Dokument & lagar (41 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1024 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1024 av Maud Ekendahl m till socialministern om socialtjänstlagen den 19 augusti Enligt socialtjänstlagen 2 skall varje kommun svara för socialtjänsten inom sitt område, och enligt 3 samma lag har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:983 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:983 av Inga Berggren m till socialministern om privata vårdgivare den 4 augusti Många landsting vägrar att teckna avtal med existerande privata vårdgivare vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag. I några fall har landstingen nekat kliniker ersättning

Inlämnad: 1998-08-04 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:964 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:964 av Sonja Fransson s till justitieministern om kommunerna och handikappreformen den 29 juli 1994 års handikappreform innebar att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS trädde i kraft. Ett av motiven till LSS var att befintlig lagstiftning inte var tillräcklig för att skapa jämlika

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:938 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:938 av Lennart Fridén m till socialministern om missbruk av abortmöjligheterna den 14 juli Den svenska medicinens och sjukvårdens höga nivå ger också dessvärre möjligheter till missbruk. Det har under flera år ryktats att fosterdiagnostik nyttjats främst av familjer från andra kulturkretsar än den svenska

Inlämnad: 1998-07-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:923 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:923 av Inga Berggren m till socialministern om privata vårdgivare Upprepade gånger på senaste tiden har jag fått information om att landsting runt om i Sverige vägrat förlänga avtal med existerande privata vårdgivare vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag.

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:920 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:920 av Inger René m till socialministern om kommuner med sommarbefolkning Många kustkommuner även de i Bohuslän tredubblar i många fall sin befolkning under sommarmånaderna. Det är naturligtvis på många sätt positivt men det skapar också en del problem. Efterfrågan av vårdinsatser av olika slag ökar. Det

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:855 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Fråga 1997/98:855 av Mona Berglund Nilsson s till socialministern om personalrekrytering inom vården I en av landstingsförbundets rapporter nyligen som gäller framtida personalbehov inom vården, kan man konstatera att fram till år 2000 kommer vårdpersonalen att minska. Genom de stora strukturförändringar som skett den

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:819 av Hoff, Hans (s)

Fråga 1997/98:819 av Hans Hoff s till socialministern om vårdrelaterade infektioner Som svar i en tidigare ställd fråga om sjukhussjukan hänvisade socialministern till en rapport från Socialstyrelsen om hygienfrågor som skulle lämnats i början av 1997. Enligt uppgift kommer denna rapport att avlämnas under 1998. Att

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:790 av Markström, Elisebeht (s)

Fråga 1997/98:790 av Elisebeht Markström s till socialministern om tatuering m.m. Det har särskilt bland ungdomar blivit något av ett mode att pierca och tatuera sig. Tatuering är ett beslut för resten av livet medan piercing är ett medicinskt ingrepp med hög risk för allergiska reaktioner, infektioner och blodsmitta.

Inlämnad: 1998-05-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:764 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:764 av Carina Hägg s till socialministern om transplantationer Inom Norden finns sedan 1960-talet ett väl fungerande utbyte inom Skandiatransplant. Det är en nordisk samarbetsorganisation som grundats på initiativ av Nordiska rådets expertkommitté i transplantationsfrågor. Skandiatransplant bildades formellt

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:740 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:740 av Gullan Lindblad m till socialministern om uppföljning av psykiatrireformen Socialstyrelsen har helt nyligen avgivit sin tredje årsrapport efter psykiatrireformen. Därav framgår att reformprocessen är i gång men i alltför långsam takt och med stor olikhet bland kommunerna. Detta är naturligtvis helt

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:729 av Frisk, Helena (s)

Fråga 1997/98:729 av Helena Frisk s till socialministern om psykiskt funktionshindrade Rätten till ett värdigt liv är något som borde vara alla människor förunnat. När psykädelreformen genomfördes så var ju det en av grundtankarna. Att även psykiskt funktionshindrade människor skulle få möjlighet till ett värdigt liv,

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:725 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:725 av Sten Tolgfors m till socialministern om vårdgarantin Runt om i landet väntar tusentals människor som behöver vård i långa vårdköer. De nekas rätten till vård inom rimlig tid. Det är en orimlig och inhuman situation. Tyvärr är den dock alldeles för vanlig i dagens Sverige. Det är dags att återinföra

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:680 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:680 av Gullan Lindblad m till socialministern om privatvården Ovissheten om privatvårdens framtid är stor hos Sveriges privatläkare, sjukgymnaster och deras patienter. Utredningen av den s.k. samverkansdelegationen, Klara spelregler har varit ute på remiss. I utredningsbetänkandet finns några förslag

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:656 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:656 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om aphållningen på Smittskyddsinstitutet Djurskyddslagen har ändrats så att även försöksdjur omfattas av 4 vilket innebär att de skall hållas på ett sätt som gör att de kan få utlopp för sitt naturliga beteende. Under hela 1990-talet har aphållningen

Inlämnad: 1998-04-17 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:654 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:654 av Carina Hägg s till socialministern om impotens Det finns ingen kartläggning av hur omfattande problemet med impotens är. Beräknat efter besök på urologmottagningar uppskattas antalet män med impotensproblem i tusental. En del vänder sig till RFSU eller sexolog men problemet är även väl känt hos

Inlämnad: 1998-04-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:653 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:653 av Carina Hägg s till socialministern om hjälpmedelsbegreppet Landsting skall erbjuda dem som är bosatta inom respektive landsting hjälpmedel för funktionshindrade enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hjälpmedelsbegreppet omfattar enligt lagens förarbete hjälpmedel för den dagliga livsföringen samt för

Inlämnad: 1998-04-16 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:629 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:629 av Carina Hägg s till socialministern om smittspridning av tuberkulos I fråga nr 1995/96:185 tog jag upp smittspridning av tuberkulos. Nu vill jag åter ta upp detta angelägna ämne då min oro för en ökad smittspridning av tuberkulos inte har avtagit. En mer allmän vaccinering är önskvärd. Experter från

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:625 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:625 av Inger René m till socialministern om de hemlösas situation Ungefär 10 000 människor är hemlösa i Sverige i dag. Antalet har varit ganska konstant under de senaste åren men orsaken till hemlösheten har förändrats. I dag har alltfler hemlösa människor olika psykiska sjukdomar. Genom psykiatrireformen

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:621 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:621 av Birgitta Gidblom s till socialministern om försäljning av folköl Folkölsförsäljningen till minderåriga har blivit ett stort problem. Många ungdomar får köpa folköl i butiker/bensinstationer utan kontroll av deras ålder. Folköl kan vara en inkörsport till starkare drycker, hembränd sprit och narkotika.

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Paginering