Dokument & lagar (54 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1365 av Lundberg, Inger (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1365 av Inger Lundberg s till statsrådet Jan O Karlsson om statsbidrag till asylsökande grundskoleelever Laxå kommun tillhör de kommuner som har den mest omfattande asylmottagningen i förhållande till befolkningen. Det innebär också att kommunen tar emot ett förhållandevis stort antal

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1348 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 3 september Fråga 2002/03:1348 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner En asylsökande familj med två barn är bosatta i Sverige sedan fem år. Familjen mår dåligt efter den långa tiden i oviss väntan. Äldsta barnet har gått alla sina fem första skolår i svensk skola men

Inlämnad: 2003-09-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1301 av Hamilton, Carl B (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1301 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Jan O Karlsson om svenskt bistånd till Laos Enpartidiktatur, bristande rättssäkerhet och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna präglar dagens Laos. Det godtyckliga fängslandet nyligen av, och skenrättegången mot, några utländska journalister

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1264 av Bargholtz, Helena (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1264 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Jan O Karlsson om asyl för falungongutövare Falun dafa, även kallat falungong, är en form av qigong som avser att främja hälsan och hjälpa utövaren att förstå livet på ett djupare plan. Falungongrörelsen är sedan ett par år tillbaka förbjuden i Kina.

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1255 av Backman, Hans (fp)

den 21 juli Fråga 2002/03:1255 av Hans Backman fp till statsrådet Jan O Karlsson om modernisering av asylprocessen I utredningen om flyktingar med oklar identitet finns ett förslag om att asylsökande ska kunna straffas ekonomiskt för att andra försöker missbruka systemet. Utredningen föreslår att bidragen till de asylsökande

Inlämnad: 2003-07-21 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1233 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2003/04:1233 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jan O Karlsson om FN-konvention om arbetares rättigheter Den 1 juli 2003 trädde International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families i kraft. 22 länder har redan ratificerat konventionen.

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1232 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1232 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Liberia Situationen i Liberia blir värre för var dag som går. Stridigheterna har länge varit ett faktum. Liberia som grundades av frigivna amerikanska slavar går mot avgrunden om inte omvärlden reagerar. Människor

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1151 av Hagberg, Michael (s)

den 16 juni Fråga 2002/03:1151 av Michael Hagberg s till miljöminister Lena Sommestad om Ekofunduz Sverige har sedan 1997 ekonomiskt bidragit till den polska miljöfonden Ekofunduz. De satsningar som gjorts från svensk sida har gällt för treårsperioder och det andra treårsprogrammet avslutas under september månad i

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1132 av Olander, Ronny (s)

den 13 juni Fråga 2002/03:1132 av Ronny Olander s till statsrådet Jan O Karlsson om folkrörelser och bistånd Som medlem i TrelleborgSvedala FN-förening har jag blivit alltmer övertygad om folkrörelsernas betydelse för det internationella biståndsarbetet. Inte minst för sin förmåga att sprida kunskap om och stödja demokratiskt

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1026 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1026 av Yilmaz Kerimo s till statsrådet Jan O Karlsson om väntetider för uppehållstillstånd Många svenskar som invandrat från andra länder har träffat en vän i ursprungslandet. Relationen har sedan upprätthållits och utvecklats trots stora avstånd. I många fall har den svenska medborgaren åkt

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:934 av Hassan, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:934 av Maria Hassan s till utrikesminister Anna Lindh om EU:s asylpolitik Asylpolitiken blir en av de viktiga frågorna på EU-toppmötet i Thessaloniki under juni månad. I all tysthet pågår en diskussion om den brittiska regeringens förslag att lägga asylprövningslägren utanför EU och sedan släppa

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:409 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 12 maj Interpellation 2002/03:409 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Jan O Karlsson om ensamkommande flyktingbarn De ensamkommande flyktingbarnen har länge varit i fokus. Förra året redovisade Socialstyrelsen och Migrationsverket ett antal åtgärder och förändringar för att förbättra mottagandet av ensamkommande

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:330 av Ullenhag, Erik (fp)

den 8 maj Interpellation 2002/03:330 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Jan O Karlsson om skyddszoner för asylsökande Storbritannien har nyligen i EU lagt fram ett förslag om att processcentra, så kallade skyddszoner, ska upprättas i transitländer utanför unionen till vilka asylsökande ska sändas för att få sina asylskäl

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: skyddszoner för asylsökande

Skriftlig fråga 2002/03:801 av Andreasson, Martin (fp)

den 14 april Fråga 2002/03:801 av Martin Andreasson fp till statsrådet Jan O Karlsson om utredningen om flyktingstatus för personer som är förföljda på grund av kön eller sexuell läggning Regeringen beslutade redan för snart ett år sedan att tillsätta en utredning som skulle se över reglerna om flyktingstatus för personer

Inlämnad: 2003-04-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:283 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 10 april Interpellation 2002/03:283 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Jan O Karlsson om anhöriginvandring Under 2002 lämnade den parlamentariska Anhörigkommittén ett delbetänkande om anhöriginvandring, SOU 2002:13. I delbetänkandet finns förslag som reglerar vilka anhöriga utanför kärnfamiljen som ska få

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:282 av Acketoft, Tina (fp)

den 10 april Interpellation 2002/03:282 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan O Karlsson om offer för trafficking Varje år säljs hundratusentals människor, främst kvinnor och barn, som sexslavar. De utgör varorna i den internationella industrin trafficking som genererar miljarder dollar varje år. Trots att kampen

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:771 av Ertsborn, Jan (fp)

den 8 april Fråga 2002/03:771 av Jan Ertsborn fp till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning av kurder till den iranska delen av Kurdistan Kurdistan existerar inte som egen statsbildning. Iraks men även Turkiets, Irans och Syriens officiella gränser går rakt genom Kurdistan. Kurdistans befolkning har utsatts för en

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:752 av Hägg, Carina (s)

den 4 april Fråga 2002/03:752 av Carina Hägg s till statsrådet Jan O Karlsson om Globala fonden Sverige betalade 200 miljoner kronor under år 2002 till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Men Globala fonden har totalt fått mindre pengar än beräknat och en del medel är omdirigerade och inte nya pengar.

Inlämnad: 2003-04-04 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:747 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 3 april Fråga 2002/03:747 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Jan O Karlsson om Dublinkonventionen Enligt Dublinkonventionen ska flyktingar i princip söka asyl i det första land de kommer till vid inresa till EU. Det är en regel som Migrationsverket och Utlänningsnämnden tillämpar nästan utan undantag. Vid ett

Inlämnad: 2003-04-02 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:745 av Hägg, Carina (s)

den 3 april Fråga 2002/03:745 av Carina Hägg s till statsrådet Jan O Karlsson om kvinnojourer i andra länder Sveriges biståndssamarbete har alltmer kommit att uppmärksamma kvinnornas situation. Kvinnor har en dokumenterat mer utsatt situation än män. Våld mot och förtryck av kvinnor förekommer i alla länder. Kvinnojourer

Inlämnad: 2003-04-02 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Paginering