Dokument & lagar (44 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:902 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:902 av Sten Tolgfors m till socialministern om att stoppa utnyttjandet av kvinnor den 9 september Ett antal kvinnor utnyttjas när de hämtas till Sverige av män utan seriösa avsikter. Kvinnorna kommer i hopp om bättre liv och i förhoppning om ett lyckligt äktenskap. De lämnar i många fall hela sin tillvaro

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:847 av Silfverstrand, Bengt (s)

Fråga 1998/99:847 av Bengt Silfverstrand s till utrikesministern om återuppbyggnad av Serbien den 11 augusti NATO:s massiva bombningar av Jugoslavien under 79 dagar har, vilket medlarna Carl Bildt och Martti Ahtisarri konstaterat, i huvudsak drabbat civilbefolkningen. Attackerna har åstadkommit en så omfattande materiell

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:818 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:818 av Karin Wegestål s till utrikesministern om jugoslaviska Röda korset den 29 juli UNHCR varnade den 20 juli 1999 för en kritisk flyktingsituation i flera serbiska städer, som fått ta emot en våg av flyende serber och zigenare från Kosovo. De flesta nyanlända flyktingar har tagit sin tillflykt till

Inlämnad: 1999-07-29 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:811 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:811 av Sten Tolgfors m till utrikesministern om Folkrepubliken Kinas militära hot mot Taiwan den 23 juli Folkrepubliken Kina har den senaste tiden upprepade gånger hotat Taiwan med militärt våld. Det har förekommit rapporter om trupprörelser i sydöstra folkrepubliken, i närheten av Formosasundet. Armén

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:801 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:801 av Sten Tolgfors m till utrikesministern om EU:s mandat för freden den 12 juli EU:s krishanteringsförmåga reducerades av regeringen inför toppmötet i Köln till att gälla om VEU skall lyftas in i EU, eller om identiska funktioner skall skapas inom EU och samtidigt avvecklas i VEU. När Europa blöder

Inlämnad: 1999-07-12 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:788 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:788 av Karin Wegestål s till försvarsministern om humanitära insatser i Jugoslavien den 2 juli Förbundsrepubliken Jugoslavien, en suverän stat, har i strid med internationell rätt utsatts för 80 dygn av terrorbombningar. Nu stundar en lång och mödosam återuppbyggnad av en nation i ruiner. Statens Räddningsverk

Inlämnad: 1999-07-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:702 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:702 av Ola Karlsson m till statsrådet Mona Sahlin om revidering av frekvensplanen Yttrandefrihetsgrundlagens 3 kap. 2 anger att sammanslutningar skall ha möjlighet att få tillstånd att sända ljudradioprogram i den utsträckning som tillgängliga radiofrekvenser medger. I den politiska debatten har bristen

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:668 av Molén, Per-Richard (m)

Fråga 1998/99:668 av Per-Richard Molén m till statsrådet Mona Sahlin om åkerier den 27 maj I interpellationsdebatten med riksdagsman Lars Björkman m den 21 maj 1999 säger statsrådet: I ett annat EU-land, nämligen Storbritannien, där konkurrenssituationen liknar den i Sverige om det har med den politiska likheten med

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:640 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:640 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om personlig integritet vid anställning den 20 maj Statsrådet Mona Sahlin har aviserat en översyn av reglerna eller behovet av regler om i första hand drogtest. I det sammanhanget kommer också behovet av att vidga översynen till andra frågor som avser arbetssökandes

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:632 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1998/99:632 av Patrik Norinder m till statsrådet Mona Sahlin om lagändring av turordningsreglerna den 18 maj Med anledning av riksdagens beslut om att regeringen utan dröjsmål skall komma med förslag om ändring av turordningsreglerna i LAS ställde jag den 5 maj en fråga till statsrådet. Formuleringen var: När

Inlämnad: 1999-05-18 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:630 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:630 av Ola Karlsson m till statsrådet Mona Sahlin om Celsius Karlskoga den 17 maj Den 1 maj höll biträdande näringsministern ett tal i Karlskoga som väckte uppmärksamhet och glädje bland inte minst karlskogabor. Det som framför allt gladde åhörarna var referatet av ett regeringsbeslut: Som ni redan vet

Inlämnad: 1999-05-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:615 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:615 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Mona Sahlin om anställningsstödet den 7 maj I reglerna om anställningsstöd i familjeföretag står det börmen oftast tolkas det som får inte. De regler som gäller för andra företag bör, enligt min mening, även gälla familjeföretag. Vissa arbetsförmedlare rapporteras

Inlämnad: 1999-05-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:604 av Norinder, Patrik (m)

Fråga 1998/99:604 av Patrik Norinder m till näringsministern om lagförslag om turordningsreglerna den 5 maj Riksdagen har begärt att regeringen utan dröjsmål skall komma med ett förslag till ändring i LAS, så att undantag kan medges från turordningsreglerna i företag med färre än tio anställda. I kommentarer till riksdagsbeslutet

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:583 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1998/99:583 av Mikael Odenberg m till statsrådet Mona Sahlin om ändrade turordningsregler den 28 april Riksdagen har i dag begärt att regeringen utan dröjsmål skall återkomma till riksdagen med förslag till ändring av de s.k. turordningsreglerna i 22 lagen om anställningsskydd. Mot riksdagens uttryckliga krav

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:580 av Beiming, Cinnika (s)

Fråga 1998/99:580 av Cinnika Beiming s till statsrådet Mona Sahlin om industriella utvecklingscentra den 28 april Att skapa nätverk mellan företag blir viktigt för att höja kompetensen och nödvändigt för att företagen skall kunna överleva i det internationella perspektivet. Exempel på sådant nätverk är de s.k. industriella

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:557 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:557 av Inger René m till miljöministern om oljeprospektering i Skagerrak den 21 april För några år sedan restes planer på oljeprospektering i Skagerrak av Norge. Efter omfattande protester beslöt norska regeringen att avstå från prospekteringen den gången. Man överenskom också att inför större strukturomvandlingar

Inlämnad: 1999-04-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:548 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1998/99:548 av Inga Berggren m till näringsministern om Öresundsregionen den 20 april Förväntningarna om en positiv utveckling i Öresundsregionen är stora. Sammanlänkningen av Sverige och Danmark genom broförbindelsen är inte längre endast en sinnebild utan blir inom ett drygt år en verklighet som också öppnar

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:538 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:538 av Carina Hägg s till näringsministern om patentansökningar på engelska den 16 april Jag har kontaktats av uppfinnare som upplever kraven på engelska i ansökningsförfarandet som ett hinder för att söka patent. Det kan vara problem, från att fylla i blanketter korrekt till att det upplevs otryggt att

Inlämnad: 1999-04-16 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:537 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:537 av Carina Hägg s till statsministern om Natos firande den 16 april Nato skall om några dagar fira sitt länge planerade 50-årsjubileum. Fyrverkerierna har ställts in och galamiddagarna förväntas få en mer dämpad framtoning. Planeringen rullar vidare och inbjudna planerar för resan till USA. Aldrig

Inlämnad: 1999-04-16 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:527 av Ygeman, Anders (s)

Fråga 1998/99:527 av Anders Ygeman s till statsrådet Mona Sahlin om den personliga integriteten vid anställningar den 12 april Enligt rapporter i fackförbundspressen blir det allt vanligare att arbetsgivare kräver utdrag från kriminalregistret vid nyanställningar. Uppgifterna är i dag skyddade enligt lag, men arbetsgivarna

Inlämnad: 1999-04-12 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering