Dokument & lagar (162 träffar)

Interpellation 2006/07:428 av Wikén, Stefan (s)

den 21 mars Interpellation 2006/07:428 Politik för social ekonomi av Stefan Wikén s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det finns ett stort intresse för vilken syn regeringen har på den sociala ekonomins roll och ställning samt på vilket sätt detta ska få genomslag i politiken. Social

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:420 av Astudillo, Luciano (s)

den 16 mars Interpellation 2006/07:420 Brister i utbetalning av schablonersättning till kommunernas integrationsinsatser och risk för KU-anmälan av Luciano Astudillo s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Mauricio Rojas, riksdagsledamot för Folkpartiet, har i en KU-anmälan begärt granskning

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:887 av Öberg, Maria (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:887 Landningskontroll av fisk av Maria Öberg s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-kommissionen har i en rapport uppgivit att det pågår omfattande olagligt fiske i Sverige och att det är så mycket som 21 procent av fisket som inte rapporteras. Fiskeriverket har bekräftat att uppgifterna

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:886 av Öberg, Maria (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:886 Konsumentinformation vid köp av semesterbostad av Maria Öberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Många svenskar har skaffat sig en lägenhet eller ett hus för semesterboende utomlands. Intresset för Thailand är särskilt stort just nu. Men för en svensk konsument

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:856 av Lundh, Fredrik (s)

den 15 mars Fråga 2006/07:856 Extraskatt på trafikförsäkringspremier och jordbrukets förutsättningar av Fredrik Lundh s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Genom införandet av en extraskatt på trafikförsäkringspremier kommer med stor sannolikhet det svenska jordbrukets konkurrenskraft att försämras. Den

Inlämnad: 2007-03-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:841 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 9 mars Fråga 2006/07:841 En samlad samepolitik av Helene Petersson i Stockaryd s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Under de senaste åren har det gjorts ett antal utredningar i syfte att kunna ta beslut om den samiska befolkningens rättigheter och möjligheter. Utredningar som berör rennäringen, jakt

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:826 av Astudillo, Luciano (s)

den 8 mars Fråga 2006/07:826 Förtydligad introduktion av Luciano Astudillo s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ett av de viktigaste skälen till att introduktionen av nyanlända inte fungerar bra är att ansvaret för introduktionen är otydligt. Dessutom har de olika aktörerna helt olika

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:822 av Widegren, Cecilia (m)

den 8 mars Fråga 2006/07:822 Gemensamma hönsbursregler till 2012 av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige har sedan ett par decennier ställt om värphönsburar för att öka djurskyddet. Sverige är en föregångare för omställningen till inredda burar som förhoppningsvis ska vara standard

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:384 av Hammarbergh, Krister (m)

den 5 mars Interpellation 2006/07:384 Svenska jägares möjlighet till småviltsjakt i fjällvärlden av Krister Hammarbergh m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c År 1993 togs beslut om att upplåta statens marker ovan odlingsgränsen runt Västerbotten och Norrbotten samt på renbetesfjället i Jämtlands län för

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:381 av Lindgren, Sylvia (s)

den 5 mars Interpellation 2006/07:381 Storstadsmiljö av Sylvia Lindgren s till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns all anledning att oroa sig för klimat- och miljöförstöringar i många länder, i Sverige och inte minst i Stockholm. Både för vår egen och framtida generationers livsmiljö måste åtgärder sättas

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:811 av Lindgren, Sylvia (s)

den 5 mars Fråga 2006/07:811 Organiserat jämställdhetsarbete av Sylvia Lindgren s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Den nya regeringen förordar en samordning av ombudsmännen mot diskriminering. Fyra av de fem som finns ska läggas ned och ersättas av en gemensam ombudsmannaorganisation,

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:800 av Pettersson, Helén i Umeå (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:800 Jakt- och fiskeutredningen av Helén Pettersson i Umeå s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Jakt- och fiskerättsutredningen om grunderna för och omfattningen av samebymedlemmarnas och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarkerna och på renbetesfjällen lämnade in sin slutrapport

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:799 av Wikén, Stefan (s)

den 2 mars Fråga 2006/07:799 Genomförande av PBL-kommitténs förslag av Stefan Wikén s till statsrådet Mats Odell kd I tre års tid arbetade en parlamentarisk kommitté med en viktig översyn av plan- och bygglagstiftningen. PBL-kommittén överlämnade sitt slutbetänkande till samhällsbyggnadsministern den 27 september

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:778 av Jeppsson, Peter (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:778 Bristerna i kärnsäkerheten av Peter Jeppsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Den socialdemokratiska regeringen såg med oro på incidenten vid Forsmarks kärnkraftverk 2006 och lovade att vidta kraftfulla åtgärder efter SKI:s utredning. Den sista tiden har våra farhågor besannats

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:759 av Larsson, Jan-Olof (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:759 Globala miljöfrågor och lokalt ansvar av Jan-Olof Larsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatet och växthuseffekten diskuteras flitigt i vårt land i dag liksom hur vi politiskt ska agera för att komma till rätta med de miljöproblem som vi står inför. Vi kan konstatera att

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:749 av Sachet, Ameer (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:749 Återkallande av smileypropositionen av Ameer Sachet s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Regeringen beslutade den 9 november 2006 att återkalla propositionen 2005/06:214 om offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll. Smileygubben på en väl synlig plats i restaurang och

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:742 av Johnsson, Jeppe (m)

den 28 februari Fråga 2006/07:742 Fårregister av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det svenska och europeiska lantbruket är omgärdat av en omfattande byråkrati. En lantbrukare eller djuruppfödare tvingas använda en stor del av sin disponibla tid till att fylla i banketter och läsa in regelverk

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:721 av Pettersson, Helén i Umeå (s)

den 23 februari Fråga 2006/07:721 Jakt på statens mark av Helén Pettersson i Umeå s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I de norra regionerna i landet uttrycks en oro för en eventuell ändring av rennäringsförordningens 3 gällande möjligheter för andra än svenskar att jaga på statens mark med hänvisning till

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:335 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 februari Interpellation 2006/07:335 Diskriminerande nya ID-kortsregler av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c Att kunna identifiera sig med giltigt ID-kort är på många sätt en förutsättning för ett självständigt liv i Sverige. För att kunna utfärda ID-kort är det viktigt att man på ett säkert

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:687 av Lundh, Fredrik (s)

den 21 februari Fråga 2006/07:687 Smygreklam till barn av Fredrik Lundh s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt en ny rapport från Sveriges Konsumenter utsätts barn i dag för mycket reklam i hemmen. Speciellt Internet förser barnen med dolda reklambudskap som föräldrarna har svårt

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)