Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1355 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 september Fråga 2002/03:1355 av Niclas Lindberg s till statsrådet Berit Andnor om höjning av adoptionsbidraget Från den 1 januari 2001 gäller att staten lämnar bidrag av allmänna medel till adoptivföräldrars kostnader vid adoption av utländska barn. Med utländska barn avses i lagen barn som inte är svenska medborgare

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1354 av Ertsborn , Jan (fp)

den 5 september Fråga 2002/03:1354 av Jan Ertsborn fp till statsrådet Berit Andnor om bilstöd till handikappade Enligt förordningen 1988:890 om bilstöd till handikappade beviljar försäkringskassorna bland annat bidrag för anpassning av fordon för att handikappade ska kunna bruka dessa. Sedan anpassningsbidrag beviljats

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1302 av Hägg, Carina (s)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1302 av Carina Hägg s till statsrådet Berit Andnor om resebidrag för könsstympning Det övergripande målet vad gäller kvinnlig könsstympning i Sverige är att se till att brottsformen upphör samt att de flickor och kvinnor som redan könsstympats får adekvat stöd och den vår de har rätt till.

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1281 av Darell, Linnéa (fp)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1281 av Linnéa Darell fp till statsrådet Berit Andnor om bilstöd till funktionshindrade Den 8 april i år debatterade undertecknad med flera bilstödet till funktionshindrade med statsrådet Berit Andnor med anledning av en interpellation. Statrådet redovisade då följande: Det senaste året

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1103 av Gustafsson, Billy (s)

den 11 juni Fråga 2002/03:1103 av Billy Gustafsson s till statsrådet Berit Andnor om delat barnbidrag Varje år slutar många äktenskap i skilsmässa, vilket i sin tur i många fall leder till att föräldrarna har delad vårdnad om sina barn. Det är inte ovanligt att barnen bor halva tiden hos sin pappa, en form av växelvis

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1095 av Backman, Hans (fp)

den 10 juni Fråga 2002/03:1095 av Hans Backman fp till statsrådet Berit Andnor om kommuners efterlevnad av LSS De fysiskt och psykiskt handikappade ska enligt lagen garanteras goda levnadsvillkor. Men många kommuner som är skyldiga att erbjuda exempelvis gruppboende eller personlig assistans följer inte lagen om stöd

Inlämnad: 2003-06-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1045 av Nylander, Christer (fp)

den 4 juni Fråga 2002/03:1045 av Christer Nylander fp till statsminister Göran Persson om integration vid Öresund Svensk ekonomi är i stort behov av åtgärder för att höja tillväxttakten. Olika regioner i Sverige har olika förutsättningar och för att säkerställa att hela Sveriges växtkraft tas tillvara måste man se

Inlämnad: 2003-06-04 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1017 av Thalén, Ingela (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1017 av Ingela Thalén s till statsrådet Berit Andnor om handlingsplan mot könsstympning Alla former av kvinnlig könsstympning innebär ett livslångt lidande för den stympade kvinnans del och könsstympning är inte förenlig med rätten till kvinnlig frigörelse och jämställdhet. Att könsstympa en

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:361 av Nylander, Christer (fp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:361 av Christer Nylander fp till statsrådet Berit Andnor om integrationen i Öresundsregionen I en interpellationsdebatt angående integrationen i Öresundsregionen i kammaren den 28 januari 2003 konstaterade statsrådet Berit Andnor att varje land måste ta ett större ansvar för att genomdriva

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: integrationen i Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2002/03:791 av Nilsson, Christin (s)

den 10 april Fråga 2002/03:791 av Christin Nilsson s till statsrådet Berit Andnor om sjukersättning från försäkringskassan Att bli sjuk under en längre tid än två veckor innebär att försäkringskassan står för den fortsatta ersättningen. Många vittnar om att utbetalningen från kassan tar långt tid och att detta är ett

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:760 av Zakariasén, Helena (s)

den 4 april Fråga 2002/03:760 av Helena Zakariasén s till statsrådet Berit Andnor om bostadsbidrag En ensamstående, deltidsarbetande mamma med minderårigt barn uppbär bostadsbidrag. Barnets pappa avlider och efterlämnar en försäkring som har barnet som förmånstagare. Barnet får försäkringspengarna, utan någon som helst

Inlämnad: 2003-04-04 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:220 av Darell, Linnea (fp)

den 7 mars Interpellation 2002/03:220 av Linnea Darell fp till statsrådet Berit Andnor om svensk handikappomsorg ur ett barn- och familjeperspektiv Socialstyrelsens lägesrapport avseende Handikappomsorg 2002 påminner oss på nytt om att Sverige har långt kvar till ett samhälle för allaRapporten fokuserar på tre perspektiv

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:536 av Pehrson, Johan (fp)

den 17 februari Fråga 2002/03:536 av Johan Pehrson fp till statsrådet Berit Andnor om tillfällig föräldrapenning för egenföretagare Sverige behöver fler som vågar ta steget till eget. Att fler startar företag är viktigt för att välståndet ska kunna öka. Därför måste alla hinder ses över för den som vill bli sin egen.

Inlämnad: 2003-02-17 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:98 av Zakariasén, Helena (s)

den 16 december Interpellation 2002/03:98 av Helena Zakariasén s till statsrådet Berit Andnor om barnårsrätt för funktionshindrade föräldrar med förtidspension Enligt det nya pensionssystemet kan du få extra pension för att du har barn, oavsett om du har gått ned i inkomst eller inte under den tid barnen var små. Det

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:315 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

den 16 december Fråga 2002/03:315 av Nils-Erik Söderqvist s till statsrådet Berit Andnor om bilstöd Rörelsehindrade personer har under vissa förutsättningar rätt till ett statligt bilstöd och till det ett anpassningsbidrag. Rätten till stöden beslutas av socialförsäkringsnämnden och betalas sedan ut av försäkringskassan

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:55 av Backman, Hans (fp)

den 22 november Interpellation 2002/03:55 av Hans Backman fp till socialminister Lars Engqvist om LSS-lagstiftningen Handikappreformen med rätten till personlig assistans till funktionshindrade innebar en frihetsrevolution för dem som fick hjälpen. Den gav tusentals personer med funktionshinder möjlighet att ta makten

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: LSS-lagstiftningen

Skriftlig fråga 2002/03:27 av Eneroth, Tomas (s)

den 9 oktober Fråga 2002/03:27 av Tomas Eneroth s till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder mot svarttaxi Under förra riksmötet konstaterade trafikutskottet att regeringen bör överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Skälen var flera, inte minst återkommande

Inlämnad: 2002-10-09 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:26 av Ångström, Yvonne (fp)

den 8 oktober Fråga 2002/03:26 av Yvonne Ångström fp till näringsminister Björn Rosengren om mobiltelefontäckning Mobiltelefontäckningen i t.ex. Västerbottens inland är ofullständig med det nu befintliga systemet. Dessutom är antalet telefonkiosker och räddningstelefoner inte tillräckligt stort för att det ska råda

Inlämnad: 2002-10-08 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:25 av Flyborg, Eva (fp)

den 8 oktober Fråga 2002/03:25 av Eva Flyborg fp till näringsminister Björn Rosengren om konsultarvoden vid sammangående mellan Telia och Sonera Sammangåendet mellan svenska Telia och Sonera genererar stora bonusar för de inblandade rådgivningsfirmorna. Enligt uppgift ska mäklarfirman Carnegie tjäna ca 500 miljoner

Inlämnad: 2002-10-08 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober Fråga 2002/03:5 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55 Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Björn Rosengren (S)