Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2008/09:522 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 13 maj Interpellation 2008/09:522 Lagstiftning om skolkuratorer av Amineh Kakabaveh v till utbildningsminister Jan Björklund fp Under den nuvarande lågkonjunkturen med minskade skatteintäkter och underskott i de kommunala budgetarna är verksamheter som inte tydligt regleras i lag särskilt utsatta. Det gäller

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftning om skolkuratorer

Interpellation 2008/09:324 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 11 februari Interpellation 2008/09:324 Religiösa skolor av Amineh Kakabaveh v till utbildningsminister Jan Björklund fp Frågan om religiösa skolor handlar om religionsfriheten där principen att varje människa själv ska ha rätt att välja livsåskådning är fundamental. I de religiösa eller konfessionella privata

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Religiösa skolor

Interpellation 2008/09:317 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 6 februari Interpellation 2008/09:317 Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen av Amineh Kakabaveh v till statsrådet Maria Larsson kd Rätten till ekonomiskt bistånd och skälig levnadsnivå regleras i socialtjänstlagen. Försörjningsstöd betalas ut med samma belopp i hela landet till bland annat mat,

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försörjningsstöd för lokalresor i socialbidragsnormen

Skriftlig fråga 2008/09:120 av Örnfjäder, Krister (s)

den 20 oktober Fråga 2008/09:120 Behöriga lärare i friskolorna av Krister Örnfjäder s till utbildningsminister Jan Björklund fp För sex år sedan infördes krav på att även friskolornas lärare ska ha lärarexamen. Trots detta beslut så ökar nu antalet obehöriga lärare i friskolorna. Vilka åtgärder avser utbildningsministern

Inlämnad: 2008-10-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)