Dokument & lagar (114 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:207 av Hägg, Carina (s)

den 23 november Fråga 2006/07:207 Jämställdhet i religiösa lokaler av Carina Hägg s till statsrådet Nyamko Sabuni fp Jämställdhet ska genomsyra alla områden. Jag vill här fästa uppmärksamheten på plan- och bygglagen ur ett jämställdhetsperspektiv när det gäller byggandet av religiösa samlingslokaler. Flera av

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:165 av Palm, Veronica (s)

den 17 november Fråga 2006/07:165 Jämställdhetslagen och företagen av Veronica Palm s till näringsminister Maud Olofsson c Dagligen möter jag människor som pusslar för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt kämpar de för att vara en del i att bryta gamla förtryckande könsmönster kring kvinnors och mäns roller

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:59 av Green, Monica (s)

den 10 november Interpellation 2006/07:59 Jämställdheten i arbetslivet och ny låglönesektor av Monica Green s till statsrådet Nyamko Sabuni fp Trots att Sverige har gjort många framsteg inom jämställdhetsområdet och trots att många andra länder ser på Sverige som förebild finns det anledning att känna oro inför

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdheten i arbetslivet och ny låglönesektor

Skriftlig fråga 2006/07:107 av Sachet, Ameer (s)

den 9 november Fråga 2006/07:107 Etanol som fordonsbränsle av Ameer Sachet s till miljöminister Andreas Carlgren c Försäljningen av miljöbilar fortsätter att gå bra i Sverige och de allra flesta som säljs är etanolbilar som kan köras på både bensin och etanol. Det är glädjande att Sverige leder och driver på utvecklingen

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:95 av Astudillo, Luciano (s)

den 9 november Fråga 2006/07:95 Anonym rekrytering av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp Personer med utomnordisk bakgrund eller ett annorlunda namn blir ofta diskriminerade när de söker arbete. För att komma åt detta problem och öka mångfalden i statsförvaltningen genomförs nu försök med anonym

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:92 av Hägg, Carina (s)

den 8 november Fråga 2006/07:92 Samhällsplanering och höga vattenflöden av Carina Hägg s till miljöminister Andreas Carlgren c Många människor oroar sig för klimatförändringar och hur de kommer att påverka samhället. Den svenska samhällsplaneringen måste anpassas till de hotande konsekvenserna. Sverige har under

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:91 av Hägg, Carina (s)

den 8 november Fråga 2006/07:91 Makt och inflytande av Carina Hägg s till statsrådet Nyamko Sabuni fp Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare som formar villkoren för beslutsfattare. Men arbetet för jämställdhet omfattar mer än det som betecknas som det demokratiska

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:35 av Astudillo, Luciano (s)

den 30 oktober Interpellation 2006/07:35 Symbolisk förnyelse av integrationspolitiken av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp Den borgerliga regeringen och den nya integrationsministern, Nyamko Sabuni, ägnar sig åt symbolisk förnyelse av integrationspolitiken. Ministern ger sken av att hon ger politiken

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Symbolisk förnyelse av integrationspolitiken

Skriftlig fråga 2006/07:68 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 26 oktober Fråga 2006/07:68 Jämställdhetssatsning av Ann-Christin Ahlberg s till finansminister Anders Borg m Måndagen den 16 oktober sade finansministern i sitt anförande att regeringen ska genomföra en mycket stor jämställdhetssatsning. Resurserna till jämställdheten ska tiodubblas enligt ert budgetförslag.

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:66 av Bjurling, Laila (s)

den 26 oktober Fråga 2006/07:66 Ansvaret för integrationspolitiken av Laila Bjurling s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den nya regeringen betonar i budgetpropositionen att utöver den första tiden i Sverige behövs ingen särskild politik för invandrare. Arbete och språkkunskaper pekas ut som de bästa vägarna

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:51 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 oktober Fråga 2006/07:51 Alternativ till nuvarande integrationsverk av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp I Sveriges Radio P 4 Östergötland kunde vi höra Integrationsverkets förra generaldirektör gd och nuvarande miljöministern, Andreas Carlgren, säga med kraft att varken han i sin roll som

Inlämnad: 2006-10-20 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:46 av Larsson, Jan-Olof (s)

den 19 oktober Fråga 2006/07:46 Miljöklassning av bränslen av Jan-Olof Larsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Dieselfordon producerade före 2005 är inte utrustande med reningsutrustning eller partikelfilter som tar upp de partiklar som är hälsoskadliga. Med den bilpark vi har i Sverige innebär detta att

Inlämnad: 2006-10-19 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:7 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 oktober Fråga 2006/07:7 Huvudduk av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp I juni publicerades en uppmärksammad artikel av integrations- och jämställdhetsminister Sabuni, i vilken hon bland annat skrev följande: Inför en 15-årsgräns för huvudduk. Genom huvudduk berövas flickor sina möjligheter

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:4 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 oktober Fråga 2006/07:4 Gynekologisk undersökning på flickor av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp I juni publicerades en uppmärksammad artikel av integrations- och jämställdhetsminister Sabuni, i vilken hon bland annat skrev följande: Inför obligatoriska gynekologiska undersökningar på

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)