Dokument & lagar (375 träffar)

Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)

den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken

Inlämnad: 2003-11-18 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:217 av Schyman, Gudrun (v)

den 5 mars Interpellation 2002/03:217 av Gudrun Schyman v till utrikesminister Anna Lindh om värnande av folkrätten Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig, SÄRK, har bildats. Med anledning av detta vill jag ställa följande interpellation. Förenta nationernas stadga inleds med följande ord: Vi de förenade nationernas

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:188 av Vestlund, Börje (s)

den 14 februari Interpellation 2002/03:188 av Börje Vestlund s till utrikesminister Anna Lindh om partnerskapsförrättning på ambassad När lagen om registrerat partnerskap infördes 1995 fanns också en bestämmelse som innebar att regeringen kunde bemyndiga svenska ambassader att förrätta partnerskap på ambassaden. Regeringen

Inlämnad: 2003-02-14 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:5 av Åström, Alice (v)

den 7 oktober Interpellation 2002/03:5 av Alice Åström v till utrikesminister Anna Lindh om fredsförhandlingarna i Filippinerna Sedan en längre tid pågår fredsförhandlingar för att lösa den väpnade konflikten mellan New Peoples Army NPA och den filippinska regimens armé. I dessa förhandlingar deltar filippinska regeringsrepresentanter

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:17 av Ohly, Lars (v)

den 25 oktober Interpellation 2002/03:17 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s hot om att använda kärnvapen mot Irak Varje anfall eller hot om anfall med kärnvapen strider enligt ett enhälligt utslag av den internationella domstolen i Haag mot internationell lag. Den amerikanska försvarsledningen

Inlämnad: 2002-10-25 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:100 av Ohly, Lars (v)

den 16 december Interpellation 2002/03:100 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Israels annekteringspolitik på den palestinska Västbanken De som studerat en karta över de palestinska områdena på Västbanken och i Gaza har genast kunnat se att dessa områden utgör ett plotter av små enklaver omgivna av områden

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:46 av Ohly, Lars (v)

den 21 november Interpellation 2002/03:46 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om svenska medborgare med viss utländsk bakgrund Kanadensiska myndigheter har nyligen rekommenderat att kanadensiska medborgare, vilka ursprungligen kommer från Mellanöstern, några arabländer eller muslimska länder, bör undvika

Inlämnad: 2002-11-21 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:371 av Nordquist, Kaj (s)

den 12 maj Interpellation 2002/03:371 av Kaj Nordquist s till utrikesminister Anna Lindh om Västsahara och självbestämmandet Västsahara, Afrikas sista koloni, är sedan 26 år ockuperat av Marocko. Under hela denna tid har folket i Västsahara fört en lång och mödosam kamp för självbestämmande och självständighet. Under

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Västsahara och självbestämmandet

Interpellation 2002/03:288 av Özürküt, Sermin (v)

den 14 april Interpellation 2002/03:288 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Anna Lindh om utvecklingen i Latinamerika Medan världens blickar i dag riktas mot kriget i Irak fördjupas motsättningarna mellan regeringar och folkliga rörelser i flera länder i Syd- och Centralamerika. USA är djupt involverat i dessa

Inlämnad: 2003-04-14 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utvecklingen i Latinamerika

Interpellation 2002/03:277 av Jóhannesson, Berit (v)

den 7 april Interpellation 2002/03:277 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Anna Lindh om moratorium mot klusterbomber I det folkrättsvidriga krig som USA och dess allierade bedriver i Irak har det framkommit uppgifter om att USA använder klusterbomber. Klusterbomber finns inom de flesta länders arsenaler. Till

Inlämnad: 2003-04-07 Besvarare: Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: moratorium mot klusterbomber

Interpellation 2001/02:258 av Green, Monica (s)

den 11 februari Interpellation 2001/02:258 av Monica Green s till statsrådet Ingela Thalén om barnen i Östersjöområdet Ekonomisk utveckling och samarbete med länderna kring Östersjön har sedan början av 90-talet varit några av ledorden för svensk Östersjöpolitik. Med en god ekonomisk utveckling kommer möjligheterna

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:293 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Interpellation 2001/02:293 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resolution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling,

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:291 av Hägg, Carina (s)

den 8 mars Interpellation 2001/02:291 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resolution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling, säkerhetsråd,

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:181 av Stenberg, Hans (s)

den 17 januari Interpellation 2001/02:181 av Hans Stenberg s till statsrådet Ingela Thalén om livränta När en person drabbas av en olycka som leder till livslång invaliditet innebär det ett stort lidande för den som drabbas. När man sedan efter en tids sjukskrivning övergår från sjukersättning till sjukpension sänks

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:330 av Wahlén, Gunilla (v)

den 21 mars Interpellation 2001/02:330 av Gunilla Wahlén v till utrikesminister Anna Lindh om Västsahara Efter det att Spanien lämnade Västsahara och annekterats av Marocko har Västsaharas folk under ledning av befrielserörelsen Polisario i decennier kämpat för sitt lands självständighet. Polisario förde i många år

Inlämnad: 2002-03-21 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:348 av Artin, Murad (v)

den 4 april Interpellation 2001/02:348 av Murad Artin v till utrikesminister Anna Lindh om Israels övergrepp och krigföring mot det palestinska folket En kuslig logik Den situation som i dag råder i Israel och Palestina inrymmer en kuslig logik som kan dra en outplånlig skam över den israeliska staten. I 35 år har

Inlämnad: 2002-04-04 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:379 av Lundberg, Inger (s)

den 17 april Interpellation 2001/02:379 av Inger Lundberg s till utrikesminister Anna Lindh om konflikten i Mellanöstern Övergreppen mot den palestinska befolkningen måste upphöra. Både israeler och palestinier har rätt till ett liv utan skräck och förnedring. Konflikten i Mellanöstern kan komma att få mycket allvarliga

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:7 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 20 september Interpellation 2001/02:7 av Siw Wittgren-Ahl s till utrikesminister Anna Lindh om barnsoldater inför rätta Sierra Leone är ett av världens allra fattigaste länder och är svårt sargat av ett blodigt inbördeskrig som pågått under i stort sett hela 1990-talet. För att visa vårt stöd till fredsprocessen

Inlämnad: 2001-09-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)