation 2000/01:410 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 26 april Interpellation 2000/01:410 av Bengt-Ola Ryttar s till statsminister Göran Persson om rätten att demonstrera Poliser får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligtRätten att använda våld gäller om polisen själv möts med våld eller hot om våld,

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rätten att demonstrera

Skriftlig fråga 2000/01:1122 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 april Fråga 2000/01:1122 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas förtroendeuppdrag I förra veckan visade Värnpliktsrådet upp åtta konkreta fall där man menar att de värnpliktiga som är förtroendevalda har fått sämre betyg just på grund av sitt uppdrag. Dessutom pekar Värnpliktsrådet

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering