Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:740 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:740 av Gullan Lindblad m till socialministern om uppföljning av psykiatrireformen Socialstyrelsen har helt nyligen avgivit sin tredje årsrapport efter psykiatrireformen. Därav framgår att reformprocessen är i gång men i alltför långsam takt och med stor olikhet bland kommunerna. Detta är naturligtvis helt

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:680 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:680 av Gullan Lindblad m till socialministern om privatvården Ovissheten om privatvårdens framtid är stor hos Sveriges privatläkare, sjukgymnaster och deras patienter. Utredningen av den s.k. samverkansdelegationen, Klara spelregler har varit ute på remiss. I utredningsbetänkandet finns några förslag

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:326 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:326 av Gullan Lindblad m till socialministern om kampen mot hiv/aids De senaste årens landvinningar när det gäller behandlingen av hivsmittade har inneburit en lång rad fördelar. Livslängden har ökat för de hivsmittade och färre insjuknar i aidsrelaterade sjukdomar. Detta är naturligtvis oerhört glädjande

Inlämnad: 1998-01-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:55 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:55 av Gullan Lindblad m till socialministern om vård och äldreomsorg Fr.o.m den 1 januari 1997 gäller samma tillsyn över vård och äldreomsorg inom såväl offentlig som privat vård. Detta är ett krav som vi moderater länge drivit. Människor skall kunna känna trygghet i vården oavsett huvudman. Det är viktigt

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)