Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2001/02:329 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 20 mars Interpellation 2001/02:329 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Jan O Karlsson om asylrätten efter den 11 september Som en följd av de tragiska händelserna i USA den 11 september uppmanade Europeiska rådets rättsliga och inrikes frågor extrainsatta möte den 20 september 2001 kommissionen att skyndsamt

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:185 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 januari Interpellation 2001/02:185 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om genderpespektiv på krishantering Det har stor betydelse för resultatet och utgången av en krishantering vem som analyserar problemet och vem som föreslår lösningar. I dagsläget är det nästan uteslutande män som

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)