Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:333 av Svensson Smith, Karin (v)

den 12 november Fråga 2004/05:333 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafik längs Norra stambanan För närvarande arbetar Banverket med att anpassa Norra stambanans sträckning mellan Gävle och Östersund till höghastighetståg. Arbetena beräknas pågå de närmaste tre åren och kommer att innebära

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:520 av Svensson Smith, Karin (v)

den 19 maj Interpellation 2003/04:520 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om syftet med att anslå medel till järnvägsinvesteringar I december 2003 blev Vänsterpartiet, Miljöpartiet och regeringen överens om en stor satsning på järnvägar och vägar i Västra Götaland. I regeringens proposition är

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1049 av Svensson Smith, Karin (v)

den 5 april Fråga 2003/04:1049 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om Bohusbanan Enligt förordningen om statens spåranläggningar 1996:734 är det otillåtet att riva upp ett järnvägsspår innan minst tre år förflutit sedan tågtrafik har upphört. Så var det när järnvägsnätet var uppdelat i länsjärnvägar

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1005 av Svensson Smith, Karin (v)

den 29 mars Fråga 2003/04:1005 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om nedläggning av Bohusbanan I december 2003 blev Vänsterpartiet, Miljöpartiet och regeringen överens om en stor satsning på järnvägar och vägar i västra Götaland. Nu föreslår Vägverket att Bohusbanan norr om Munkedal ska rivas

Inlämnad: 2004-03-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:956 av Svensson Smith, Karin (v)

den 19 mars Fråga 2003/04:956 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om anslag till Rikstrafiken Det är nu klart vilka kostnader som kommer att drabba operatörerna efter bolagiseringen av järnvägen och därmed inrättandet av Jernhusen. Stationskommittén har gjort en kartläggning av hela landet. Varje

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:357 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 2003/04:357 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om luftföroreningar orsakade av vägtrafik Luftföroreningarna i våra storstäder dödar sannolikt fler människor än vägtrafiken. För att minska problemen har riksdagen i miljöbalken lagt fast regler för högsta acceptabla

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:909 av Svensson Smith, Karin (v)

den 15 mars Fråga 2003/04:909 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om trängselprissättning När riksdagen godkände budgeten för 2004, efterlystes samtidigt en översyn av systemet för fördelning av slot tider vid landets flygplatser som bättre än det nuvarande systemet stimulerar till att den befintliga

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:440 av Svensson Smith, Karin (v)

den 10 december Fråga 2003/04:440 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets underhåll Efter att i flera år ha underhållet utlagt på entreprenörer har Banverkets brittiska motsvarighet Network Rail nyligen beslutat att ta tillbaka allt underhåll i egen regi. Den brittiska privatiseringen

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:130 av Svensson Smith, Karin (v)

den 20 november Interpellation 2003/04:130 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Leif Pagrotsky om tågtrafiken och statens ansvar SJ befinner sig i kris och är tvungen att vidta mycket drastiska åtgärder för att minska sina kostnader. SJ måste förbättra sitt resultat med 700 miljoner under tre år. För att

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:42 av Svensson Smith, Karin (v)

den 29 september Fråga 2003/04:42 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om alternativ till tunnel genom Hallandsåsen En förutsättning för att tillföra Banverket de anslag ett slutförande av tunnelbygget genom Hallandsås ansågs behöva var att projektet kunde slutföras på ett miljösäkert sätt. Det

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1332 av Svensson Smith, Karin (v)

den 28 augusti Fråga 2002/03:1332 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om svensk klimatpolitik Resultatet från det svenska klimatforskningsprogrammet SWECLIM visar att de sannolika effekterna av den mänskligt orsakade växthuseffekten blir allvarligare än vad som tidigare förväntats. Den gångna

Inlämnad: 2003-08-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1256 av Svensson-Smith, Karin (v)

den 24 juli Fråga 2002/03:1256 av Karin Svensson-Smith v till statsrådet Ulrica Messing om tunnelbygget genom Hallandsåsen En förutsättning för att finansiera återstoden av tunnelbygget genom Hallandsåsen var att detta kunde ske på ett miljösäkert sätt. Detta uttalade såväl dåvarande näringsminister Björn Rosengren

Inlämnad: 2003-07-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1058 av Svensson Smith, Karin (v)

den 5 juni Fråga 2002/03:1058 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om sjösäkerheten I dagarna sjönk det största fartyget som någonsin förlist i Östersjön. Olyckan skedde väster om Bornholm några mil från den skånska kusten. En kollision mellan två fartyg resulterade i att ett fartyg med 27 mans

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:280 av Svensson Smith, Karin (v)

den 10 april Interpellation 2002/03:280 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Berit Andnor om bilavgifterna på Öresundsbron I egenskap av minister med ansvar för Nordenfrågor har statsrådet, enligt referat i medierna, sagt sig vilja verka för sänkta bilavgifter på Öresundsbron. Tidigare har samma krav rests med

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:128 av Svensson Smith, Karin (v)

den 16 januari Interpellation 2002/03:128 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om etablering av externa köpcentrum Externa köpcentrum motverkar miljömålen Den fysiska planeringen är avgörande för att skapa förutsättningar för en hållbar konsumtion och en hållbar livsstil. Inte minst vid valet

Inlämnad: 2003-01-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:64 av Svensson Smith, Karin (v)

den 25 november Interpellation 2002/03:64 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om finansiering av kollektivtrafik i glesbygd För cirka ett år sedan fattade riksdagen beslut om en plan för hur 364 miljarder kronor ska användas till infrastrukturinvesteringar under tidsperioden 20042015. Riksdagen

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:32 av Svensson Smith, Karin (v)

den 13 november Interpellation 2002/03:32 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om nollvison i trafiken Riksdagen antog under stor enighet målet om en nollvision noll döda i trafiken. Första delmålet var maximalt 400 döda år 2000. Regeringen vidtog inte tillräckligt med åtgärder och målet uppfylldes

Inlämnad: 2002-11-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)