Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1561 av Johnsson, Jeppe (m)

den 16 augusti Fråga 2006/07:1561 Miljösanktionsavgifter av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdsverket har ålagt drygt 120 företag att betala en så kallad miljösanktionsavgift avseende överträdelser av 9 förordningen 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Inlämnad: 2007-08-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1033 av Johnsson, Jeppe (m)

den 13 april Fråga 2006/07:1033 Laxfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt beslut i EU ska de så kallade drivgarnen vara helt borta i Östersjön efter den 1 januari 2008. Anledningen till utfasningen var bland annat oönskade bifångster av marina däggdjur. Argument för förbud

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:742 av Johnsson, Jeppe (m)

den 28 februari Fråga 2006/07:742 Fårregister av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det svenska och europeiska lantbruket är omgärdat av en omfattande byråkrati. En lantbrukare eller djuruppfödare tvingas använda en stor del av sin disponibla tid till att fylla i banketter och läsa in regelverk

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2006/07:163 av Johnsson, Jeppe (m)

den 15 december Interpellation 2006/07:163 Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c De nya bestämmelserna för ålfiske, som innebär att endast den som året innan fiskat 400 kilo får fortsätta att fiska ål, slår hårt och orättvist mot många yrkesfiskare.

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)