Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1097 av Jóhannesson, Berit (v)

den 24 februari Fråga 2005/06:1097 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Ulrica Messing s Förbud mot klustervapen Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid detonation släpper ut minibomber bland

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1080 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 februari Fråga 2005/06:1080 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds s Förbud mot klusterbomber Klusterbomber är att betrakta som det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Klusterbomber är bombkapslar som vid detonation

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1015 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 februari Fråga 2005/06:1015 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds s Ett kärnvapenfritt Europa Natos säkerhetsstrategi bygger på kärnvapenavskräckning. USA har sedan 1954 placerat ut kärnvapen i Europa. 1973 fanns 7 300 amerikanska kärnvapen i europeiska Natoländer. I dag har USA ett

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:771 av Jóhannesson, Berit (v)

den 10 januari Fråga 2005/06:771 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds s FN:s resolution 1325 Sverige har undertecknat FN:s resolution 1325 2000 om att öka kvinnors deltagande i allt arbete med att förebygga, hantera och lösa konflikter. Utan tillräckligt många kvinnors deltagande och kvinnors

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1017 av Jóhannesson, Berit (v)

den 18 februari Fråga 2004/05:1017 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om kvinnoperspektiv i OSSE-panelens rapport En panel utsågs den 3 februari 2005 för att stärka OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Panelens arbete ska vara klart i juni. Endast män har utsetts som panelens

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1016 av Jóhannesson, Berit (v)

den 18 februari Fråga 2004/05:1016 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om bristande kvinnorepresentation i OSSE-panel En panel utsågs den 3 februari 2005 för att stärka OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Panelens arbete ska vara klart i juni. Trots att OSSE:s ordförandeland,

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:504 av Jóhannesson, Berit (v)

den 3 december Fråga 2004/05:504 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om finansiering av civila snabbinsatsgrupper Den 22 november offentliggjordes det att utrikesministern, på ministerrådets möte, lanserat ett förslag om civila snabbinsatsgrupper inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik.

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2004/05:503 av Jóhannesson, Berit (v)

den 3 december Fråga 2004/05:503 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om genderutbildning för snabbinsatsgrupper Utrikesdepartementet offentliggjorde den 22 november att utrikesministern på EU:s ministerrådsmöte lanserade ett förslag om civila snabbinsatsgrupper inom ramen för EU:s säkerhets-

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1303 av Jóhannesson, Berit (v)

den 3 juni Fråga 2003/04:1303 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om legosoldater i Irak Bruket av legoknektar var vanligt i äldre tider. I dag är det förbjudet och strider mot folkrätten, då FN 1989 antog en konvention mot rekrytering, användning, finansiering och träning av legosoldater. Legoknektar

Inlämnad: 2004-06-03 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:808 av Jóhannesson , Berit (v)

den 24 februari Fråga 2003/04:808 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Mona Sahlin om arbetsgrupp kring FN:s resolution om kvinnor i krishantering Jag ställde en fråga till Margareta Winberg i mars 2002 angående den arbetsgrupp som regeringen tillsatt i syfte att integrera genusperspektivet i all krishantering i

Inlämnad: 2004-02-24 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2002/03:600 av Jóhannesson, Berit (v)

den 3 mars Fråga 2002/03:600 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om stödet till humanitär minröjning För ett år sedan lämnade jag in en skriftlig fråga 2001/02:858 till statsrådet Jan O Karlsson om vilka åtgärder han var beredd att vidta för att stödet till humanitär minröjning inte ska fortsätta

Inlämnad: 2003-03-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:22 av Jóhannesson, Berit (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:22 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om sammanställning över svensk minröjningsverksamhet år 2001 Jag har i en tidigare fråga till biståndsministern 2001/02:859 påpekat att det är svårt att få fram statistik över Sveriges stöd till olika insatser inom minområdet. Sida

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:21 av Jóhannesson, Berit (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:21 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om stöd till minröjning För första gången på tio år minskar det samlade internationella biståndet till insatser mot personminor. Det framgår av den nya årsboken Landmine Monitor 2002 Samtidigt kvarstår problemen. Trots minförbud

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

GFU

Skriftlig fråga 2001/02:1356 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 juni Fråga 2001/02:1356 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om GFU Regeringen har beslutat att flytta den grundläggande militära flygutbildningen GFU från F10 Ängelholm årsskiftet 2002/03. Utbildningen ska etableras på Malmen sista juni 2003 dit också den taktiska flygutbildningen TFU

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1143 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 maj Fråga 2001/02:1143 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ubåtars agerande till sjöss På onsdagskvällen den 24 april inträffade en incident mellan ett handelsfartyg och en av marinens ubåtar. Handelsfartyget siktade utanför Åstol något som först upplevdes som sjöfåglar. Men det visades

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:859 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2001/02:859 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om statistik till stöd för minröjningsprojekt Det är ett lika känt som beklagligt faktum att det i vår omvärld finns stora behov av hjälp med min- och ammunitionsröjning. Sverige har under 90-talet varit en av de största bidragsgivarna

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:858 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2001/02:858 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om bistånd till mininsatser I augusti 2001 ställde jag en fråga till f.d. biståndsministern Maj-Inger Klingvall om Sidas stöd till minröjningsprojekt. I min fråga påpekade jag att Sveriges stöd till humanitär minröjning minskat från

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:857 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2001/02:857 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om fordonsminor med röjningsskydd Sverige är ett av de länder som har skrivit under Ottawakonventionen. Undertecknandet av denna konvention innebär bl.a. att förbjuda antipersonella minor. Fordonsminor med röjningsskydd kan fungera

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:185 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 januari Interpellation 2001/02:185 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om genderpespektiv på krishantering Det har stor betydelse för resultatet och utgången av en krishantering vem som analyserar problemet och vem som föreslår lösningar. I dagsläget är det nästan uteslutande män som

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:418 av Jóhannesson, Berit (v)

den 12 december Fråga 2001/02:418 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om mönstring I en forskningsrapport av Jörgen Kalmendal, doktorand i etnologi vid Försvarshögskolan, framgår det tydligt att svenska medborgare med utländsk bakgrund inte rekryteras till totalförsvaret i samma utsträckning

Inlämnad: 2001-12-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering