Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2016/17:459 av Per Klarberg (SD)

Interpellation 2016/17:459 Åtgärder för att förhindra tågkapningar av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S 14 juli 2016. En attentatsman i Nice kör in med lastbil bland nationaldagsfirande människor på strandpromenaden. 86 dör och 434 skadas. 8 december 2016. Mitt under en pågående julmarknad kör en lastbil

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:459 av Per Klarberg (SD) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att förhindra tågkapningar

Skriftlig fråga 2016/17:964 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:964 Diskonteringsräntan för höghastighetsjärnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Att en eventuell höghastighetsjärnväg skulle skapa stora nyttor är odiskutabelt. Stötestenen är emellertid om investeringen är den mest effektiva och behövliga. För varje investerad krona finns det alltid

Inlämnad: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:964 av Per Klarberg (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:963 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:963 En delfinansieringsmodell baserad på fastighetsskatt av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Sverigeförhandlingens delrapport föreslår att finansieringen av höghastighetsjärnvägen delvis ska göras genom beskattning av ökade markvärden till följd av bygget. Detta är en, i Sverige, oprövad

Inlämnad: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:963 av Per Klarberg (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:703 Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I danska tidningar kan man i dagarna läsa om den oro som finns rörande ERTMS-implementeringen i landet. Röster höjs, precis som här, varnande för betydligt högre kostnader samt minskad nytta från projektet än

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:703 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:585 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:585 Kostnader för ERTMS av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har gått ut och försvarat nödvändigheten med signalsystemet ERTMS, trots svidande kritik från sådana tunga remissinstanser som bland annat Tågoperatörerna och Näringslivets transportråd. Den kostnad som Trafikverket

Inlämnad: 2016-12-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:585 av Per Klarberg (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:364 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:364 Högre bärighetsklass för högkapacitetsfordon av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Nyligen presenterade Trafikverket de vägsträckor som är aktuella för införande av en högre bärighetsklass. Bara vägar som inte konkurrerar med andra trafikslag är aktuella. Åkerier ska lasta om till lättare

Inlämnad: 2016-11-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:364 av Per Klarberg (SD) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:34 Samtal om höghastighetsjärnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverkets arbete med satsningen En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, befinner sig fortfarande i ett tidigt planeringsskede, vilket gör det svårt att beräkna

Inlämnad: 2016-09-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:34 av Per Klarberg (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2016/17:1 Samtal om höghastighetstågen av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I flera tidningsartiklar under vecka 35, bland annat i Dagens Industri, anges det att regeringen ska bjuda in Alliansen och Vänsterpartiet för samtal om höghastighetstågen inför höstens infrastrukturproposition. Karin Svensson

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1 av Per Klarberg (SD) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:800 Höjning av banavgifterna av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S År 2012 tillkännagav riksdagen för regeringen att banavgifterna inte borde höjas under planeringsperioden, i enlighet med trafikutskottets betänkande. Utskottet resonerade i sitt förslag till riksdagsbeslut att en höjning skulle

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:800 av Per Klarberg (SD) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:799 Reserverade medel för järnvägsunderhåll av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges järnvägar är i alarmerande dåligt skick, något som blivit tydligare det senaste året. Därför är det av yttersta vikt att resurser läggs på och tydlighet finns i arbetet med underhåll av dessa. I Trafikverkets

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:443 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:443 Id-kontroller på Öresundsbron av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Vi är glada att regeringen äntligen börjar ta problemet med den skenande massinvandringen på allvar, och välkomnar att arbetet med förslag på åtgärder tagit fart. Problemet med att inte stämma i bäcken är dock att konsekvenserna

Inlämnad: 2015-12-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:443 av Per Klarberg (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:428 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:428 Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever inte att

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:428 av Per Klarberg (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:427 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:427 Osund konkurrens vid fördelning av tågläge av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 24 november 2015 uttalar vd:n för MTR Express sin frustration över att Trafikverket missgynnar MTR till förmån för SJ AB. Företagets vd upplever inte att

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:427 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:272 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:272 Regeringens arbete med järnvägssäkerhet av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S I min motion 2014/15:241 framför jag att det säkerhetstänkande som i dag finns inom flygbranschen bör implementeras även inom den svenska järnvägsbranschen. Jag anser att det bör vara en självklarhet att en lokförare

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:272 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:271 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:271 Järnvägsnätsbeskrivning 2017 av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S Järnvägsunderhållet har varit eftersatt under en lång tid, vilket gör att anläggningen är sliten. Trafikverket avser nu att sänka hastigheten på 1 325 kilometer järnväg på stambanorna på grund av dåliga räler och spår. Detta

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:271 av Per Klarberg (SD) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:211 av Per Klarberg (SD)

Fråga 2015/16:211 Bosättning av så kallade EU-migranter på rastplatser av Per Klarberg SD till Statsrådet Anna Johansson S De senaste dagarna har det i flertalet tidningar rapporterats om rastplatser, avsedda att höja trafiksäkerheten genom att erbjuda tillfälle för förare att vila, som tvingats stänga för att få bukt

Inlämnad: 2015-11-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:211 av Per Klarberg (SD) (pdf, 78 kB)