Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1608 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 8 september Fråga 2003/04:1608 av Lena Adelsohn Liljeroth m till socialminister Lars Engqvist om höjd åldersgräns och ersättning för praktiserande läkare Från såväl politiskt som nationalekonomiskt håll betonas nu vikten av att svenska folket inte ska pensionera sig för tidigtutan helst fortsätta arbeta längre

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1350 av Sidén, Anita (m)

den 21 juni Fråga 2003/04:1350 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om cancervård Det är kris i cancervården. Både i Västra Götaland och i Stockholm blir svårt sjuka patienter fast i månadslånga köer. Ansvariga läkare säger att situationen är ohållbar. I Västra Götaland behöver 4 500 personer strålbehandlas.

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:504 av Billström, Tobias (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:504 av Tobias Billström m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Ett av Sveriges färskaste monopol, apoteksmonopolet från 1971, prövas nu av EG-domstolen och möjligheten finns att monopolet kommer att falla genom ett domstolsutslag. Det vore på tiden att det föll, eftersom

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1191 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 maj Fråga 2003/04:1191 av Anne Marie Brodén m till socialminister Lars Engqvist om kvinnorelaterade sjukdomar All forskning på kvinnorelaterade sjukdomar har till för några år sedan bedrivits på män oftast i värnpliktsåldern. Detta är fullkomligt vansinnigt. I dag vet vi att hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1130 av Brodén, Anne Marie (m)

den 28 april Fråga 2003/04:1130 av Anne Marie Brodén m till socialminister Lars Engqvist om rätten att välja äldreomsorg Börje Lundgren avled 78 år gammal i slutet av förra året. Han var sjuk i cancer och fick plats på ett kommunalt sjukhem. Men Börje Lundgren ville komma till det kristna vårdhemmet Vittsjö Gästhem.

Inlämnad: 2004-04-28 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1107 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 april Fråga 2003/04:1107 av Ann-Marie Fagerström s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om lättöppnade läkemedelsförpackningar Reumatikerförbundet bedriver just nu en kampanj för att uppmärksamma problemen med att öppna olika läkemedelsförpackningar. Ett vardagligt problem som inte många av oss ägnar

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:399 av Lundberg, Inger (s)

den 31 mars Interpellation 2003/04:399 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om hemservice till äldre över 80 år Antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt. Bland dessa finns relativt många som behöver omfattande insatser i form av vård och omsorg. Därtill kommer en stor grupp, runt 2025 av populationen

Inlämnad: 2004-03-31 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:979 av Engström, Hillevi (m)

den 24 mars Fråga 2003/04:979 av Hillevi Engström m till socialminister Lars Engqvist om sjukvårdens insatser vid abort för unga flickor En 16-årig flicka har tragiskt avlidit till följd av förblödning i samband med abort. Flickan hade skickats hem från sjukvården och skulle enligt uppgifter ha erhållit så kallade

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:380 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 mars Interpellation 2003/04:380 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om smärtvården Under senare tid har frågan om brister i den svenska smärtvården aktualiserats från många håll. Nyligen presenterade Svenska Smärtföreningens och Apotekets enkätundersökning De smärtdrabbades situation

Inlämnad: 2004-03-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:953 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 19 mars Fråga 2003/04:953 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om behovet av hörselimplantat Det handlar om hörselimplantat som föräldrar till barn från annat land kan köpa i Sverige och på det sättet försäkra sig om att barnet i tid får en möjlig hörselrehabilitering. Barn till svenska

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:945 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:945 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om nationell finansiering av sjukvården Det kommer alltfler signaler som visar att landstingen inte längre klarar av att erbjuda den sjukvård som vi har rätt att få tillgång till. Tidigare har landstinget i Östergötland prioriterat

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:944 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:944 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om öppnande av sjukvårdens kvalitetsregister Uppdrag granskning visade på TV den 16 mars hur olika hjärtsjukvården är i vårt land. Likvärdig hjärtsjukvård på lika villkor gäller inte. Det finns stora kvalitetsskillnader och

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:910 av Nilsson, Christin (s)

den 15 mars Fråga 2003/04:910 av Christin Nilsson s till socialminister Lars Engqvist om jämlik vård Socialstyrelsen har undersökt hur vården ser ut inom olika landsting. Det är ingen positiv bild som ges ur jämställdhetssynvinkel. Bland annat konstaterar man att väntetiderna för operation för gråstarr ofta var längre

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:866 av Sjösten, Ulf (m)

den 5 mars Fråga 2003/04:866 av Ulf Sjösten m till socialminister Lars Engqvist om rättspsykiatrisk vård i Sverige Det senaste året har Sverige drabbats av många meningslösa och oförklarliga våldsdåd, inte minst i det offentliga rummet. En stor del av gärningsmännen har befunnits lida av psykisk sjukdom eller psykisk

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:315 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 20 februari Interpellation 2003/04:315 av Mariam Osman Sherifay s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om blekmedel i skönhetsprodukter För en tid sedan kunde vi läsa om hur afrikanska kvinnor, som strävar efter att bli ljusa i hyn, använde sig av olika blekmedel. Samtliga blekmedel, som används av dessa

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:308 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 februari Interpellation 2003/04:308 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om driftsansvaret för sjukhus Regeringen har kommit överens med sina samarbetspartier om att förbjuda landsting att överlämna driftsansvaret för sjukhus till företag som delar ut vinst till sina ägare. Det rör

Inlämnad: 2004-02-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:787 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 18 februari Fråga 2003/04:787 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om vård inom EU Socialdepartementet har i några kommentarer till Regeringsrättens aktuella domar, som ger personer bosatta i Sverige rätt att i vissa fall söka vård utomlands, gjort gällande att landstingen eventuellt

Inlämnad: 2004-02-18 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:781 av Andersson, Magdalena (m)

den 17 februari Fråga 2003/04:781 av Magdalena Andersson m till socialminister Lars Engqvist om omhändertagande av kvinnor i hjärtsjukvården Nyligen överlämnades en rapport till Socialstyrelsen om hur kvinnor omhändertas i hjärtsjukvården. Kvinnor drabbas lika ofta som män av hjärtinfarkter, men de får ett sämre omhändertagande

Inlämnad: 2004-02-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:277 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 4 februari Interpellation 2003/04:277 av Carl-Axel Johansson m till socialminister Lars Engqvist om åldersgränser och ersättningsetableringar för läkare och sjukgymnaster I maj kommer ett förslag angående åldersgränser för läkare och sjukgymnaster från socialministern till riksdagen. Det är en anmärkningsvärt lång

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:655 av Andersson, Magdalena (m)

den 30 januari Fråga 2003/04:655 av Magdalena Andersson m till socialminister Lars Engqvist om läkemedel utan bipacksedel Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är att den som använder ett läkemedel skall känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt,

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Paginering