Dokument & lagar (204 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:775 Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sedan 2010 har polisens handläggningstider för vapenlicenser på många håll i landet varit längre, ibland avsevärt längre, än vad lagen tillåter. Trots upprepad kritik

Inlämnad: 2015-08-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2014/15:742 Sysselsättningseffekten av propositioner av Carl-Oskar Bohlin M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under Socialdemokraternas valupptakt den 27 april 2014 presenterade Stefan Löfven och Marita Ulvskog partiets förslag för att få ner arbetslösheten inom EU. Där uttryckte nuvarande statsministern

Inlämnad: 2015-07-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:739 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:739 Regeringens svek mot företagen av Lotta Finstorp M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Före valet utlovade Socialdemokraterna satsningar på företagen och att all politik skulle prövas mot om den leder till fler jobb. När regeringen presenterade sin vårbudget såg vi det motsatta.

Inlämnad: 2015-07-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:739 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:716 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2014/15:716 Sämre konkurrenskraft ger nedläggningar av Cecilia Widegren M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I dag kom beskedet som blir ett dråpslag för Electroluxfabriken i Mariestad, Skaraborg. Tillverkningen flyttas till Ungern. Skälen är dålig konkurrenskraft och tuff prispress. Sverige

Inlämnad: 2015-06-29 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:716 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:713 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:713 Electrolux avveckling och näringslivet i Mariestad av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Efter en tids diskussioner och förhandlingar är det nu klart att Electrolux kommer att avveckla sin verksamhet i Mariestad. Detta kommer säkert dessutom att påverka underleverantörer

Inlämnad: 2015-06-26 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:713 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:720 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:720 Översyn av konkurrenslagen av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S År 2010 reviderades konkurrenslagen med syftet att förhindra osund konkurrens från myndigheter, landsting och kommuner. Bakgrunden till att lagen reformerades tog bland annat sin utgångspunkt

Inlämnad: 2015-06-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:720 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av konkurrenslagen

Interpellation 2014/15:672 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2014/15:672 Statliga bolag av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den senaste tidens avslöjande att det delvis statligt ägda bolaget Telia Sonera varit inblandat i en misstänkt muthärva i Azerbajdzjan för upp till 6 miljarder kronor är såväl chockerande

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:672 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga bolag

Skriftlig fråga 2014/15:566 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2014/15:566 Hur näringslivet och utrikeshandeln påverkas av flygskatter och nedlagda flygplatser av Lars Hjälmered M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige är ett handelsberoende land där hälften av vår ekonomi är kopplad till import och export. För att företag i Sverige ska kunna klara konkurrensen

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:566 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:550 Ökad transparens av regeringens återrapportering till riksdagen angående Vattenfall av Margareta Cederfelt M till Statsminister Stefan Löfven S Riksrevisionen släppte nyligen sin rapport Vattenfall konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen RIR 2015:6 Vid Riksrevisionens granskning av om

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:546 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:546 Fria innovatörers situation av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Många fria innovatörer har i dag svårigheter att få finansiering för sina nya idéer. Dessa innovatörer kommer ofta med en lösning på ett problem som de vill lösa på sitt företag eller arbetsplats etcetera.

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:546 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:541 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2014/15:541 Industrikanslern av Elisabeth Svantesson M till Statsminister Stefan Löfven S 400 000 personer står utan jobb, och regeringen har fortfarande inte presenterat några trovärdiga förslag om hur jobben ska bli fler. I vårpropositionen föreslås skattehöjningar på jobb och företagande som är 40 gånger större

Inlämnad: 2015-05-19 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:541 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2014/15:614 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:614 En effektiv miljöpolitik av Fredrik Schulte M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringens samarbetspartner Vänsterpartiet driver öppet frågan om att de Vattenkraftsägda kolgruvorna i Tyskland bör avvecklas i stället för att avyttras. Samma åsikt har också yttrats av ledande miljöpartister.

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:614 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En effektiv miljöpolitik

Interpellation 2014/15:606 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:606 Regeringens näringspolitik av Fredrik Schulte M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Frågan om i vilken utsträckning staten bör bedriva näringsverksamhet är en politiskt laddad fråga som skär rätt mellan höger och vänster. Den tidigare alliansregeringen valde att under protest

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:606 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens näringspolitik

Interpellation 2014/15:602 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:602 Effekter av regeringens näringspolitik av Fredrik Schulte M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen förbereder en politik som innebär påtagliga ökningar av skatterna på jobb och företagande. Resurserna som detta inbringar ska i huvudsak användas till att bygga ut arbetsmarknadspolitiken

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:602 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av regeringens näringspolitik

Interpellation 2014/15:584 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2014/15:584 Åtgärder för näringslivet i Halland av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige har tio reaktorer, och om två av dem ska stängas på kort tid kommer det att leda till påfrestningar på energisystemet, men det leder även till att väldigt många arbetstillfällen

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:584 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för näringslivet i Halland

Skriftlig fråga 2014/15:522 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2014/15:522 Handelsavtal mellan EU och Taiwan av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Taiwan är en av världens 25 största ekonomier och bland de 20 största när det gäller handel. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte nyligen i en interpellationsdebatt att handeln utgör en central

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:522 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:518 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2014/15:518 Åtgärder för att förhindra beslut om nedläggning av reaktorer vid Ringhals av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Ringhals har fyra av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer. Vattenfall har nu lämnat besked om att två ska stängas redan 20182020. Styrelsen behandlar frågan

Inlämnad: 2015-05-11 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:518 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:511 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2014/15:511 Sociala innovationer av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sociala innovationer bidrar till att lösa samhällsutmaningar och fylla sociala behov. Historiskt sett har många av dessa visat sig vara avgörande för samhällsutvecklingen. Vad gäller företag som verkar i

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:511 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2014/15:539 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:539 TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA TTIP som det förhandlats om under

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:539 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken

Interpellation 2014/15:534 av Rikard Larsson (S)

Interpellation 2014/15:534 Fler stora event i Sverige av Rikard Larsson S till Statsrådet Gabriel Wikström S Besöksnäringen är en växande industri i Sverige med stor ekonomisk omsättning och många anställda. Det finns flera utvärderingar som visar hur besöksnäringen gynnas av större event. Ett exempel är handbolls-VM

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:534 av Rikard Larsson (S) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler stora event i Sverige