Dokument & lagar (36 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1493 av Hoffmann, Ulla (v)

den 27 april Fråga 2005/06:1493 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Sjukförmån vid ohälsa som inte är medicinskt styrkt Försäkringskassan har i dag ingen enhetlig bedömning av ärenden som rör elöverkänsliga människor. Ibland avslår Försäkringskassan elöverkänsliga människors begäran om sjukförmåner

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1176 av Hoffmann, Ulla (v)

den 10 mars Fråga 2005/06:1176 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Tillsynen av försäkringsläkare Vänsterpartiet har länge lyft fram behovet av ökad granskning av försäkringsläkares arbete och roll, en fråga som även detta riksdagsår har aktualiserats i flera motioner. Som svar på dessa skriver socialförsäkringsutskottet

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1140 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 mars Fråga 2005/06:1140 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Rätt till sjukförsäkring och förtroendeuppdrag I Försäkringskassans Vägledning 2004:9 står det: Deltagare i sådant föreningsliv eller kursverksamhet m.m. som motsvarar vad en yrkesverksam person vanligen utför på sin fritid, bör därför

Inlämnad: 2006-03-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1139 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 mars Fråga 2005/06:1139 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Sjuka människors rätt till ersättning inom sjukförsäkringen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans presenterat en gemensam avsiktsförklaring med titeln Ett hälsosammare arbetsliv I denna redovisades bland

Inlämnad: 2006-03-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1081 av Hoffmann, Ulla (v)

den 23 februari Fråga 2005/06:1081 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Försäkringskassans hantering av sjukintyg Regeringens och riksdagens mål är att halvera antalet sjukdagar fram till år 2008. För att nå dit pågår ett arbete med att höja kvaliteten på Försäkringskassans beslutsunderlag. Behandlande

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:907 av Hoffmann, Ulla (v)

den 1 februari Fråga 2005/06:907 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Försäkringskassan och cancersjuka Regering och riksdag har som mål vad gäller ohälsan ställt att antalet sjukersättningsdagar ska halveras fram till 2008. För att nå målet på ett hållbart sätt ska bland annat Försäkringskassan bli

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:906 av Hoffmann, Ulla (v)

den 1 februari Fråga 2005/06:906 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Deltidssjukskrivning Regeringens mål är att halvera antalet sjukersättningsdagar fram till år 2008, vilket även riksdagen står bakom. Målet ska bland annat uppnås genom att Försäkringskassan blir mer aktiv och har kontinuerliga

Inlämnad: 2006-02-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:744 av Hoffmann, Ulla (v)

den 4 januari Fråga 2005/06:744 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson s Likvärdiga utredningar i sjukersättningsärenden I 16 kap. 1 lagen om allmän försäkring AFL anges att anmälan om sjuk- eller aktivitetsersättning kan ske antingen genom att en person själv lämnar in en ansökan, eller att Försäkringskassan

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:973 av Hoffmann, Ulla (v)

den 16 februari Fråga 2004/05:973 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om situationen för sjuka som nekas sjukersättning När en människa är så sjuk att han eller hon behöver hjälp för att klara av sin sjukdom, brukar han eller hon normalt uppsöka en läkare. Efter bedömning av den sjukas tillstånd och av

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1564 av Hoffmann, Ulla (v)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1564 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om trakasserier på grund av sexuell läggning en arbetsmiljöfråga Vartannat år låter Arbetsmiljöverket SCB göra en undersökning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser. De anställda och deras chefer får svara på frågor om arbetsställningar,

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1380 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1380 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om arbetstillstånd till utländska personer med specialkompetens En pakistansk gourmetrestaurang i Stockholm riskerar att förlora sin specialkock Mohammad Murtaza, vars yrkesskicklighet varit avgörande för restaurangens framgångar. Att finna

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:62 av Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober Fråga 2001/02:62 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisning av asylsökande i Ghana Torsdagen den 4 oktober sände Sveriges Television i programmet Dokument inifrån ett inslag om dumpningen i Ghana av den ugandiske medborgaren Peter Ekwiri. Ghana fastställdes som Ekwiris troliga

Inlämnad: 2001-10-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:61 av Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober Fråga 2001/02:61 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om afghaners familjeåterförening i Sverige Svenska ambassaden i Teheran har meddelat att man inte längre tar emot ansökningar om familjeåterförening i Sverige från afghanska medborgare. Den svenska ambassaden i Islamabad svarar,

Inlämnad: 2001-10-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:51 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 oktober Fråga 2001/02:51 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisningar av flyktingar till norra Irak Den svenska regeringen planerar att ändra praxis när det gäller flyktingar från norra Irak då man menar att läget där är stabilt. Det är dock en stabilitet som endast gäller så länge USA

Inlämnad: 2001-10-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1654 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 september Fråga 2000/01:1654 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om nedläggning av Utlänningsnämnden Pekka Johansson vid Utrikesdepartementet redogjorde i DN den 30 augusti för en proposition angående nedläggning av Utlänningsnämnden som regeringen nu arbetar med och avser att lämna till riksdagen

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1525 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 juli Fråga 2000/01:1525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande på flyktingförläggningen i Gimo I april tog en ung asylsökande iransk kvinna, som vistades på Gimo flyktingförläggning, livet av sig. Cirka fem dagar tidigare hade hon beviljats uppehållstillstånd. Detta hade dock handläggarna

Inlämnad: 2001-07-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1376 av Hoffmann, Ulla (v)

den 11 juni Fråga 2000/01:1376 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om tillämpning av utlänningslagen Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes frågor behandlar den 11 och den 18 juni ett förslag till yttrande över en framställning angående Richard Goldsteins politiska

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:928 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 mars Fråga 2000/01:928 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om politisk förföljelse av kvinnor i Iran Stening till döds är ett barbariskt, ociviliserat och ohyggligt uttryck för patriarkal maktutövning. Stening är en del av straffarsenalen i den islamiska regimen i Iran. Maryam Ayoobi, mamma

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:897 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 mars Fråga 2000/01:897 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportöransvaret Den 13 mars 2001 röstade Europaparlamentet i ett rådgivande yttrande ned det franska direktivförslaget om transportöransvar med en förkrossande majoritet. Samtliga svenska partier i parlamentet röstade emot förslaget.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:323 av Hoffmann, Ulla (v)

den 13 mars Interpellation 2000/01:323 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportöransvar Frankrike har i EU lagt fram ett förslag till direktiv om transportöransvar, dvs. bötesansvar för transportföretag som medför passagerare som saknar föreskrivna resehandlingar. Det skulle enbart gälla

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Paginering