Dokument & lagar (1 492 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1548 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:1548 Förarbevis för vattenskoter av Thomas Finnborg M till Statsrådet Anna Johansson S För en dryg månad sedan inträffade en allvarlig vattenskoterolycka i Köpenhamns hamn. En skoterförare tappade kontrollen över fordonet, som med full kraft kraschade in i två kvinnor som omkom i den tragiska olyckan. Med

Inlämnad: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1548 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1519 av Gunnar Hedberg (M)

Fråga 2016/17:1519 Byggstart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm av Gunnar Hedberg M till Statsrådet Anna Johansson S Ungefär 20 000 människor pendlar dagligen mellan Uppsala och Stockholm. Uppsala län och Stockholms län är hemvist för en fjärdedel av Sveriges befolkning och här skapas en stor del av Sveriges BNP.

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1519 av Gunnar Hedberg (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1537 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1537 Byggstart av infrastrukturprojekt av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Det är många angelägna och viktiga infrastrukturprojekt som är utredda och klara av Trafikverket och nu bara väntar på att få ett igångsättningstillstånd av regeringen. Olyckligtvis har regeringen sänkt Trafikverkets

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1537 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1532 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1532 Tillgänglighet på nattåg av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen planerar att införa en flygskatt, och syftet påstås vara att fler ska välja att åka tåg i stället för flyg. Om så är fallet är det viktigt att säkerställa att alla ska kunna åka just tåg, oavsett om man har en funktionsnedsättning

Inlämnad: 2017-06-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1532 av Lars Beckman (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1492 Potentialen i insjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Ur miljö-effektivitets- och kostnadsperspektiv är transport med fartyg ofta fördelaktigt. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg eller 135 lastbilar.

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1491 Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart av Cecilia Widegren M till Statsrådet Anna Johansson S Svensk insjöfart har stor utvecklingspotential. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg eller 135 lastbilar. Skulle Vänersjöfarten

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1482 Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har kommit med ett förslag om att införa två nya typer av miljözoner, miljözon klass 2 och miljözon klass 3, i tätorter. Syftet med de nya zonerna är att förbättra

Inlämnad: 2017-05-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1471 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1471 Riksväg 83 av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Riksväg 83 mellan Hennan och Ramsjö i Gävleborg stängs av veckorna 2127 på grund av en brorenovering, utan dialog mellan Trafikverket och de boende eller Ljusdals kommun, vilket ställer till med stora praktiska problem. Region Gävleborg är

Inlämnad: 2017-05-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1471 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1460 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:1460 Leveranstiden för nya registreringsskyltar av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anna Johansson S Nyregistreringen av personbilar har de senaste åren ökat relativt stadigt i Sverige. Det är i huvudsak positivt att vi får en modernare, säkrare och mer miljövänlig fordonspark. Det som kan minska efterfrågan

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1460 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1447 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1447 Arlanda som Nordens ledande flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Infrastrukturminister Anna Johansson har nu presenterat de ledamöter som ska sitta i Arlandarådet för att utveckla flygplatsen. Det är i dag en hård konkurrens inom flygsektorn, där marginaler och möjligheten

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1447 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2016/17:526 Fler vägar till jobb östlig förbindelse i Stockholm av Niklas Wykman M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. I dag står Stockholms län för ungefär 30 procent av landets bnp och en tredjedel av Sveriges nyföretagande. Enligt en rapport

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:526 av Niklas Wykman (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1415 Sveriges bidrag till EUs bekämpande av desinformationskampanjer av Hans Wallmark M till Utrikesminister Margot Wallström S Vid EU:s utrikestjänst EEAS i Bryssel finns en liten enhet som ägnar sig åt att sprida kunskap och fakta för att därmed stå emot desinformationskampanjer. East Stratcom Taskforce

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2016/17:1411 Bilpooler av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet, vilket är positivt för både miljön och samhällsplaneringen i stort. Tyvärr lägger dagens regelverk hinder för en fortsatt positiv utveckling. Kommuner

Inlämnad: 2017-05-16 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1411 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 72 kB)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:518 Dubbdäck efter den 15 april av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj kan södra och

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:518 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbdäck efter den 15 april

Skriftlig fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1407 Väg 717 av Lars Beckman M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har beslutat att inte längre ta hand om den allmänna vägen 717 i byn Lillhamra i Ljusdals kommun. Efter en tioårig process med flera överklaganden från boende har Trafikverket nu fått tillåtelse av regeringen att lämna över ansvaret

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1402 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1402 Skäl till Torbjörn Törnqvists avgång av Lars Beckman M till Utrikesminister Margot Wallström S I en intervju med Torbjörn Törnqvist i Dagens industri den 10 maj 2017 kan man läsa att den tidigare svenske honorärkonsuln i Genève petades mot sin vilja från sitt uppdrag som honorärkonsul. Den uppgiften

Inlämnad: 2017-05-12 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1402 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2016/17:509 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:509 Kapaciteten på Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg har Sveriges största

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2016/17:509 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kapaciteten på Västra stambanan

Skriftlig fråga 2016/17:1369 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2016/17:1369 Sanktioner mot Vitryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Margot Wallström S EU har sedan tidigare lättat på sanktionerna gentemot Vitryssland med argumentet att regimen har visat en tendens till att vilja utvecklas i en mer demokratisk riktning med respekt för mänskliga rättigheter.

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1369 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1368 Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer, är ett av landets absolut viktigaste järnvägsstråk med många persontransporter och mängder av gods varje dag och natt. Göteborg har Sveriges

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1368 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:1367 Demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Rysslands respekt för självständiga staters gränser har minskat kraftigt och den ryska tröskeln för att använda militärt våld har blivit betydligt lägre. Samtidigt lever det ryska folket under ett

Inlämnad: 2017-05-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1367 av Karin Enström (M) (pdf, 80 kB)