Dokument & lagar (2 029 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:1419 Syrgas på äldreboenden av Betty Malmberg M till Socialminister Lena Hallengren S Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat den 20 maj 2020 att inleda en granskning rörande huruvida personer på särskilda boenden för äldre får den vård och behandling som de behöver. Däribland tillgång till syrgas.

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1415 Skydd av riskgrupper med anledning av covid-19 av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Cirka 200 000 personer i arbetsför ålder ingår i de riskgrupper för covid-19 som Socialstyrelsen pekat ut. Många kan lösa situationen genom att jobba hemifrån eller anpassa arbetsplatsen,

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1413 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1413 Skydd av barn som tillhör riskgrupper av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Cirka 200 000 personer i arbetsför ålder ingår i de riskgrupper för covid-19 som Socialstyrelsen pekat ut. Många kan lösa situationen genom att jobba hemifrån eller anpassa arbetsplatsen, men långt

Inlämnad: 2020-05-25 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1413 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1391 Antalet tester för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 27 mars fick Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att de skyndsamt ska starta och leda de aktörer som behövs för utökad nationell provtagning av covid-19.Så sent som under vecka 20, senast tillgängliga

Inlämnad: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1391 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1354 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1354 Åtgärder mot psykisk ohälsa av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialminister Lena Hallengren S Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem. Redan före krisen med covid-19 har det länge talats om att åtgärder måste komma på plats för att människor inte ska utveckla långvarig psykisk ohälsa.

Inlämnad: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1354 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1330 av Ulrika Jörgensen (M)

Fråga 2019/20:1330 Kostens roll för viktminskning av Ulrika Jörgensen M till Socialminister Lena Hallengren S Övervikt och fetma är ett ökande problem i Sverige, inte minst bland våra barn och ungdomar. Flera av våra sjukdomar är kopplade till våra levnadsvanor. Det är positivt att regeringen tillsatt en nationell samordnare

Inlämnad: 2020-05-08 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1330 av Ulrika Jörgensen (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1318 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1318 Riskgrupper och sjukskrivning av Lars Beckman M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Patienter som tillhör stora riskgrupper för det nya coronaviruset nekas förlängda sjukskrivningarskriver medierna i Hälsingland. Det får husläkare att reagera starkt. Det handlar om extremfall som hamnar på bårhuset

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1318 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1306 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2019/20:1306 Generösare behandling av livskraftiga företag under pandemin av Lars Mejern Larsson S till Socialminister Lena Hallengren S För någon vecka sedan träffade jag företagare inom rese-restaurang- och besöksnäringen i Arvika för ett samtal om branschens svåra situation under den rådande pandemin. Jag träffade

Inlämnad: 2020-05-06 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1306 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1298 Testning för covid-19 av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 27 mars 2020 gav socialministern Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19med en löpande avrapportering till Regeringskansliet. I

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1293 av Hans Hoff (S)

Fråga 2019/20:1293 Rätt till hemtjänst under pandemin av Hans Hoff S till Socialminister Lena Hallengren S Falkenbergs kommun beslutade inför påsken att inte ge hemhjälp till personer som inte är bosatta i kommunen. Omkring 40 personer som är boende i andra kommuner och behöver hemtjänst när de bor i sina sommarstugor

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1293 av Hans Hoff (S) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1292 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1292 Hemtjänst till delårsboende av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Redan i mars lyfte jag i en fråga till socialministern behovet av att göra lättnader i vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser till deltidsboende. Nu under coronakrisen är det enligt min och Moderaternas

Inlämnad: 2020-05-05 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1292 av Johan Hultberg (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1282 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:1282 Ett huvudmannaskap vid missbruksvård av Sten Bergheden M till Socialminister Lena Hallengren S Den 2 maj 2019 tog riksdagen ett beslut om ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med ett förslag på en huvudman vid psykisk ohälsa och beroendesjukdomar/missbruk. Nuvarande ansvarsfördelning

Inlämnad: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1282 av Sten Bergheden (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1233 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1233 Åtgärder för mikrobryggerier och gårdsförsäljning av Åsa Coenraads M till Socialminister Lena Hallengren S Beslut om införande av gårdsförsäljning dröjer trots riksdagsbeslut om införande. Under tiden går kommuner och regioner före och tar lokala beslut om att införa gårdsförsäljning och underlätta

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1233 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1225 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1225 Utvidgad smittbärarpenning för transplanterade av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Genom ett utskottsinitiativ från Moderaterna har riksdagen röstat igenom ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda vilka grupper i arbetsför ålder som riskerar att bli särskilt

Inlämnad: 2020-04-21 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1225 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1219 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1219 Oberoende undersökning om coronavirusets uppkomst och WHO:s roll i bekämpningen av pandemin av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Australiens regering lanserar via sin utrikesminister Marise Payne tanken på en internationell oberoende undersökning om coronavirusets uppkomst och spridning

Inlämnad: 2020-04-20 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1219 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1213 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1213 EU-gemensam vaccinupphandling av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Vård- och omsorgspersonalen runt om i Sverige gör just nu ett helt enastående arbete i kampen mot det nya coronaviruset. Samtidigt görs också enorma ansträngningar över hela världen för att utveckla vaccin. Här i

Inlämnad: 2020-04-20 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1213 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1212 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1212 Nationellt säkerställande av tillgång till vaccin av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Vård- och omsorgspersonalen runt om i Sverige gör just nu ett helt enastående arbete i kampen mot det nya coronaviruset. Samtidigt görs också enorma ansträngningar över hela världen för att utveckla

Inlämnad: 2020-04-20 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1212 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1200 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2019/20:1200 Vår tandhälsa och tandvård av Lotta Olsson M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har en hög nivå både när det gäller tandhälsa och tandvård, vilket vi ska vara stolta över. Det bidrar inte bara till ett högt välbefinnande utan också till god fysisk och psykisk hälsa. En god tandhälsa hänger

Inlämnad: 2020-04-16 Svarsdatum: 2020-04-29 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1200 av Lotta Olsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1153 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1153 Restauranger och alkohollagstiftningen av Lars Beckman M till Socialminister Lena Hallengren S En av de branscher som är mest påverkad av coronakrisen i Sverige är hotell- och restaurangbranschen. Många har nu dragit ned till en minimal bemanning. För att underlätta ytterligare för restaurangnäringen

Inlämnad: 2020-04-03 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1153 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1142 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1142 Skyndsamt införande av gårdsförsäljning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Med anledning av att Systembolaget, som har ensamrätt att sälja alkoholhaltiga drycker, meddelade att de på grund av covid-19 ansåg sig tvungna att stoppa det tillfälliga beställningssortimentet

Inlämnad: 2020-04-02 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1142 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 88 kB)