Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2010/11:422 av Berg, Bengt (V)

den 20 maj Interpellation 2010/11:422 Folkbibliotekets roll i samhället av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Bibliotekens roll i det svenska samhället kan inte överskattas. Traditionellt står biblioteken för en bildningskultur som kanske kommer alla innevånare i landet till

Inlämnad: 2011-05-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Folkbibliotekets roll i samhället

Interpellation 2010/11:272 av Berg, Bengt (V)

den 11 mars Interpellation 2010/11:272 Uppdragsarkeologiska undersökningar av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Enligt ett förslag från Kulturdepartementet ska systemet för de arkeologiska undersökningarna vid vägbyggen och liknande ändras Ds 2011:6, nu ute på remissRegeringens

Inlämnad: 2011-03-11 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uppdragsarkeologiska undersökningar

Interpellation 2010/11:258 av Berg, Bengt (V)

den 4 mars Interpellation 2010/11:258 Barnfattigdom och kultur av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Det är samhällets ansvar att ge alla barn och unga i landet lika goda möjligheter att bygga vidare på den första upptäckar- och skaparglädjen, på lusten att söka kunskap och

Inlämnad: 2011-03-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnfattigdom och kultur

Interpellation 2010/11:102 av Berg, Bengt (V)

den 30 november Interpellation 2010/11:102 Tillgång till digitalbio i hela landet av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Digitaliseringen av Sveriges biografer sker, av naturliga skäl, med olika hastighet i olika delar av landet. I Sverige finns det i nuläget ca 800 salonger,

Inlämnad: 2010-11-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgång till digitalbio i hela landet

Skriftlig fråga 2007/08:1425 av Holma, Siv (v)

den 26 juni Fråga 2007/08:1425 Den nordiska kulturbudgeten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Nordiska ministerrådet har beslutat om en omorganisation av Nordiska rådet. I samband med detta utlovades bland annat att det inte skulle bli några neddragningar av kulturbudgeten utan mer fria

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1236 av Holma, Siv (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1236 Bildkonstnärernas avtal av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I en översyn av utställningsersättningen som gjordes av Konstnärsnämnden 2007 konstaterades att denna ersättningsform har stora brister. Ett nytt avtal som KRO och organisationerna förhandlade fram

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:750 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:750 Kultur tillgänglig för teckenspråkiga av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Utbud och service för teckenspråkiga är starkt begränsade inom alla kulturområden, stundom rent av obefintliga. Teckenspråk är inte i första hand ett hjälpmedel för att kommunicera

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur tillgänglig för teckenspråkiga

Interpellation 2007/08:700 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:700 Genus på museer av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I juni 2001 tillsatte den dåvarande kulturministern en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museernas verksamhet. Gruppen fick också

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Genus på museer

Interpellation 2007/08:558 av Holma, Siv (v)

den 4 april Interpellation 2007/08:558 Villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför valet 2006 utlovade den dåvarande oppositionen förbättringar för den fria scenkonsten. Men budgeten för 2007 innebar tvärtom en sänkning av anslaget,

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten

Interpellation 2007/08:473 av Holma, Siv (v)

den 6 mars Interpellation 2007/08:473 Mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m När de analoga tv-sändningarna släcktes ned blev följden att stora delar av Norrbotten inte längre kan ta in finska tv-kanaler. Det upplevs som en stor kulturell förlust.

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten

Interpellation 2007/08:317 av Holma, Siv (v)

den 17 januari Interpellation 2007/08:317 Stödet till tidskriften Mana av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt de kulturpolitiska mål som fortfarande gäller för regeringens och riksdagens arbete ska kulturpolitiken tjäna till att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar

Inlämnad: 2008-01-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:321 av Holma, Siv (v)

den 22 november Fråga 2007/08:321 Kulturutredningen och dansen av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kommittén som ska utreda kulturpolitikens inriktning och arbetsformer har ett mycket brett uppdrag samtidigt som den består av ett fåtal kommittémedlemmar och den befintliga referensgruppen

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:104 av Holma, Siv (v)

den 17 oktober Fråga 2007/08:104 Eric Sahlström Institutet av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Eric Sahlström Institutet AB, ESI, i Tobo i norra Uppland har sedan den 5 juni 1998 nationellt stöd bland annat för att främja folkmusiken och dess utveckling i hela dess bredd och dessutom genomföra

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)