Dokument & lagar (186 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1639 av Fridén, Lennart (m)

den 26 september Fråga 2001/02:1639 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om risker för demokratin i Mongoliet Efter 75 år av kommunistiskt styre blev övergången 1996 till demokrati, och en utveckling under ledning av en demokratisk allians, en till en början framgångsrik process. Svårigheterna och hotet

Inlämnad: 2002-09-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1598 av Ekendahl, Maud (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1598 av Maud Ekendahl m till statsminister Göran Persson om Ängelholms flygplats Ett år har nu gått under vilken tid frågan om att ge Ängelholms flygplats status som gränsövergångsställe samt ICAP-flygplats har diskuterats. Det är ett år som har gått utan att regeringen har lämnat några

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1585 av Elindersson, Lars (m)

den 2 september Fråga 2001/02:1585 av Lars Elindersson m till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande som är föremål för brottsutredning Enligt uppgift avser regeringen att aktualisera ett särskilt handläggningsförfarande för asylsökande som dömts för brott, som innebär att begäran om asyl kan behandlas med förtur,

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1584 av Lindblad, Lars (m)

den 2 september Fråga 2001/02:1584 av Lars Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om turistvisum I Migrationsverkets praxis för utlämnande av turistvisum för inresa till Sverige för kineser anges följande skäl för beviljande när det gäller s.k. vänbesök: om syftet anses angeläget, eller om de annars gjort troligt

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1577 av René, Inger (m)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1577 av Inger René m till utrikesminister Anna Lindh om handläggningstider Med ökad rörlighet över gränserna och ökat resande runt om i världen blir äktenskap mellan svenskar och utlänningar allt vanligare. Ett problem i sammanhanget är de mycket långa handläggningstiderna, dels vid de

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1509 av Fridén, Lennart (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1509 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om situationen i Angola Sedan förre Unitaledaren i Angola avlidit under våren och då striderna mellan de olika militära grupperna i landet synes ha upphört och därtill ännu en överenskommelse om uppbyggnaden av landet har träffats,

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1437 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1437 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om Kina och Taiwan Folkrepubliken Kina har enligt det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon tagit fram realistiska planer för hur ett angrepp på Taiwan skulle kunna genomföras med kort varsel. Enligt Pentagons rapport planerar Kina

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1435 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1435 av Sten Tolgfors m till statsrådet Jan O Karlsson om DNA-prov vid familjeåterförening Enligt svensk lag är det möjligt för en invandrare att få återförenas med sin familj, dvs. make/maka och minderåriga barn, i Sverige. Detta förutsatt att släktskapet kan styrkas. Ibland anser den svenska

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1417 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 11 juli Fråga 2001/02:1417 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingela Thalén om BRIS BRIS Barnens rätt i samhället är en viktig och nödvändig kanal för barn som behöver råd, stöd och vägledning. Att barn mår sämre i dag än för bara några år sedan framgår av den ena rapporten efter den andra och på BRIS

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1413 av Tolgfors, Sten (m)

den 10 juli Fråga 2001/02:1413 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om hiv/aids i Östeuropa Spridningen av hiv är ett av de allvarligaste problem världen har att möta. Det har visat sig att spridningstakten sker mycket snabbt i Östeuropa. I Ryssland fördubblas antal smittade varje år. I Estland har antalet

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1406 av Tolgfors, Sten (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1406 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om dödsstraff i Kina Ekonomiskt har Folkrepubliken Kina gjort stora framsteg under de senaste tio åren, men de ekonomiska reformerna har inte följts av politisk liberalisering. Mänskliga rättigheter kränks alltjämt vardagligen av Kina.

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1379 av Lundberg, Inger (s)

den 25 juni Fråga 2001/02:1379 av Inger Lundberg s till statsrådet Ingela Thalén om arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen Det kraftigt ökade antalet långtidssjukskrivna tillhör de närmaste årens största utmaningar. Jag ser med tillfredsställelse på regeringens vilja att genom insatser inom olika områden ta sig an

Inlämnad: 2002-06-25 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1354 av Lundberg, Agneta (s)

den 17 juni Fråga 2001/02:1354 av Agneta Lundberg s till statsrådet Jan O Karlsson om individuell prövning av asylsökande bosnier Vid flyktingförläggningarna i Timrå och Ånge har bosniska asylsökande till hundra procent fått avslag på sina asylansökningar. Alla avslagsbeslut ser likadana ut, skrivna efter en mall,

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1343 av Fridén, Lennart (m)

den 14 juni Fråga 2001/02:1343 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om förhållandena i Iran Enligt officiella uppgifter i Iran har bara i år över 180 personer avrättats i olika delar av landet. För bara ett par veckor sedan var det åter dags med stening av en ung kvinna. Det är uppenbart att varken kritiska

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1294 av Tolgfors, Sten (m)

den 4 juni Fråga 2001/02:1294 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om Kaliningrad Med anledning av EU:s planerade utvidgning har man på senare tid diskuterat Kaliningrads framtid. Att gränser rivs och samarbete mellan stater ökar är enbart positivt. Det är precis vad en utvidgning av EU handlar om. Dock

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1288 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 3 juni Fråga 2001/02:1288 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Jan O Karlsson om biståndet Målet med det svenska biståndet är enligt biståndsorganet Sida att höja de fattiga folkens levnadsnivå men i Svenska Dagbladet den 25 maj står att läsa om biståndspengar och deras diffusa väg ut i organisationer

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1234 av Hoff, Hans (s)

den 23 maj Fråga 2001/02:1234 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om sekretess av personuppgifter Enligt uppgift lever tusentals kvinnor ständigt på flykt, skräckslagna för att mannen ska hitta dem och barnen. En utväg blir att söka skyddad identitet vilket ca 8 000 svenskar har i dag, ca 60 av dessa

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1209 av Cederfelt, Margareta (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1209 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingela Thalén om antalet sjukskrivningar Sjukskrivningarna fortsätter att öka och utgör ett hot mot tillväxten i det svenska näringslivet. Det är dock den offentliga sektorn som står för de högsta sjukskrivningstalen, trots att chefer i offentlig

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)