Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1023 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1023 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Pär Nuder om nationaldagen som helgdag Nationaldagen har successivt fått en allt starkare ställning hos svenska folket. I en alltmer globaliserad värld förefaller den nationella identiteten bli allt viktigare. Samtidigt finns det glädjande nog få spår

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:327 av Krantz, Tobias (fp)

den 6 maj Interpellation 2002/03:327 av Tobias Krantz fp till statsminister Göran Persson om regeringen och riksdagen Under senare år har riksdagen fattat en rad beslut som regeringen, trots i vissa fall flera uppmaningar, inte har verkställt inom föreskriven tid. Regeringens hantering av riksdagens beslut om så kallad

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: regeringen och riksdagen

Skriftlig fråga 2002/03:850 av Hamilton, Carl B (fp)

den 28 april Fråga 2002/03:850 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Pär Nuder om fackliga partibidrag En utredning är tillsatt för att närmare granska offentlighet och omfattningen av bidrag från utomstående till politiska partier. En slående egendomlighet i direktiven till utredningen är att bidrag från fackliga

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:102 av Krantz, Tobias (fp)

den 17 december Interpellation 2002/03:102 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om riksdagens roll och arbetsuppgifter För en knapp månad sedan gjorde statsrådet Pär Nuder i en intervju med TT ett uttalande med innebörden att han inte utesluter att en ny stor författningsutredning kan komma att tillsättas.

Inlämnad: 2002-12-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:327 av Krantz, Tobias (fp)

den 17 december Fråga 2002/03:327 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om utredning om författningsdomstol Våren 2001 beslöt riksdagen prot. 2000/01:75 på konstitutionsutskottets förslag bet. 2000/01:KU11 att regeringen skulle ges i uppdrag att låta utreda den så kallade lagprövningsrätten den rätt som medger

Inlämnad: 2002-12-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:86 av Andreasson, Martin (fp)

den 9 december Interpellation 2002/03:86 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om rättssäkra val De misstänkta fallen av valfusk i Stockholms kommun inger oro för rättssäkerheten i svenska val. I avvaktan på vad som framkommer i de pågående polisutredningarna finns det redan nu skäl att göra vissa principiella

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:78 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 4 december Interpellation 2002/03:78 av Nyamko Sabuni fp till justitieminister Thomas Bodström om reformering av regeringsformen Enligt regeringsformen 6 kap. 9 får endast den som varit svensk medborgare i minst tio år bli statsråd. Därmed har inte alla medborgare i Sverige fullt ut samma rättigheter. I dag finns

Inlämnad: 2002-12-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:23 av Hamilton, Carl B (fp)

den 4 november Interpellation 2002/03:23 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om direktiven till utredning om partibidrag 1. Sverige är unikt. Frågan om partibidrag är en omdebatterad fråga i de flesta demokratier. Tyskland är ett exempel från senare år. Lagstiftning finns i bland annat Finland, Danmark

Inlämnad: 2002-11-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: direktiven till utredning om partibidrag

Skriftlig fråga 2002/03:73 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 oktober Fråga 2002/03:73 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om partisymbol på valsedlarna Vissa grupper av väljare har problem med att kunna hitta rätt bland valsedlarna vid allmänna val. Det gäller till exempel invandrare som är vana med helt andra alfabet än vårt, men också personer som på

Inlämnad: 2002-10-31 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:27 av Eneroth, Tomas (s)

den 9 oktober Fråga 2002/03:27 av Tomas Eneroth s till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder mot svarttaxi Under förra riksmötet konstaterade trafikutskottet att regeringen bör överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Skälen var flera, inte minst återkommande

Inlämnad: 2002-10-09 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:26 av Ångström, Yvonne (fp)

den 8 oktober Fråga 2002/03:26 av Yvonne Ångström fp till näringsminister Björn Rosengren om mobiltelefontäckning Mobiltelefontäckningen i t.ex. Västerbottens inland är ofullständig med det nu befintliga systemet. Dessutom är antalet telefonkiosker och räddningstelefoner inte tillräckligt stort för att det ska råda

Inlämnad: 2002-10-08 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:25 av Flyborg, Eva (fp)

den 8 oktober Fråga 2002/03:25 av Eva Flyborg fp till näringsminister Björn Rosengren om konsultarvoden vid sammangående mellan Telia och Sonera Sammangåendet mellan svenska Telia och Sonera genererar stora bonusar för de inblandade rådgivningsfirmorna. Enligt uppgift ska mäklarfirman Carnegie tjäna ca 500 miljoner

Inlämnad: 2002-10-08 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober Fråga 2002/03:5 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55 Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Björn Rosengren (S)