Dokument & lagar (32 träffar)

Interpellation 1999/2000:336 av Olsson, Karin (s)

den 4 april Interpellation 1999/2000:336 av Karin Olsson s till jordbruksminister Margareta Winberg om inrättande av en djurskyddsmyndighet Sverige har världens strängaste djurskyddslag. Det är utmärkt även om den självklart kan göras strängare. Men ansvaret för djurskyddsfrågorna är i dag fördelat på flera myndigheter.

Inlämnad: 2000-04-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:804 av Eriksson, Stig (v)

den 7 april Fråga 1999/2000:804 av Stig Eriksson v till jordbruksminister Margareta Winberg om nätfiske efter lax I betänkande 1999/2000:MJU8 Fiske m.m. fastslår miljö- och jordbruksutskottet vikten av en fortsatt strävan att aktivt verka för ett bevarande av den vilda laxen. Utskottet redogör vidare för ett antal

Inlämnad: 2000-04-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:711 av Hägg, Carina (s)

den 17 mars Fråga 1999/2000:711 av Carina Hägg s till jordbruksminister Margareta Winberg om porrfria hotell Den reaktion i pornografifrågan som vi nu ser är välkommen. En opinion kräver porrfria zoner för barn, fokuserar på ungdomars utsatthet och jämställdhet och efterfrågar ett tydliggörande av pornografins bortre

Inlämnad: 2000-03-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:818 av Wegendal, Lars (s)

den 11 april Fråga 1999/2000:818 av Lars Wegendal s till jordbruksminister Margareta Winberg om införseln av kräftor Genom den skärpning som har skett har Sverige fått en bra lagstiftning för att bekämpa den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter. Det finns dock fortfarande en del brister som bör rättas

Inlämnad: 2000-04-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:869 av Ringqvist, Jonas (v)

den 27 april Fråga 1999/2000:869 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om svensk kalvexport Den svenska kalvexporten förväntas öka trots en bred svensk enighet om att de villkor som dessa djur då kommer födas upp under är oacceptabla. Djuren tvingas stå uppbundna utan möjlighet att röra sig.

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:47 av Ringqvist, Jonas (v)

den 11 oktober Fråga 1999/2000:47 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om onödig avlivning av nötkreatur Torsdagen den 7 oktober sköts sex friska nötkreatur ihjäl på en gård i Ljungskile efter order från Jordbruksverket. Skälet var att de saknade EU:s märkning i öronen. EU:s regelverk syftar

Inlämnad: 1999-10-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:39 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 4 oktober Fråga 1999/2000:39 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om trikloretylen Trikloretylen, triär ett lättflyktigt lösningsmedel som kan ge nervskador. Det misstänks vara cancerframkallande. I likhet med några andra klorerade lösningsmedel förbjöds tri i konsumentprodukter fr.o.m. 1993 och inom

Inlämnad: 1999-10-04 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:36 av Värmby, Lennart (v)

den 1 oktober Fråga 1999/2000:36 av Lennart Värmby v till jordbruksminister Margareta Winberg om stöd till Salix energigröda Biobränslebaserad energiproduktion har ökat rejält under de senaste åren. I första hand rör det sig om skogsavfall eller spån och andra restprodukter från träindustrin. Det finns också möjlighet

Inlämnad: 1999-10-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:576 av Bohlin, Sinikka (s)

den 17 februari Fråga 1999/2000:576 av Sinikka Bohlin s till jordbruksminister Margareta Winberg om forskning kring lax och öring Laxforskningsinstitutet i Älvkarleby hotas av nedläggning sedan ett samverkansavtal mellan vattenkraftsföretagen och Fiskeriverket sägs upp. Vid institutet har ett DNA-laboratorium byggts

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:492 av Ringqvist, Jonas (v)

den 3 februari Fråga 1999/2000:492 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om forskning inom ekologiskt lantbruk År 1997 inrättades med finansiering från Sveriges lantbruksuniversitet, CUL Centrum för uthålligt lantbruk. CUL:s uppgift är att koordinera forskning, utbildning och information inom

Inlämnad: 2000-02-03 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:593 av Svensson, Per-Olof (s)

den 21 februari Fråga 1999/2000:593 av Per-Olof Svensson s till jordbruksminister Margareta Winberg om Jordbruksverkets administration av EU-stöd Enligt uppgifter i medier är länsstyrelserna bl.a. i Gävleborgs, Skåne och Östergötlands län bekymrade över Jordbruksverkets byråkratiska administration över EU-stöd. Verket

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:592 av Hagberg, Michael (s)

den 21 februari Fråga 1999/2000:592 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om storkprojektet i Skåne Storkprojektet i Skåne befaras försenas upp till tio år på grund av lagstiftningen kring användandet av döda djur till djurfoder. Projektet är enligt min mening positivt då inriktningen är att

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1338 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1338 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om utrotningshotade kor I ett nordiskt projekt inom Nordiska genbanken görs en DNA-baserad studie av mjölkboskapsrasernas släktskap. Syftet är bl.a. att ge ett bättre underlag för bedömning av graden av genetisk likhet

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:322 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:322 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om Norrlandsjordbruket Regeringens förslag till förändringar av arealstödet för spannmål missgynnar Norrlandsjordbruket, särskilt den del som utgör grunden för både slakteri- och charkuterinäringen, nämligen svinproduktionen.

Inlämnad: 1999-12-02 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:194 av Ringqvist, Jonas (v)

den 11 november Fråga 1999/2000:194 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om kemiska bekämpningsmedel Användningen av kemiska bekämpningsmedel är ett stort problem i jordbruket. Bl.a. Europeiska miljöbyrån har i en rapport från i somras visat på de allvarliga problemen med jordbrukets kemikalieanvändning.

Inlämnad: 1999-11-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:171 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 8 november Fråga 1999/2000:171 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om laxfisket i Östersjön Vid ett laxfiskeseminarium i Övertorneå den 1 november, arrangerat av Tornedalsrådet och Lapplands Förbund, efterlystes bl.a. ett större samarbete mellan den svenska och den finska regeringen.

Inlämnad: 1999-11-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:170 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 5 november Fråga 1999/2000:170 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om kalvexport Från västkusten exporteras varje vecka ett stort antal kalvar som är 25 veckor gamla. Kalvar får enligt reglerna ej exporteras levande om de är yngre än två veckor. Enligt uppgifter har vissa tangerat

Inlämnad: 1999-11-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:270 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 24 november Fråga 1999/2000:270 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om gasning av värphöns På grund av salmonella Livingstone gasades sammanlagt 38 000 värphöns ihjäl den 19 oktober och den 2 november utanför Varberg. Avlivningen skulle ske på ett djurskyddsmässigt och smittskyddsmässigt

Inlämnad: 1999-11-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:262 av Hagberg, Michael (s)

den 24 november Fråga 1999/2000:262 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s utbetalning av jordbruksstöd Revisionsrätten har visat att nästan 40 miljarder kronor av EU:s medel har betalats ut på ett felaktigt sätt. En avsevärd del av stödet går till jordbruket. Men målgruppen små och medelstora

Inlämnad: 1999-11-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:249 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 18 november Fråga 1999/2000:249 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om avvittringens genomförande och konsekvenser Riksdagens revisorer har studerat avvittringens genomförande och konsekvenser i Norr- och Västerbotten, informationsrapport 1999/2000:2. Revisorerna konstaterar att de frågor

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Paginering