Dokument & lagar (589 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:26 av Lindblad, Göran (m)

den 20 september Fråga 2004/05:26 av Göran Lindblad m till statsrådet Gunnar Lund om återanvändning av datorer inom statlig förvaltning I ett frågesvar till mig på fråga 2002/03:822 om återanvändning av datorer i den statliga förvaltningen skrev Gunnar Lund: Jag avser att uppmärksamma Statskontoret, som svarar för

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1608 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 8 september Fråga 2003/04:1608 av Lena Adelsohn Liljeroth m till socialminister Lars Engqvist om höjd åldersgräns och ersättning för praktiserande läkare Från såväl politiskt som nationalekonomiskt håll betonas nu vikten av att svenska folket inte ska pensionera sig för tidigtutan helst fortsätta arbeta längre

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors m till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1530 av von Sydow, Henrik (m)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1530 av Henrik von Sydow m till statsminister Göran Persson om statliga utredningars oberoende Svenska statliga utredningar har länge förknippats med stor integritet, oberoende och självständighet. Men den bilden naggas rejält i kanten när den statliga enmansutredaren och tillika socialdemokratiska

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1350 av Sidén, Anita (m)

den 21 juni Fråga 2003/04:1350 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om cancervård Det är kris i cancervården. Både i Västra Götaland och i Stockholm blir svårt sjuka patienter fast i månadslånga köer. Ansvariga läkare säger att situationen är ohållbar. I Västra Götaland behöver 4 500 personer strålbehandlas.

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:504 av Billström, Tobias (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:504 av Tobias Billström m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Ett av Sveriges färskaste monopol, apoteksmonopolet från 1971, prövas nu av EG-domstolen och möjligheten finns att monopolet kommer att falla genom ett domstolsutslag. Det vore på tiden att det föll, eftersom

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1191 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 maj Fråga 2003/04:1191 av Anne Marie Brodén m till socialminister Lars Engqvist om kvinnorelaterade sjukdomar All forskning på kvinnorelaterade sjukdomar har till för några år sedan bedrivits på män oftast i värnpliktsåldern. Detta är fullkomligt vansinnigt. I dag vet vi att hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1187 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1187 av Henrik von Sydow m till statsrådet Gunnar Lund om åtgärder för staten som arbetsgivare Att inte använda skattemedel effektivt är som att stjäla från de fattiga, framhöll socialministern och socialdemokraten Gustav Möller. Förra statsrådet Jörgen Andersson har sedan april 2003 kvitterat

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1130 av Brodén, Anne Marie (m)

den 28 april Fråga 2003/04:1130 av Anne Marie Brodén m till socialminister Lars Engqvist om rätten att välja äldreomsorg Börje Lundgren avled 78 år gammal i slutet av förra året. Han var sjuk i cancer och fick plats på ett kommunalt sjukhem. Men Börje Lundgren ville komma till det kristna vårdhemmet Vittsjö Gästhem.

Inlämnad: 2004-04-28 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1107 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 april Fråga 2003/04:1107 av Ann-Marie Fagerström s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om lättöppnade läkemedelsförpackningar Reumatikerförbundet bedriver just nu en kampanj för att uppmärksamma problemen med att öppna olika läkemedelsförpackningar. Ett vardagligt problem som inte många av oss ägnar

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:399 av Lundberg, Inger (s)

den 31 mars Interpellation 2003/04:399 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om hemservice till äldre över 80 år Antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt. Bland dessa finns relativt många som behöver omfattande insatser i form av vård och omsorg. Därtill kommer en stor grupp, runt 2025 av populationen

Inlämnad: 2004-03-31 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:979 av Engström, Hillevi (m)

den 24 mars Fråga 2003/04:979 av Hillevi Engström m till socialminister Lars Engqvist om sjukvårdens insatser vid abort för unga flickor En 16-årig flicka har tragiskt avlidit till följd av förblödning i samband med abort. Flickan hade skickats hem från sjukvården och skulle enligt uppgifter ha erhållit så kallade

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:380 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 mars Interpellation 2003/04:380 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om smärtvården Under senare tid har frågan om brister i den svenska smärtvården aktualiserats från många håll. Nyligen presenterade Svenska Smärtföreningens och Apotekets enkätundersökning De smärtdrabbades situation

Inlämnad: 2004-03-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:953 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 19 mars Fråga 2003/04:953 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om behovet av hörselimplantat Det handlar om hörselimplantat som föräldrar till barn från annat land kan köpa i Sverige och på det sättet försäkra sig om att barnet i tid får en möjlig hörselrehabilitering. Barn till svenska

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:945 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:945 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om nationell finansiering av sjukvården Det kommer alltfler signaler som visar att landstingen inte längre klarar av att erbjuda den sjukvård som vi har rätt att få tillgång till. Tidigare har landstinget i Östergötland prioriterat

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:944 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:944 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om öppnande av sjukvårdens kvalitetsregister Uppdrag granskning visade på TV den 16 mars hur olika hjärtsjukvården är i vårt land. Likvärdig hjärtsjukvård på lika villkor gäller inte. Det finns stora kvalitetsskillnader och

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:910 av Nilsson, Christin (s)

den 15 mars Fråga 2003/04:910 av Christin Nilsson s till socialminister Lars Engqvist om jämlik vård Socialstyrelsen har undersökt hur vården ser ut inom olika landsting. Det är ingen positiv bild som ges ur jämställdhetssynvinkel. Bland annat konstaterar man att väntetiderna för operation för gråstarr ofta var längre

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:866 av Sjösten, Ulf (m)

den 5 mars Fråga 2003/04:866 av Ulf Sjösten m till socialminister Lars Engqvist om rättspsykiatrisk vård i Sverige Det senaste året har Sverige drabbats av många meningslösa och oförklarliga våldsdåd, inte minst i det offentliga rummet. En stor del av gärningsmännen har befunnits lida av psykisk sjukdom eller psykisk

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:315 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 20 februari Interpellation 2003/04:315 av Mariam Osman Sherifay s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om blekmedel i skönhetsprodukter För en tid sedan kunde vi läsa om hur afrikanska kvinnor, som strävar efter att bli ljusa i hyn, använde sig av olika blekmedel. Samtliga blekmedel, som används av dessa

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

den 19 februari Fråga 2003/04:794 av Louise Malmström s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)