Dokument & lagar (169 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1632 av Åkerhielm, Anna (m)

den 16 september Fråga 2001/02:1632 av Anna Åkerhielm m till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomsvården RRV:s rapport 2002:13 Ingen plats för ungdomar Konsekvenser av platsbristen vid de särskilda ungdomshemmen inom SIS är en svidande kritik av ett dåligt fungerande omhändertagande av ungdomar med svårartade

Inlämnad: 2002-09-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1622 av Juholt, Håkan (s)

den 10 september Fråga 2001/02:1622 av Håkan Juholt s till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan i äldreomsorgen Den 1 juli infördes maxtaxan i äldreomsorgen. Det var en välkommen förbättring för att skydda den enskilde mot orimligt höga avgifter. Det har emellertid visat sig att i en del fall har maxtaxans införande

Inlämnad: 2002-09-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1621 av Carlson, Leif (m)

den 9 september Fråga 2001/02:1621 av Leif Carlson m till socialminister Lars Engqvist om allmänhetens kontakter med Apoteksbolaget Enligt uppgift spelas de flesta samtal som görs till det statliga Apoteksbolaget in på band och lagras i tre år, utan att de som ringer informeras om detta faktum. De bandade samtalen

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1613 av Karlsson, Ola (m)

den 6 september Fråga 2001/02:1613 av Ola Karlsson m till socialminister Lars Engqvist om ersättning till skadade vid medicinsk behandling En kvinna i Karlskoga har informerat mig om att det finns ett antal kvinnor runtom i vårt land som lider svårt i sviterna av den medicinska behandling de fått. Det gäller kvinnor

Inlämnad: 2002-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1572 av Kinberg, Anna (m)

den 29 augusti Fråga 2001/02:1572 av Anna Kinberg m till statsrådet Britta Lejon om personval för poströstande Fr.o.m. den 28 augusti är det möjligt att poströsta på de s.k. serviceställen som valmyndigheten beslutat tillhandahålla. Där erbjuder valmyndigheten endast s.k. partivalsedlar utan namn, medan namnvalsedlar

Inlämnad: 2002-08-29 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1559 av Hansson, Roy (m)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1559 av Roy Hansson m till socialminister Lars Engqvist om socialtjänstlagen Med nuvarande regler finns risk att personer som är i behov av bistånd eller annat stöd enligt socialtjänstlagen kan komma i en situation där vistelse utanför den egna kommunen kan ifrågasättas. Skälet till detta

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1496 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 augusti Fråga 2001/02:1496 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Britta Lejon om namn på valsedlar I Kalmar län har under våren i år personer fått sina namn på en valsedel utan att de blivit tillfrågade. Detta gäller ett parti som inte registrerats hos länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen i Kalmar finns inga

Inlämnad: 2002-08-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1446 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1446 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingela Thalén om kommunalt ansvar för vård av barn och ungdomar Sedan lång tid tillbaka har såväl kommuner som medierna uppmärksammat de oklara reglerna för kommunernas ansvar för i andra kommuner placerade barn och ungdomar. Man kan ibland

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1445 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1445 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om återkallande av serveringstillstånd Återigen har en pressdebatt uppstått om hur kommunerna tillämpar alkohollagens regler om återkallande av serveringstillstånd för restauranger. De fall som uppmärksammats gäller i

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1431 av Hägg, Carina (s)

den 19 juli Fråga 2001/02:1431 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om abortlagstiftningen Att irländska kvinnor reser till England för att få göra abort är väl känt. Liksom att många svenskor som hade ekonomiska möjligheter tidigare åkte till Polen för att få göra abort. I dag har vi en bra lagstiftning

Inlämnad: 2002-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1412 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2001/02:1412 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om avgiftssystemet inom äldreomsorgen I socialutskottets betänkande 2001/02:SoU3 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg skriver regeringen att man har för avsikt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1405 av Tolgfors, Sten (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1405 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om dövtolkar Det nuvarande systemet för fördelning av resurser för dövtolkar utgår från länens invånarantal. Därtill fördelas visst stöd till t.ex. Örebro på grund av lokaliseringen av dövskolor i detta landsting. Det har länge varit

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1404 av Lundberg, Inger (s)

den 4 juli Fråga 2001/02:1404 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om narkotikahandeln i Christiania Europas politiker har som sin viktigaste uppgift att medverka till goda uppväxtvillkor för barn och unga. I det ligger det självklara ansvaret att värna barn och ungdom från missbruk och hålla Europa

Inlämnad: 2002-07-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1388 av Danielsson, Torgny (s)

den 27 juni Fråga 2001/02:1388 av Torgny Danielsson s till socialminister Lars Engqvist om tillsynen av psykologarbete Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett frågan om det finns ett behov av en samlad tillsynslagstiftning avseende allt eller visst psykologarbete, även sådant som i dag inte definieras som

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1326 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 juni Svar på fråga 2001/02:1326 om lex Sarah Socialminister Lars Engqvist Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att anmälningsplikten även ingår i LSS. Bestämmelsen i socialtjänstlagen om skyldighet för personal att till huvudman anmäla allvarliga missförhållanden inom

Inlämnad: 2002-06-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1358 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1358 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om avreglerat apoteksmonopol Apoteket har i dag monopol på försäljning av receptbelagda såväl som receptfria läkemedel. Detta innebär att många preparat är svåråtkomliga för kunder med exempelvis lång resväg till apoteket eller

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1351 av René, Inger (m)

den 17 juni Fråga 2001/02:1351 av Inger René m till statsrådet Britta Lejon om integritetsskyddets framtida utformning I flera år har vi moderater framfört krav på lagreglering av den personliga integriteten. Vi menar att det föreligger ett stort behov av en omfattande analys av grunderna för integritetsskyddets framtida

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1325 av Sidén, Anita (m)

den 10 juni Fråga 2001/02:1325 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om drogrelaterade dödsfall Enligt uppgifter i SVT:s Rapport har antalet personer som dör av narkotika trefaldigats mellan åren 1995 och 2001. Statistiken visar också att dödsfallen ökar bland ungdomar. Under 70-talet dog ca 50 personer

Inlämnad: 2002-06-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)