Dokument & lagar (88 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:603 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:603 Rätten att överklaga Skogsstyrelsen beslut av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ungefär två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog, och vi har en lång tradition av att ansvarsfullt förvalta den, alltifrån stora skogsbolag till små gårdsfastigheter. Sverige har även något så unikt

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:603 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:213 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:213 Stärkt hovhälsa med skyddad yrkestitel av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige är ett av Europas hästtätaste länder, med över 350 000 hästar och det i rask takt växande. Hästens välbefinnande och djurvälfärd är helt avgörande för dess medverkan vid till exempel ridskolor, internationella

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:213 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1771 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1771 Den privata äganderätten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagande på landsbygden. Alltjämt fortsätter regeringen nämligen att hindra företagande på landsbygden genom att fördyra, försvåra och göra det krångligare. Sedan

Inlämnad: 2017-07-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1771 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1770 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1770 Skogsnäringen av Cecilia Widegren M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagande på landsbygden. Alltjämt fortsätter regeringen nämligen att hindra företagande på landsbygden genom att fördyra, försvåra och göra det krångligare.

Inlämnad: 2017-07-28 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1770 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1757 Offentlig förvaltning av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Offentlig förvaltning ska agera föredömligt när det gäller medveten konsumtion och att ha fokus på till exempel närproducerat, lokalodlat eller härförädlat. Högre konsumentmedvetenhet vid val av livsmedel är en positiv utveckling.

Inlämnad: 2017-07-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1757 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1745 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1745 Hotat landsbygdsföretagande av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Alltjämt fortsätter regeringen försvåra företagande på landsbygden. Sedan regeringsskiftet 2014 har det blivit krångligare, dyrare och svårare att vara eller bli företagare på landsbygden. En del upplever känslan som

Inlämnad: 2017-07-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1745 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1492 Potentialen i insjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Ur miljö-effektivitets- och kostnadsperspektiv är transport med fartyg ofta fördelaktigt. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg eller 135 lastbilar.

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1491 Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk insjöfart har stor utvecklingspotential. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg eller 135 lastbilar. Skulle Vänersjöfarten

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1456 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1456 Vilseledande information om livsmedels ursprung av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Högre konsumentmedvetenhet vid val av livsmedel är en positiv utveckling. Flera branschinitierade har därtill underlättat för konsumenter att lättare kunna göra medvetna val. Detta vidareutvecklas

Inlämnad: 2017-05-19 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1456 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1084 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1084 Miljösmarta hastighetsbeslut av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Att kunna färdas över landsbygden innebär för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därför är ungas tillgång till komplement till dessa färdmedel avgörande

Inlämnad: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1084 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 83 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1067 Miljösmarta hastighetsbeslut av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Att kunna färdas över landsbygden innebär för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därför är ungas tillgång till komplement till dessa färdmedel avgörande

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1067 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1010 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1010 A-traktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Att färdas över landsbygden är för unga människor en ökad frihet. Det är inte alltid så att kollektivtrafiken räcker till utanför tätorter. Därav är ungas intresse och komplement till färdmedel avgörande för deras möjlighet att kunna

Inlämnad: 2017-03-06 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1010 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:370 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:370 Hästens bidrag till öppna landskap av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Hästen bidrar till öppna landskap precis som andra betande djur men är inte en stödgrundande djurenhet. Vilka skäl har vänsterregeringen för det Den svaga vänsterregeringen tycks inte ha några framtidsvisioner

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:370 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:311 Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden av Cecilia Widegren M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Miljöbalken tydliggör att jordbruk- och livsmedelsproduktion är tillståndspliktigt. Tillstånd prövas och ges av länsstyrelserna, som är statens förlängda arm ute

Inlämnad: 2016-11-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:309 Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Miljöbalken tydliggör att jordbruk- och livsmedelsproduktion är tillståndspliktigt. Tillstånd prövas och ges av länsstyrelserna, som är statens förlängda arm ute i landet. Inom fjäderfä,

Inlämnad: 2016-11-10 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1458 Ny högre hastighet för EPA-traktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regler för EPA- och A-traktorer har stagnerat och föråldrats. Utvecklingen för fordon har rört på sig i övrigt, till exempel för EU-mopeder, men inte för EPA- och A-traktorer. Dagens lagstiftning gör gällande

Inlämnad: 2016-07-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1458 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1455 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1455 Gårdsförsäljning av lokalproducerat av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sverige finns ett stort intresse för närproducerat livsmedel och de småskaliga svenska producenterna blir allt fler. En del av utvecklingen med att förädla och utveckla Sverige är gårdsförsäljning. Under de

Inlämnad: 2016-07-13 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1455 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1451 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1451 Ny högre hastighet för EPA-traktorer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Regler för EPA- och A-traktorer har stagnerat och föråldrats. Utvecklingen för fordon har rört på sig i övrigt, till exempel för EU-mopeder, men inte för EPA- och A-traktorer. Dagens lagstiftning gör gällande

Inlämnad: 2016-07-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1451 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1448 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1448 Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas av Cecilia Widegren M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Insjötrafiken i Sverige spelar en viktig roll. I framtiden skulle den kunna växa i betydelse om den fick rimliga förutsättningar att utvecklas. Varje år fraktas 1,9 miljoner ton gods med fartyg till

Inlämnad: 2016-07-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1448 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1447 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2015/16:1447 Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Insjötrafiken i Sverige spelar en viktig roll. I framtiden skulle den kunna växa i betydelse om den fick rimliga förutsättningar att utvecklas. Varje år fraktas 1,9 miljoner ton gods med fartyg till

Inlämnad: 2016-07-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1447 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)