Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1346 av Ringqvist, Jonas (v)

den 14 juni Fråga 2001/02:1346 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om ekologiska livsmedel Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar liksom produktionen. Ett hinder för fortsatta framgångar för ekologiska livsmedel är dock bristen på konkurrens inom livsmedelssektorn. Den dåliga konkurrensen

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1279 av Ringqvist, Jonas (v)

den 31 maj Fråga 2001/02:1279 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om internationella regler för en hållbar globalisering Från förberedelsearbetet inför Johannesburgskonferensen om hållbar utveckling kommer det rapporter från bl.a. miljöorganisationer som visar på en stor oro över att resultatet kan

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1197 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 22 maj Fråga 2001/02:1197 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om radioaktivt avfall Den senaste tiden har ett flertal fall blivit kända där radioaktivt avfall har hanterats på ett icke acceptabelt sätt. I vissa fall har radioaktivt avfall förvarats eller deponerats i strid mot gällande regler

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1160 av Ringqvist, Jonas (v)

den 14 maj Fråga 2001/02:1160 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om bekämpningsmedel Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket är ett stort miljöproblem och det är därför angeläget att användningen minskar eller helst upphör. Det finns i dag teknik för alternativa metoder genom biologisk

Inlämnad: 2002-05-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1136 av Ringqvist, Jonas (v)

den 2 maj Fråga 2001/02:1136 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om klövhälsa Dålig klövhälsa är ett allvarligt djurhälsoproblem som är mycket utbrett i svenska mjölkkobesättningar. Problemet är bl.a. relaterat till hur gödselhanteringen utformas och tidigare fanns där möjligheten att använda

Inlämnad: 2002-05-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1112 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 25 april Fråga 2001/02:1112 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om skyddsjakt på älg I Tornedalen beviljades två skogsägare, som drabbats av viltskador, för ett par månader sedan rätt till skyddsjakt på älg. Vanligtvis avgör länsstyrelsen sådana här frågor men då länsstyrelsen inte

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1101 av Ringqvist, Jonas (v)

den 23 april Fråga 2001/02:1101 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Lena Sommestad om transnationella företag Den form av globalisering som i dag genomdrivs med omfattande avregleringar och liberaliseringar på en lång rad områden i länder världen över sker i hög utsträckning till förmån för, och under påtryckningar

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1038 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 12 april Fråga 2001/02:1038 av Kjell-Erik Karlsson v till statsrådet Lena Sommestad om rovdjurscentrum Allteftersom rovdjursstammarna ökar, ökar även behovet av information och kunskap. Därför var det mycket positivt att beslut togs angående inrättandet av ett eller flera rovdjurscentrum när propositionen Sammanhållen

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: statsrådet Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:515 av Ringqvist, Jonas (v)

den 11 januari Fråga 2001/02:515 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om övergödningen I miljömålspropositionen som regeringen lade fram förra våren föreslog regeringen ett antal delmål på miljöområdet. De delmål som handlar om övergödning är till stor del beroende av åtgärder inom jordbruket.

Inlämnad: 2002-01-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:291 av Ringqvist, Jonas (v)

den 27 november Fråga 2001/02:291 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Britta Lejon om märkning av livsmedel Gammaldags enrisrökt korv med traditionpåstår Scan i sin marknadsföring. Men korven är varken gammaldags, enrisrökt eller producerad med tradition. Den är sprejad med rökvätska som importerats i containrar från

Inlämnad: 2001-11-27 Besvarare: statsrådet Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:244 av Ringqvist, Jonas (v)

den 21 november Fråga 2001/02:244 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om strategi för att förhindra spridning av laxparasiten Laxparasiten Gyrodactylus salaris har påträffats i en fiskodling vid Bullaren i Västsverige. Parasiten har tidigare påträffats på ett flertal platser i Sverige där

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:243 av Ringqvist, Jonas (v)

den 21 november Fråga 2001/02:243 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om laxparasiten Laxparasiten Gyrodactylus salaris har påträffats i en fiskodling vid Bullaren i Västsverige. Parasiten har tidigare påträffats på ett flertal platser i Sverige där den har orsakat stor skada. Den här gången är

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:68 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 15 oktober Fråga 2001/02:68 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om reaktorsäkerhetsutredning Den senaste reaktorsäkerhetsutredningen gjordes 1979 och mycket har hänt sedan dess. Med tanke på Tjernobylhaveriets resultatet för folkhälsan minst 11 000 sköldkörtelcancerfall samt med tanke på den

Inlämnad: 2001-10-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:50 av Ringqvist, Jonas (v)

den 5 oktober Fråga 2001/02:50 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om kalvexport och djurenhetsberäkningar Jordbruksverket har lagt fram förslag till ändringar i beräkning av djurenheter. För kalvar har man dragit en gräns vid 14 dagars ålder. Under denna ålder räknas kalvarna till moderdjuret.

Inlämnad: 2001-10-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1205 av Ringqvist, Jonas (v)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1205 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om avverkning av skyddsvärd skog Vintern 1998 förhindrade miljöaktivister från fältbiologerna att en skog i Ranebo, Bohuslän, avverkades genom att hindra avverkningsmaskinerna. Skogen har höga naturvärden och gjordes till ett naturreservat

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:869 av Ringqvist, Jonas (v)

den 27 april Fråga 1999/2000:869 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk kalvexport Den svenska kalvexporten förväntas öka trots en bred svensk enighet om att de villkor som dessa djur då kommer födas upp under är oacceptabla. Djuren tvingas stå uppbundna utan möjlighet att röra sig.

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:780 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 28 mars Fråga 1999/2000:780 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om kärnkraftssäkerhet Statens kärnkraftinspektion ansvarar för tillsynen av och säkerheten vid våra kärnkraftverk. När det gäller de äldsta reaktorerna som fortfarande är i drift är en av dem renoverad och säkerhetsmässigt uppdaterad,

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:533 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 8 februari Fråga 1999/2000:533 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om kommuners miljöbrott Oviljan att fullfölja den nya miljöbalken är enligt olika tidningsartiklar besvärande för vissa kommuner. Uppgifter finns om enskilda kommuner där förvaltningen lämnat förslag på 40 sanktionsavgifter

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:492 av Ringqvist, Jonas (v)

den 3 februari Fråga 1999/2000:492 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om forskning inom ekologiskt lantbruk År 1997 inrättades med finansiering från Sveriges lantbruksuniversitet, CUL Centrum för uthålligt lantbruk. CUL:s uppgift är att koordinera forskning, utbildning och information inom

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 1999/2000:194 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 21 januari Interpellation 1999/2000:194 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om information och samråd om kärnavfall I svar på tidigare skriftlig fråga 1999/2000:320 har miljöministern sagt sig vara nöjd med den nuvarande ordningen som innebär att det är kommunerna som ansvarar för informationen

Inlämnad: 2000-01-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Paginering