Dokument & lagar (72 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1572 av Kinberg, Anna (m)

den 29 augusti Fråga 2001/02:1572 av Anna Kinberg m till statsrådet Britta Lejon om personval för poströstande Fr.o.m. den 28 augusti är det möjligt att poströsta på de s.k. serviceställen som valmyndigheten beslutat tillhandahålla. Där erbjuder valmyndigheten endast s.k. partivalsedlar utan namn, medan namnvalsedlar

Inlämnad: 2002-08-29 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1496 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 augusti Fråga 2001/02:1496 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Britta Lejon om namn på valsedlar I Kalmar län har under våren i år personer fått sina namn på en valsedel utan att de blivit tillfrågade. Detta gäller ett parti som inte registrerats hos länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen i Kalmar finns inga

Inlämnad: 2002-08-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1351 av René, Inger (m)

den 17 juni Fråga 2001/02:1351 av Inger René m till statsrådet Britta Lejon om integritetsskyddets framtida utformning I flera år har vi moderater framfört krav på lagreglering av den personliga integriteten. Vi menar att det föreligger ett stort behov av en omfattande analys av grunderna för integritetsskyddets framtida

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1196 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1196 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om sotningsmonopolet Försvarsutskottet riktar i sitt betänkande angående samhällets räddningstjänst och sotningsväsende m.m. ovanligt allvarlig kritik mot regeringen för att denna inte har lagt fram förslag om att avveckla

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1182 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 maj Fråga 2001/02:1182 av Rolf Gunnarsson m till statsminister Göran Persson om lönesättning av generaldirektörer Nya uppgifter har nu kommit om orimliga lönesättningar av generaldirektörer. Löner på över 100 000 kr i månaden har presenterats och därtill lönejusteringar som måste ses som totalt orimliga och

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:474 av Gardos, Petra (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:474 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om resegarantin Enligt resegarantilagen är alla företag som arrangerar eller säljer någon form av paketresor skyldiga att lämna en resegaranti. Varje företags garantibelopp är individuellt och avgörs månad för månad av Kammarkollegiet.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1105 av Skoog, Christer (s)

den 24 april Fråga 2001/02:1105 av Christer Skoog s till statsrådet Britta Lejon om diskriminering av arbetslösa Diskriminering i olika former är något som vi med all kraft måste bekämpa. Från mitt eget hemlän Blekinge har jag uppmärksammats på en speciell typ av diskriminering där den drabbade har diskriminerats därför

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1052 av Fridén, Lennart (m)

den 15 april Fråga 2001/02:1052 av Lennart Fridén m till försvarsminister Björn von Sydow om kompetensförlusten inom försvaret Vi kan nu se en del av effekterna av det senaste försvarsbeslutet. Dessvärre är de oroväckande. Unga officerare med för andra marknader attraktiv kompetens lämnar försvaret i en omfattning

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1004 av Karlsson, Ola (m)

den 8 april Fråga 2001/02:1004 av Ola Karlsson m till statsrådet Britta Lejon om hot mot demokratin Frågan om hur vi ska få folk att engagera sig i politiska församlingar är avgörande för demokratins överlevnad. I mitt hemlän har fullmäktigeledamöter i Ljusnarsberg mötts av att deras motion inte ens blir beredd enligt

Inlämnad: 2002-04-08 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:347 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 april Interpellation 2001/02:347 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Björn von Sydow om beredskapen vid oljekatastrofer i Östersjön Enligt proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap anser regeringen att beredskapen är godtagbar mot olyckor vid transport av farligt gods och

Inlämnad: 2002-04-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:344 av Karlsson, Ola (m)

den 2 april Interpellation 2001/02:344 av Ola Karlsson m till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av försvarsmatriel Försvaret står mitt i en stor omställning som bl.a. innebär en kraftig minskning av antalet förband och soldater. Med färre förband behövs mindre materiel varför stora mängder nu ska försäljas

Inlämnad: 2002-04-02 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:924 av Fransson, Sonja (s)

den 20 mars Fråga 2001/02:924 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om offentlig kränkning i medierna TV 4 har inlett ett humorprogram som heter Ursäkta röran vi bygger om som ska bygga på modern ironi. Programmet har satt i system att lura människor att deltaga under falska förespeglingar om en

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:876 av Nenes, Christina (s)

den 12 mars Fråga 2001/02:876 av Christina Nenes s till statsrådet Britta Lejon om privatanställdas yttrandefrihet Sedan 1974 finns det i regeringsformen ett grundlagsskydd för yttrande- och informationsfriheten för offentligt anställda. Det har gett en trygghet för de som vill yttra sig och påverka i arbetslivet,

Inlämnad: 2002-03-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:829 av Axelsson, Christina (s)

den 1 mars Fråga 2001/02:829 av Christina Axelsson s till statsrådet Britta Lejon om poströstning Omkring en tredjedel av väljarna poströstade i riksdagsvalet 1998. För ett högt valdeltagande är det angeläget att denna möjlighet bibehålls. Postkontoret är viktigt för det demokratiska deltagandet. Detta betonas i proposition

Inlämnad: 2002-03-01 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:816 av Olsson, Kent (m)

den 26 februari Fråga 2001/02:816 av Kent Olsson m till statsrådet Britta Lejon om hot mot folkvalda Enligt en undersökning från Svenska Kommunförbundet är det så många som 17 av landets kommunpolitiker som uppger att de, eller någon närstående, utsatts för hot på grund av politiska uppdrag. Av de hotade är mer än

Inlämnad: 2002-02-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:813 av Fredrik Aurelius, Nils (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:813 av Nils Fredrik Aurelius m till justitieminister Thomas Bodström om nationaldagen som allmän helgdag Riksdagen beslutade den 17 januari att ge regeringen till känna att den 6 juni bör vara en allmän helgdag. Regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på vilken annan ledig

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Paginering