Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2012 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 augusti Fråga 2005/06:2012 av Ulla Hoffmann v till socialminister Berit Andnor s Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn Den 1 januari 2005 gavs föräldrar till ett svårt sjukt barn under 18 år rätt till ett obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning. En uppföljning från Försäkringskassan

Inlämnad: 2006-08-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:985 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 mars Fråga 2003/04:985 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Berit Andnor om avvisning av gravid kvinna Enligt svensk politik är barnets bästa att ha tillgång till båda sina föräldrar. Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn som vistas i Sverige omfattas av de rättigheter som anges i barnkonventionen. En höggravid

Inlämnad: 2004-03-25 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:433 av Hoffmann, Ulla (v)

den 10 december Fråga 2003/04:433 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Berit Andnor om Genomförandegruppen för pensionsreformen För genomförandet av pensionsreformen tillsattes inom Socialdepartementet en arbetsgrupp med företrädare för de fem partier som ställt sig bakom överenskommelsen, det vill säga Moderaterna,

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1157 av Hoffmann, Ulla (v)

den 17 juni Fråga 2002/03:1157 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om irakiska flyktingar i EU Behandlingen av asylsökande från Irak har under en längre tid präglats av ett stort utrymme för godtycke och diskriminerande särbehandling. Strax före krigsutbrottet i Irak beslöt Migrationsverket att avvisa

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:770 av Hoffmann, Ulla (v)

den 8 april Fråga 2002/03:770 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om krav på resehandlingar för asylsökande från norra Irak I sitt svar på min tidigare fråga om nedsatt dagersättning till asylsökande från norra Irak hänvisar statsrådet till upprätthållandet av trovärdigheten i asylsystemet. I de fall

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:607 av Hoffmann, Ulla (v)

den 4 mars Fråga 2002/03:607 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om kvinnors asylskäl Orsakerna till könsrelaterad förföljelse överensstämmer många gånger med de grunder till skyddsbehov som anges i Genèvekonventionen. Trots detta bedöms inte kvinnor som riskerar förföljelse på grund av sitt kön som flyktingar

Inlämnad: 2003-03-04 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:593 av Hoffmann, Ulla (v)

den 27 februari Fråga 2002/03:593 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om nedsatt dagersättning till asylsökande från norra Irak I april 2002 beslutade regeringen om ändrad praxis vad gäller bedömningen av asylsökande från norra Irak. Denna grupp bedöms härigenom inte ha generellt skyddsbehov utan kan,

Inlämnad: 2003-02-27 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:205 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 februari Interpellation 2002/03:205 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Anna Lindh om skydd av norra Irak/irakiska Kurdistan I över tio år har kurderna i norra Irak/irakiska Kurdistan till följd av de flygförbudszoner som USA införde, över irakiskt territorium efter Gulfkriget, kunnat etablera ett lokalt

Inlämnad: 2003-02-25 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:124 av Hoffmann, Ulla (v)

den 8 januari Interpellation 2002/03:124 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om Sveriges asylpolitik för flyktingar från Bangladesh År 2001 var det val i Bangladesh. Efter omfattande valfusk vann BNP och det islamistiska och fundamentalistiska partiet Jamaati Islami. Även om det var BNP som fick det största

Inlämnad: 2003-01-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:182 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 november Fråga 2002/03:182 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om sexindustrins intressen inom svenskt utvecklingssamarbete Sexindustrins intressen försöker aktivt öka sitt inflytande gentemot institutioner inom EU. En konsekvens av detta är att projekt och organisationer som ser legalisering av

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:87 av Hoffmann, Ulla (v)

den 7 november Fråga 2002/03:87 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Berit Andnor om vårdbidrag och handikappersättning eller aktivitetsersättning Från den 1 januari 2003 gäller nya regler för beräkning av ersättning till personer som drabbats av långvarig eller varaktig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan.

Inlämnad: 2002-11-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1618 av Hoffmann, Ulla (v)

den 9 september Fråga 2001/02:1618 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet Enligt uppgifter publicerade i Svenska Dagbladet har inom Utrikesdepartementet upprättats en icke offentliggjord lista över 50 förslag syftande till att minska flyktingmottagandet. Ett av förslagen skulle, enligt

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1586 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 september Fråga 2001/02:1586 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande från irakiska Kurdistan I Sverige befinner sig i dag ca 3 000 asylsökande från den autonoma zonen av irakiska Kurdistan. Enligt ett beslut från regeringen i våras har de inte asylskäl utan bör avvisas tillbaka till irakiska

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1540 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1540 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om automatiskt uppehållstillstånd för nyfödda Utlänningsförordningens 3 kap. 7 innebär att föräldrar med permanent uppehållstillstånd i Sverige som får barn måste ansöka hos Migrationsverket om uppehållstillstånd för sitt nyfödda barn.

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1425 av Hoffmann, Ulla (v)

den 17 juli Fråga 2001/02:1425 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om Medevac Sedan några år bedrivs ett unikt biståndsprogram i Bosnien-Hercegovina och Kosovo, det s.k. Medevac. Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan Migrationsverket och Linköpings universitetssjukhus, innebär att svårt sjuka

Inlämnad: 2002-07-17 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1198 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 maj Fråga 2001/02:1198 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om vård till asylsökande Många asylsökande på flyktingförläggningen i Gimo mår väldigt dåligt psykiskt, vilket resulterar i ett högt tryck på vuxen- och barnpsykiatrin i Landstinget i Uppsala län. Tidvis har t.ex. samtliga vårdplatser på

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:945 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 mars Fråga 2001/02:945 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om arbetstillstånd för asylsökande I utlänningsförordningen 4 kap. 3a finns en bestämmelse som ger Migrationsverket möjlighet att undanta asylsökande från skyldigheten att ha arbetstillstånd om verket bedömer att beslut inte kommer att

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:749 av Hoffmann, Ulla (v)

den 15 februari Fråga 2001/02:749 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om Dublinkonventionen När Dublinkonventionen snart ersätts med en Dublinförordning riskerar det rättsliga skyddet i Sverige för asylsökande att urholkas. Det har sin grund i följande förhållanden: Dublinkonventionen är inte direkt tillämplig

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:737 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 februari Fråga 2001/02:737 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om Kairokonferensens mål På Kairokonferensen beslutade världens länder att 4 av biståndet ska avsättas för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa. Enligt uppgift är det endast ett EU-land som uppfyller detta mål och det är Holland.

Inlämnad: 2002-02-14 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:736 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 februari Fråga 2001/02:736 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om Cotonouavtalet I Cotonou signerades den 23 juni 2000 ett avtal mellan de 15 EU-länderna och 78 länder i Afrika, Karibien och Stilla havsområdet. Cotonouavtalet ersätter Loméavtalet och gäller i 20 år. Avtalet handlar om en summa

Inlämnad: 2002-02-14 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Paginering