Dokument & lagar (151 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:169 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2018/19:169 Ökade befogenheter för tullen av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt polisen begås 50 procent av bostadsinbrotten av internationella stöldligor. Dessa ligor är överrepresenterade i andra typer av brottslighet, såsom verktygs- och maskinstölder, bränslestölder och stölder

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:169 av Boriana Åberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:168 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2018/19:168 Konsekvensanalys av kemikalieskatt på skor och kläder av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S I juli 2017 infördes skatt på kemikalier i elektronik med syftet att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.Utvärderingen, gjord på uppdrag av Svensk Handel,

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:168 av Boriana Åberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:166 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:166 Sveriges skjutbanor av Sten Bergheden M till Statsrådet Mikael Damberg S Det pågår tydligen ett arbete inom Polismyndigheten med att ta fram en ny FAP om skjutbanor. Sveriges sportskyttar, jägare, poliser och det svenska försvaret är beroende av att vi har bra och fungerande och tillgängliga skjutbanor

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:166 av Sten Bergheden (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:165 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2018/19:165 Nya skjutbaneregler som hotar skyttet i Sverige av Sten Bergheden M till Statsrådet Mikael Damberg S Polismyndigheten arbetar tydligen med att ta fram en ny FAP om skjutbanor, där det kommit fram uppgifter om att detta eventuellt kan stoppa rörligt skytte och skytte från lägre positioner än knästående.

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:165 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2018/19:160 Skydd vid tjänsteutövning av Åsa Coenraads M till Statsrådet Mikael Damberg S Nyligen måste en varg avlivas i tätbebyggt område då vargen visat tecken på oräddhet och aggressivitet. Det är ett beteende som vilda djur inte bör ha i närheten av människor. Beslutet om avlivning togs av polis, och en polisman

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-15 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:148 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2018/19:148 Rättvisa förutsättningar i datacenterbranschen av Boriana Åberg M till Näringsminister Ibrahim Baylan S I januari 2017 sänktes energiskatten för datacenter i Sverige för att stimulera den nya digitala ekonomin och harmonisera med övriga nordiska länder, där liknande initiativ tagits i Finland, Danmark

Inlämnad: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:148 av Boriana Åberg (M) (pdf, 104 kB)

Interpellation 2018/19:56 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2018/19:56 Sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Sysselsättningen är min stora grejsa statsministern till TT den 29 januari. Ett anmärkningsvärt uttalande med tanke på att Sverige de senaste åren tappat mark i jämförelse med andra

Inlämnad: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-03-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2018/19:56 av Niklas Wykman (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen

Skriftlig fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2018/19:136 Störningar hos Tele 2 och Comviq av Beatrice Ask M till Statsrådet Mikael Damberg S Under natten till den 31 januari drabbades Tele 2 och Comviq av omfattande störningar. Störningarna rapporterades av kunder i hela landet. Detta innebar att användare inte kunde använda mobiltelefoner för att ringa samtal,

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:133 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2018/19:133 Höjda polislöner enligt riksdagens beslut av Tomas Tobé M till Statsrådet Mikael Damberg S I den budget för 2019 som riksdagen har beslutat om, utifrån ett förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna, ingår en särskild satsning på höjda polislöner i Sverige. Särskilda medel om 360 miljoner kronor

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:133 av Tomas Tobé (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:121 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2018/19:121 Kilometerskatt av Jessica Rosencrantz M till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt flera bedömare väntas elbilar och laddhybrider dominera nybilsmarknaden inom bara några år. Eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen är elektrifieringen av fordonsflottan en utveckling

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:121 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:118 av Lars Püss (M)

Fråga 2018/19:118 Rakel 2.0 av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Under våren 2018 diskuterades en hel del i försvarsutskottet, justitieutskottet och trafikutskottet om Rakel 2.0. Under övergångsregeringens tid har arbetet avstannat. Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Inlämnad: 2019-02-04 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:118 av Lars Püss (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:114 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2018/19:114 Klassificeringen av e-cigaretter av Johan Hultberg M till Statsrådet Ann Linde S Moderaterna är tydliga med att tobakspolitiken bör syfta till skademinimering och att det är viktigt att olika åtgärder är proportionerliga. Av detta följer att skillnader i skadeverkningar mellan olika produkter behöver

Inlämnad: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2018/19:114 av Johan Hultberg (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:112 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2018/19:112 Trygghet för lantbrukare av Betty Malmberg M till Statsrådet Mikael Damberg S I den rapport som Lantbrukarnas Riksförbund LRF presenterade under våren 2018 framgick att en av fem lantbrukare var orolig för att utsättas för hot på grund av sitt jobb. Dessvärre visar undersökningen även att var fjärde

Inlämnad: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:112 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:110 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2018/19:110 Antalet skjutningar i Sverige av Tomas Tobé M till Statsrådet Mikael Damberg S Antalet skjutningar i Sverige under år 2018 uppgick till 306. Så många som 45 människor dödades och 135 skadades. Den S-ledda regeringen har misslyckats med att motverka otryggheten. Under 2019 och januari månad har skjutningarna

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:110 av Tomas Tobé (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2018/19:93 Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 23 februari 2016 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen angående kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretagI motionen som låg

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M) (pdf, 107 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:87 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2018/19:87 Hot och våld mot djurägare av Betty Malmberg M till Statsrådet Mikael Damberg S Den oacceptabla situationen med hot och våld mot djurägande lantbrukare fortsätter. I juni 2018 ställde jag en fråga 2017/18:1525 till justitieminister Morgan Johansson. Han instämde i problembilden samtidigt som han berättade

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:87 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2018/19:34 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2018/19:34 Finansiering av planerade reformer av Mattias Karlsson i Luleå M till Finansminister Magdalena Andersson S Moderaterna och Kristdemokraternas budget som gäller för 2019 innebär att vi nu gått från en expansiv finanspolitik i högkonjunktur till en väl avvägd. Nyligen släppte Konjunkturinstitutet

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-03-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2018/19:34 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Finansiering av planerade reformer

Interpellation 2018/19:32 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2018/19:32 Åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta av Mattias Karlsson i Luleå M till Finansminister Magdalena Andersson S Den nytillträdda regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort tydligt att värnskatten, som gäller för inkomster över 58 600 kronor i månaden,

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-03-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2018/19:32 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta

Skriftlig fråga 2018/19:85 av Johan Forssell (M)

Fråga 2018/19:85 Expertskatten av Johan Forssell M till Finansminister Magdalena Andersson S För att kunna attrahera nyckelpersoner till svenskt arbetsliv har Sverige, i likhet med flera andra länder, infört en särskild skattelättnad för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner, den så kallade expertskatten.

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:85 av Johan Forssell (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:75 av Marta Obminska (M)

Fråga 2018/19:75 Ökad otrygghet i Uppsala av Marta Obminska M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S De senaste åren har otryggheten i Uppsala ökat. Skjutningar och sprängdåd har fått mest uppmärksamhet i medierna, men nu har det även framkommit att grupper av unga män trakasserar unga kvinnor och flickor

Inlämnad: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2018/19:75 av Marta Obminska (M) (pdf, 89 kB)