Dokument & lagar (481 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1365 av Lundberg, Inger (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1365 av Inger Lundberg s till statsrådet Jan O Karlsson om statsbidrag till asylsökande grundskoleelever Laxå kommun tillhör de kommuner som har den mest omfattande asylmottagningen i förhållande till befolkningen. Det innebär också att kommunen tar emot ett förhållandevis stort antal

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1352 av Lindblad, Göran (m)

den 4 september Fråga 2002/03:1352 av Göran Lindblad m till socialminister Lars Engqvist om vården av anorexisjuka I Västra Götalands landsting, där för övrigt det mesta är på väg mot kaos och katastrof, står anorexivården inför närmast total avveckling. I stället för den utlovade utbyggnaden av särskilda platser för

Inlämnad: 2003-09-04 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1296 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1296 av Carina Adolfsson Elgestam s till socialminister Lars Engqvist om rekrytering av läkare från länder utanför EU Moment 22 har drabbat en läkare från Litauen i mitt hemlän Kronoberg. Hon kontaktade en vårdcentral och berättade att hon vill arbeta och vidareutbilda sig i Sverige. Vårdcentralen

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1286 av Lindblad, Göran (m)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1286 av Göran Lindblad m till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsstödet till äldre Som lök på patienternas och Skånekassans lax har det nu kommit ett beslut om att patientersättningen ska baseras på folktandvårdens taxa i respektive landsting. Inte beroende på var patienten bor utan

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1285 av Lindblad, Göran (m)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1285 av Göran Lindblad m till socialminister Lars Engqvist om tandvårdsstödet till patienter 65 år och äldre Vid en interpellationsdebatt sent i höstas 2002/03:26 avhandlade statsrådet och undertecknad situationen för förhandsprövningar med mera vid försäkringskassan i Skåne. Lars Engqvist

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1258 av Järrel, Henrik (m)

den 25 juli Fråga 2002/03:1258 av Henrik Järrel m till socialminister Lars Engqvist om vårdköerna De följetongsmässiga vårdköerna får ytterligare påspädning under semestertider. Även om läget i viss mån tycks ha förbättrats inom delar av cancersjukvården kommer nu larmrapporter om oacceptabla vårdköer på sina håll

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1244 av Hägg, Carina (s)

den 17 juli Fråga 2002/03:1244 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan och äldre kvinnor Den 1 juli 2002 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen om avgifter för äldre- och handikappsomsorgen. Minibelopp, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd och ändrade regler för beräkning av avgiftsunderlag

Inlämnad: 2003-07-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1217 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

en 10 juli Fråga 2002/03:1217 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande I betänkandet 2001/02:SoU13 skriver utskottet att det arbete som utförs av dietister är kvalificerat och även i viss mån får anses innefatta ett ansvar för patienternas säkerhet

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1216 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2002/03:1216 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om legitimerade kiropraktorers rätt att behandla Kiropraktiker som inte har legitimationsgrundande utbildning kan enligt kvacksalverilagen SFS 1998:531 behandla barn från åtta års ålder medan högskoleutbildade kiropraktorer

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1215 av Olander, Ronny (s)

den 9 juli Fråga 2002/03:1215 av Ronny Olander s till socialminister Lars Engqvist om prostatacancer Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen bland män och svarar för omkring 27 av samtliga cancerfall som inträffar under ett år och drabbar framför allt män i övre åldrar. Prostatacancer som upptäcks

Inlämnad: 2003-07-09 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1210 av Löfstrand, Johan (s)

den 3 juli Fråga 2002/03:1210 av Johan Löfstrand s till socialminister Lars Engqvist om regler för ambulanssjukvården Socialstyrelsen har beslutat att alla ambulanser, där man kommer att hantera läkemedel, från och med den 1 den oktober 2005 måste bemannas med minst en sjuksköterska. Detta motiveras av att utrustningen

Inlämnad: 2003-07-03 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1161 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 18 juni Fråga 2002/03:1161 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om palliativ vård I sjukvården är det tyvärr lätt att tappa intresset för patienterna när sjukdomarna inte längre är botbara. Man står ofta handfallen inför de problem som uppstår i livets slut eftersom kunskaperna om hur man

Inlämnad: 2003-06-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1151 av Hagberg, Michael (s)

den 16 juni Fråga 2002/03:1151 av Michael Hagberg s till miljöminister Lena Sommestad om Ekofunduz Sverige har sedan 1997 ekonomiskt bidragit till den polska miljöfonden Ekofunduz. De satsningar som gjorts från svensk sida har gällt för treårsperioder och det andra treårsprogrammet avslutas under september månad i

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1146 av René, Inger (m)

den 16 juni Fråga 2002/03:1146 av Inger René m till socialminister Lars Engqvist om medicinska aborter En abort som sätts framkallas med hjälp av läkemedel, en så kallad medicinsk abort, kan i dag ske fram till graviditetsvecka 9. Före en abort måste en medicinsk bedömning göras och graviditetslängden fastställas,

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1132 av Olander, Ronny (s)

den 13 juni Fråga 2002/03:1132 av Ronny Olander s till statsrådet Jan O Karlsson om folkrörelser och bistånd Som medlem i TrelleborgSvedala FN-förening har jag blivit alltmer övertygad om folkrörelsernas betydelse för det internationella biståndsarbetet. Inte minst för sin förmåga att sprida kunskap om och stödja demokratiskt

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1128 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1128 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Åter läser jag att ett antal apotek måste hålla stängt i sommar. Som skäl anges brist på till exempel farmaceuter. Jag menar att även det monopol som Apoteksbolaget har vid försäljning av receptfria läkemedel

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1116 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 12 juni Fråga 2002/03:1116 av Lena Adelsohn Liljeroth m till socialminister Lars Engqvist om landstingens dialysvård Många dialyspatienter känner i dag stor oro för att inte få den dialysvård som de behöver. Dialysvården tillhör enligt Prioritetsutredningen prioritetsgrupp 1. Den är livsuppehållande och för patienter

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1115 av Persson, Göran (s)

den 12 juni Fråga 2002/03:1115 av Göran Persson i Simrishamn s till socialminister Lars Engqvist om mellanvårdsenheter inom den psykiatriska vården Efter de två uppmärksammade och tragiska våldsbrott som nyligen skett, där gärningsmännen misstänks vara psykiskt sjuka, har debatten snedvridits av en tro på att allt

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1091 av Andersson, Magdalena (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1091 av Magdalena Andersson m till statsrådet Jan O Karlsson om försvunna barn från flyktingförläggningar Regeringen lämnar vart femte år en rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter. I den senaste av dessa rapporter skriver regeringen bland annat, att ensamkommande flyktingbarn, som

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1084 av Widegren, Cecilia (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1084 av Cecilia Widegren m till socialminister Lars Engqvist om vården i Västsverige I Västsverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet har socialdemokratiska idiotstopp och nedskärningar av bland annat BB i Lidköping, operationer i Mariestad, stängning av vård- och jourcentraler, begränsning

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Lars Engqvist (S)