Dokument & lagar (97 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1090 av Lindblad, Göran (m)

den 26 april Fråga 2006/07:1090 Antivirala läkemedel av Göran Lindblad m till statsrådet Maria Larsson kd Sedan några år tillbaka har frågan om riskerna förknippade med en pandemi diskuterats intensivt. Den förra regeringen initierade en process för att säkerställa tillräcklig tillgång till vaccin i händelse av

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1086 av Granberg, Lars U (s)

den 26 april Fråga 2006/07:1086 Kompetensstegen inom äldreomsorgen av Lars U Granberg s till statsrådet Maria Larsson kd Den borgerliga regeringen fullföljer den tidigare socialdemokratiska regeringens stora satsning på äldreomsorg med ett viktigt undantag i höst upphör Kompetensstegen inom äldreomsorgen. Inga

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1063 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 20 april Fråga 2006/07:1063 Demensvården av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Maria Larsson kd Äldreomsorgen är ett otroligt viktigt område där kvaliteten måste säkerställas. Demensvården är ett av de områden där behoven ökar snabbast och där det finns brister i dag. Alla demenssjuka ska ha rätt till vård

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:472 av Granberg, Lars U (s)

den 13 april Interpellation 2006/07:472 Statsbidragen till handikapporganisationerna av Lars U Granberg s till statsrådet Maria Larsson kd Handikapporganisationerna organiserar mer än en halv miljon människor och har en viktig roll när det gäller att bevaka handikappfrågorna. Mycket av arbetet sker direkt mot medlemmarna

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statsbidragen till handikapporganisationerna

Skriftlig fråga 2006/07:1008 av Andersson, Jan R (m)

den 12 april Fråga 2006/07:1008 Svenska lokalproducenters möjlighet att sälja via Systembolaget av Jan R Andersson m till statsrådet Maria Larsson kd I Sverige finns i dag över 100 företagare som framställer lokalt producerade alkoholprodukter från svensk jordbruksråvara. Förutom ett antal mikrobryggerier för

Inlämnad: 2007-04-12 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:456 av Johansson, Morgan (s)

den 30 mars Interpellation 2006/07:456 Nedläggningen av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Under 1990-talet kunde vi se en kraftig ökning av såväl alkoholkonsumtion som narkotikamissbruk, framför allt bland ungdomar. Andelen 15-åringar som uppgav

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggningen av Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén

Interpellation 2006/07:438 av Lilja, Lars (s)

den 26 mars Interpellation 2006/07:438 Missbruk av dopningspreparat av Lars Lilja s till statsrådet Maria Larsson kd Missbruk av dopningspreparat, och då i första hand anabola steroider, har oftast kopplats till utövandet av vissa idrotter och därför ansetts som ett problem närmast för idrotten. Mycket talar dock

Inlämnad: 2007-03-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Missbruk av dopningspreparat

Skriftlig fråga 2006/07:862 av Pärssinen, Raimo (s)

den 15 mars Fråga 2006/07:862 Äldreomsorg för finska åldringar av Raimo Pärssinen s till statsrådet Maria Larsson kd Av den stora finska minoriteten i Sverige börjar allt fler personer bli gamla. Många av dem har aldrig lärt sig svenska ordentligt och med försämrad minneskapacitet i hög ålder glömmer många den svenska

Inlämnad: 2007-03-15 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:838 av Malmberg, Betty (m)

den 8 mars Fråga 2006/07:838 Klassning av narkotika av Betty Malmberg m till justitieminister Beatrice Ask m Sverige utsätts fortlöpande för nya typer av droger och så länge dessa inte har klassats som narkotika kan de användas legalt i landet. Problemet i dag är att det tar alldeles för lång tid att få drogerna

Inlämnad: 2007-03-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:756 av Stenberg, Hans (s)

den 1 mars Fråga 2006/07:756 Alkohollagen av Hans Stenberg s till socialminister Göran Hägglund kd Alkohollagen har inte uppdaterats på länge och innehåller en del orimligheter bland annat när det gäller villkoren för restauranger att få tillstånd till alkoholservering. Exempelvis kan inte en renodlad sushirestaurang

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:361 av Hagberg, Christin (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:361 Framtida kompetensförsörjning inom äldreomsorgen av Christin Hagberg s till statsrådet Maria Larsson kd En av de utmaningar som Sverige står inför är personalförsörjningen inom äldreomsorgen. Befolkningen i Sverige blir i genomsnitt allt äldre samtidigt som födelsetalen

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:298 av Bouveng, Helena (m)

den 6 februari Interpellation 2006/07:298 Lagstiftning om kontroll av narkotika av Helena Bouveng m till socialminister Göran Hägglund kd Mängden narkotika ökar i Sverige. Med detta följer ett ökat bruk av narkotika i hela vårt samhälle, på våra arbetsplatser och i våra offentliga miljöer. Det är särskilt viktigt

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftning om kontroll av narkotika

Skriftlig fråga 2006/07:591 av Engström, Hillevi (m)

den 2 februari Fråga 2006/07:591 Narkotika som utbjuds på Internet av Hillevi Engström m till statsrådet Maria Larsson kd I dag finns det flera sajter på Internet där man helt lagligt kan beställa olika narkotikaliknande preparat, exempelvis naturdroger som ger samma effekt som amfetamin. Polisen står maktlös

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:589 av Granberg, Lars U (s)

den 2 februari Fråga 2006/07:589 Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet av Lars U Granberg s till statsrådet Maria Larsson kd Antalet överviktiga barn har ökat sedan 1980-talet. Förutom förbättrade kostvanor är fysisk aktivitet en avgörande faktor för att bryta denna utveckling. För att åstadkomma

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:275 av Johansson, Morgan (s)

den 31 januari Interpellation 2006/07:275 Nedskärning av tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd I oktober 2005 presenterade Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén sitt slutbetänkande, Källan till en chans SOU 2005:81Den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärning av tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården

Skriftlig fråga 2006/07:549 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:549 Värdig äldreomsorg av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen har reagerat kraftfullt på de larmrapporter som har publicerats om vanvård inom äldreomsorgen. Ökade ekonomiska resurser om 1,35 miljarder kronor har tillskjutits, vilket är mycket bra.

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:548 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 januari Fråga 2006/07:548 Hörapparat på lika villkor av Margareta Cederfelt m till socialminister Göran Hägglund kd Enligt svensk lagstiftning ska hälso- och sjukvården erbjuda vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller hjälpmedel faller dessa ofta mellan stolarna och det råder stora prisskillnader

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:488 av Ericson, Jan (m)

den 16 januari Fråga 2006/07:488 Bostadsanpassningsbidrag av Jan Ericson m till statsrådet Maria Larsson kd Riksdagens utredningstjänst RUT har, på mitt uppdrag, utrett rättsläget rörande bostadsanpassningsbidrag. Personer som i dag får hissar och annan kostnadskrävande utrustning för bostadsanpassning anses enligt

Inlämnad: 2007-01-16 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:391 av Bengtsson, Finn (m)

den 18 december Fråga 2006/07:391 Äldrevården i Finspång ett föredöme av Finn Bengtsson m till statsrådet Maria Larsson kd Allianspartierna såg inför valet 2006 en äldrevård som på många håll i landet var under all kritik och krävde kraftiga och snabba förbättringar ute i kommunerna med hjälp av en ny regering.

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:390 av Andersson, Jan R (m)

den 18 december Fråga 2006/07:390 Lokalt kryddad snaps av Jan R Andersson m till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Folkhälsoinstitutets bedömning kan egen tillverkning av alkohol jämställas med att själv krydda sin snaps, om detta sker för utskänkning. Med anledning av denna tolkning kan nu krögare som under många

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)