Dokument & lagar (105 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1365 av Lundberg, Inger (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1365 av Inger Lundberg s till statsrådet Jan O Karlsson om statsbidrag till asylsökande grundskoleelever Laxå kommun tillhör de kommuner som har den mest omfattande asylmottagningen i förhållande till befolkningen. Det innebär också att kommunen tar emot ett förhållandevis stort antal

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1356 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 september Fråga 2002/03:1356 av Niclas Lindberg s till kulturminister Marita Ulvskog om obligatoriska biblioteksplaner Riksdagen beslutade 1996 efter förslag från regeringen att införa en bibliotekslag. Den gäller från och med den 1 januari 1997. Det grundläggande uppdraget som omfattas av målen för biblioteksverksamheten

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1157 av Hoffmann, Ulla (v)

den 17 juni Fråga 2002/03:1157 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om irakiska flyktingar i EU Behandlingen av asylsökande från Irak har under en längre tid präglats av ett stort utrymme för godtycke och diskriminerande särbehandling. Strax före krigsutbrottet i Irak beslöt Migrationsverket att avvisa

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1151 av Hagberg, Michael (s)

den 16 juni Fråga 2002/03:1151 av Michael Hagberg s till miljöminister Lena Sommestad om Ekofunduz Sverige har sedan 1997 ekonomiskt bidragit till den polska miljöfonden Ekofunduz. De satsningar som gjorts från svensk sida har gällt för treårsperioder och det andra treårsprogrammet avslutas under september månad i

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1132 av Olander, Ronny (s)

den 13 juni Fråga 2002/03:1132 av Ronny Olander s till statsrådet Jan O Karlsson om folkrörelser och bistånd Som medlem i TrelleborgSvedala FN-förening har jag blivit alltmer övertygad om folkrörelsernas betydelse för det internationella biståndsarbetet. Inte minst för sin förmåga att sprida kunskap om och stödja demokratiskt

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1105 av Ringman, Agneta (s)

den 12 juni Fråga 2002/03:1105 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om lokalradions organisation Regering och riksdag har slagit fast följande om en radio och TV i allmänhetens tjänst: Den ska ha en decentraliserad organisation och den regionala och lokala organisationen ska utformas och ges tillräckliga

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1026 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1026 av Yilmaz Kerimo s till statsrådet Jan O Karlsson om väntetider för uppehållstillstånd Många svenskar som invandrat från andra länder har träffat en vän i ursprungslandet. Relationen har sedan upprätthållits och utvecklats trots stora avstånd. I många fall har den svenska medborgaren åkt

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1016 av Anita Johansson s till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet,

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:981 av Olovsson, Fredrik (s)

den 22 maj Fråga 2002/03:981 av Fredrik Olovsson s till kulturminister Marita Ulvskog om länsteaterverksamheten i Sörmland Sörmland är synnerligen ensamt om att sakna ett permanent statligt stöd till sin länsteaterverksamhet. I dag får länsteaterverksamheten i länet ett statligt stöd på försök men borde införlivas

Inlämnad: 2003-05-22 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:934 av Hassan, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:934 av Maria Hassan s till utrikesminister Anna Lindh om EU:s asylpolitik Asylpolitiken blir en av de viktiga frågorna på EU-toppmötet i Thessaloniki under juni månad. I all tysthet pågår en diskussion om den brittiska regeringens förslag att lägga asylprövningslägren utanför EU och sedan släppa

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:915 av Eberstein, Susanne (s)

den 13 maj Fråga 2002/03:915 av Susanne Eberstein s till statsrådet Berit Andnor om textremsor för synskadade Att vara synskadad är ett svårt handikapp. De senaste åren har dock många hjälpmedel uppkommit som underlättar för den synskadade att leva som vanligt i samhället. Ett hjälpmedel som länge efterlysts av de

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2002/03:770 av Hoffmann, Ulla (v)

den 8 april Fråga 2002/03:770 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om krav på resehandlingar för asylsökande från norra Irak I sitt svar på min tidigare fråga om nedsatt dagersättning till asylsökande från norra Irak hänvisar statsrådet till upprätthållandet av trovärdigheten i asylsystemet. I de fall

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:769 av Larsson, Kalle (v)

den 8 april Fråga 2002/03:769 av Kalle Larsson v till statsrådet Jan O Karlsson om sänkt dagersättning för asylsökande I den utredning som överlämnats till regeringen angående verkställighet vid oklar identitet med mera föreslås en nedsättning av dagersättningen för asylsökande som inte kan uppvisa giltiga identitets-

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:768 av Larsson, Kalle (v)

den 8 april Fråga 2002/03:768 av Kalle Larsson v till statsrådet Jan O Karlsson om genusrelaterad förföljelse och flyktingkonventionen Ett flertal länder inkluderar genusrelaterad förföljelse eller förföljelse på grund av sexuell läggning i Genèvekonventionens flyktingbegrepp. Sverige intar för närvarande en mindre

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:767 av Larsson, Kalle (v)

den 8 april Fråga 2002/03:767 av Kalle Larsson v till statsrådet Jan O Karlsson om regionala skyddszoner för flyktingar Det brittiska förslaget om regionala skyddszoner för flyktingar diskuteras vid RIF-rådsmötet i Veria den 2829 mars. Det verkliga målet tycks vara att minska antalet asylsökande i EU-länderna genom

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:766 av Larsson, Kalle (v)

den 8 april Fråga 2002/03:766 av Kalle Larsson v till statsrådet Jan O Karlsson om behandlingen av flyktingar från Irak Medan kriget pågår i Irak avser Migrationsverket att vänta med att behandla asylansökningar av irakier över 18 år. Med detta frångår man utlänningslagens kap. 3 3, UNHCR:s och Amnestys krav på att

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:765 av Larsson, Kalle (v)

den 8 april Fråga 2002/03:765 av Kalle Larsson v till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökandes rätt att arbeta I den utredning om verkställighet vid oklar identitet som överlämnats till regeringen anges den generella rätten att arbeta under asylprocessen som en möjlig orsak till det ökade antalet asylsökande i Sverige.

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)