Dokument & lagar (60 träffar)

Interpellation 2017/18:174 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2017/18:174 Preclearance på Arlanda av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth pekade jag på riskerna med införandet av en flygskatt i förhållande till förhandlingen om amerikansk preclearance på Arlanda. Regeringen har meddelat sin avsikt

Inlämnad: 2017-11-17 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:174 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Preclearance på Arlanda

Interpellation 2017/18:89 av Karin Enström (M)

Interpellation 2017/18:89 En ny Arktisstrategi av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna har medfört en stor inverkan på Arktis med potentiellt mycket svåra konsekvenser som följd. Men issmältningen har också inneburit möjligheter. Naturresurser i området

Inlämnad: 2017-10-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:89 av Karin Enström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En ny Arktisstrategi

Interpellation 2017/18:81 av Karin Enström (M)

Interpellation 2017/18:81 US preclearance av Karin Enström M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den 30 maj 2015 meddelade närings- och innovationsminister Mikael Damberg att Stockholm Arlanda Airport valts ut för att få införa US preclearance. Detta betyder att den inresekontroll som amerikanska myndigheter

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:81 av Karin Enström (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: US preclearance

Interpellation 2017/18:75 av Karin Enström (M)

Interpellation 2017/18:75 Nuclear Ban Treaty NBT av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den 7 juli 2017 antog FN ett avtal om ett globalt förbud mot kärnvapen. 122 länder står bakom avtalet, dock inga kärnvapenstater eller Natoländer. Avtalet har sin grund i ett initiativ som främst International Campaign

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:75 av Karin Enström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nuclear Ban Treaty (NBT)

Skriftlig fråga 2017/18:437 av Karin Enström (M)

Fråga 2017/18:437 Toppmötet mellan EU och AU av Karin Enström M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven deltog den 2930 november vid ett toppmöte mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen AU i Abidjan i Elfenbenskusten. I år har det gått tio år sedan den gemensamma strategin för EU och Afrika

Inlämnad: 2017-12-07 Svarsdatum: 2017-12-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:437 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:113 av Karin Enström (M)

Fråga 2017/18:113 Sveriges ambassadör på Island av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Håkan Juholt är i egenskap av ambassadör Sveriges främsta företrädare på Island. I en intervju i Svenska Dagbladet sa Håkan Juholt att vi håller på att avveckla demokratin och att han inte kommer åka tillbaka till

Inlämnad: 2017-10-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2017/18:113 av Karin Enström (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:608 av Karin Enström (M)

Interpellation 2016/17:608 Nuclear Ban Treaty NBT av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den 7 juli 2017 antog FN ett avtal om ett globalt förbud mot kärnvapen. 122 länder står bakom avtalet, dock inga kärnvapenstater eller Natoländer. Avtalet har sin grund i ett initiativ som främst The International

Inlämnad: 2017-08-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:608 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:506 av Karin Enström (M)

Interpellation 2016/17:506 Kemvapenattacken mot civila i Syrien av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Kemvapenattacken mot civila i Syrien den 4 april är ett fruktansvärt brott som vi kraftigt fördömer. Sverige måste agera så att de skyldiga ställs till svars. Dessvärre är läget låst i FN:s säkerhetsråd.

Inlämnad: 2017-05-08 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:506 av Karin Enström (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemvapenattacken mot civila i Syrien

Interpellation 2016/17:500 av Karin Enström (M)

Interpellation 2016/17:500 Omröstningen om Unescoresolution nr 30 av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Tisdagen den 2 maj, samma dag som Israel firade 69 år av självständighet, röstade Unescos styrelse om resolution nr 30 Occupied Palestine som lagts fram av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman,

Inlämnad: 2017-05-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2016/17:500 av Karin Enström (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Omröstningen om Unescoresolution nr 30

Skriftlig fråga 2016/17:1677 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1677 Statsministerns besök i Kina av Karin Enström M till Statsminister Stefan Löfven S Den 2628 juni besöker statsministern Kina. Med på resan är närings- och innovationsminister Mikael Damberg, EU- och handelsminister Ann Linde, miljöminister Karolina Skog och en näringslivsdelegation. Fokus för resan

Inlämnad: 2017-06-22 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1677 av Karin Enström (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1582 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1582 Gripandet av Alexej Navalny av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Rysslands respekt för självständiga staters gränser och den ryska tröskeln för att använda militärt våld har kraftigt minskat. Samtidigt lever det ryska folket under ett alltmer auktoritärt styre. De mänskliga rättigheterna

Inlämnad: 2017-06-13 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1582 av Karin Enström (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1367 Demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Rysslands respekt för självständiga staters gränser har minskat kraftigt och den ryska tröskeln för att använda militärt våld har blivit betydligt lägre. Samtidigt lever det ryska folket under ett

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1217 Gasattacken i Syrien av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Gasattacken i Syrien den 4 april är ett fruktansvärt brott, som vi kraftigt fördömer. Sverige måste agera direkt så att de skyldiga ställs till svars. Dessvärre är läget låst i FN:s säkerhetsråd. Med anledning av ovanstående

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1217 av Karin Enström (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1068 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1068 Läget i Östersjön av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S I en intervju i Österbottens Tidning den 17 mars påstod utrikesministern att läget i Östersjön har lugnat ner sigBåde statsministern och utrikesministern har vid flera tillfällen talat om att förbättra relationen med Ryssland,

Inlämnad: 2017-03-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1068 av Karin Enström (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1040 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1040 Utrikesministerns möte med chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation CTBTO av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den 13 februari besökte chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation CTBTO Lassina Zerbo utrikesminister Margot Wallström för att diskutera provstopp

Inlämnad: 2017-03-10 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1040 av Karin Enström (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1021 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1021 Utrikesministerns möte med Sergej Lavrov samt Sveriges syn på situationen i Syrien av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker ställer krav på svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik. Sverige har sedan annekteringen

Inlämnad: 2017-03-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1021 av Karin Enström (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1003 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1003 Utrikesministerns möte med Rysslands utrikesminister av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker ställer krav på svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik. Sverige har sedan den illegala annekteringen av Krim

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1003 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:17 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:17 Säkerhet i ny tid av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Fredagen den 9 september överlämnade ambassadör Krister Bringéus sin utredning Säkerhet i ny tid SOU 2016:57 till regeringen. I utredningen konstateras att det i dag råder vad som allmänt betecknas som ett nytt säkerhetspolitiskt

Inlämnad: 2016-09-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:17 av Karin Enström (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:12 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:12 Sveriges Arktisstrategi av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna påverkar Arktis. Men issmältningen har också inneburit möjligheter. Naturresurser i området har blivit mer tillgängliga, och handelsvägar kan nu användas under en längre

Inlämnad: 2016-09-15 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:12 av Karin Enström (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:319 av Karin Enström (M)

Interpellation 2015/16:319 Det svenska stödet till Frankrike av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den 16 december 2015 presenterade utrikesministern och försvarsministern vid en presskonferens det svenska stödet till Frankrikes begäran enligt artikel 42.7 i EU-fördraget och ytterligare stöd i kampen

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:319 av Karin Enström (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det svenska stödet till Frankrike
Paginering