Dokument & lagar (98 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1677 av Tolgfors, Sten (m)

den 11 september Fråga 2000/01:1677 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om demokratisering av Vitryssland Valet, den 9 september, var det andra presidentvalet i Vitryssland sedan de blev fria från Sovjetunionen. Det fanns bara tre kandidater kvar i valet. Den sittande presidenten Lukasjenko var en av

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1669 av Hägg, Carina (s)

den 7 september Fråga 2000/01:1669 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om armenier och kommunismen FN:s kommission för mänskliga rättigheter antog år 1985 en rapport från en speciell rapportör. I rapporten fastställs det att deportationer och massakrerna på armenier under första världskriget var folkmord.

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1641 av Tolgfors, Sten (m)

den 31 augusti Fråga 2000/01:1641 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om Zimbabwe och mänskliga rättigheter Som en strategi för att dölja vanstyret i Zimbabwe har regimen, med president Mugabe i spetsen, valt att ta ifrån människor deras egendom. Jordbrukare fråntas sina gårdar med våld som ett led i

Inlämnad: 2001-08-31 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1640 av Hägg, Carina (s)

den 31 augusti Fråga 2000/01:1640 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om arkivdokument om assyrier/syrianer Stockholms internationella forum om Förintelsen 2000 utmynnade bl.a. i en åsiktsförklaring att årligen anordna en konferens om aktuella värdefrågor på temat samvete och medmänsklighet. Framtida

Inlämnad: 2001-08-31 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1631 av Järrel, Henrik S (m)

den 29 augusti Fråga 2000/01:1631 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas ärendehanteringssystem Vid Försäkringskasseförbundets FKF möte nyligen i Sunne antog ombuden för landets samtliga 21 försäkringskassor bl.a. ett uttalande av följande lydelse: Riksförsäkringsverket RFV har ansvaret

Inlämnad: 2001-08-29 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1601 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1601 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om EU:s visumpraxis för Taiwans ledare Den danska regeringen nekar Chen Shui-bian, Taiwans president, visum för att besöka Danmark för att ta emot ett pris för sina insatser för öns demokratisering. Danmark motiverar sin inställning

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1598 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1598 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om medlemsländernas skulder till FN FN har under flera år haft problem med finanserna, på grund av medlemsländernas sena betalning av medlemsavgifterna. Avgiften, som ska erläggas under januari månad, betalas regelmässigt för sent

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1583 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1583 av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Anna Lindh om situationen för assyrier/syrianer och kaldéer i norra Irak Enligt uppgift råder en ohygglig situation för assyrier/syrianer och kaldéer i de delar av norra Irak som står under ett kurdiskt begränsat självstyre. Uppgifterna som bl.a.

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1540 av Hägg, Carina (s)

den 2 augusti Fråga 2000/01:1540 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om Katolska kyrkan och aidsförebyggande arbete Jag har, genom att resa i Sydafrika, sett hur aids sprider sig med en fasansfull hastighet och hur svårt det är att nå ut med information om att en verkningsfull åtgärd för att förhindra

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1537 av Adolfsson, Berit (m)

den 1 augusti Fråga 2000/01:1537 av Berit Adolfsson m till socialminister Lars Engqvist om vårdnadsbidrag I pressen har ett skrämmande exempel på stelbenthet inom sociallagstiftningen uppmärksammats. En liten pojke, som lider av autism, har mist sina båda föräldrar i en trafikolycka. Farföräldrarna försöker, trots

Inlämnad: 2001-08-01 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1463 av Green, Monica (s)

den 27 juni Fråga 2000/01:1463 av Monica Green s till statsrådet Ingela Thalén om barnsoldater Sverige har tagit initiativet till ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Tillägget som antogs förra året av FN:s generalförsamling, handlar om att gränsen för barnsoldater ska flyttas från 15 till 18 år. För att protokollet

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1462 av Gennser, Margit (m)

den 27 juni Fråga 2000/01:1462 av Margit Gennser m till statsrådet Ingela Thalén om ökad hälsa i arbetslivet Tisdagen den 26 juni överlämnade Jan Rydh den senaste utredningen, i vad som blivit ett evigt utredande utan åtgärder, om ohälsan i arbetslivet. Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet föreslår

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1446 av S Järrel, Henrik (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1446 av Henrik S Järrel m till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets närmande till EU Internationella valutafonden IMF och Världsbanken beslutade nyligen att lämna Turkiet ett finansiellt stöd om 10 miljarder US dollar för ett ekonomiskt återhämtnings- och stabiliseringsprogram utöver den

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1388 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 13 juni Fråga 2000/01:1388 av Bengt-Ola Ryttar s till utrikesminister Anna Lindh om EU-kritiska tidningar Under ordförandeskapshalvåret har regeringen lagt sig vinn om att upprätthålla en dialog med landets EU-kritiker. Detta är bra och uppskattas av den EU-kritiska rörelsen. Men inför toppmötet har det blivit

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1387 av Tolgfors, Sten (m)

den 13 juni Fråga 2000/01:1387 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om EU:s samverkan med närområden En förutsättning för den fria rörligheten inom EU är att medlemsstaterna genom ett ordentligt gränsskydd kan skydda sig mot brottslighet, smuggling och illegal invandring. Byggandet av yttre gränsskydd

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1375 av Heister, Chris (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1375 av Chris Heister m till statsrådet Ingela Thalén om föräldrapenningen Den tillfälliga föräldrapenningen beräknas inte på samma sätt för anställda och egenföretagare. Enligt AFL 4 kap. 14 skall tillfällig föräldrapenning utges på grundval av inkomst av annat förvärvsarbete beräknas hel

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1346 av Tolgfors, Sten (m)

den 5 juni Fråga 2000/01:1346 av Sten Tolgfors m till statsminister Göran Persson om östutvidgningen Enligt ett kompromissförslag om EU:s utvidgning kan de olika medlemsländerna själva bestämma om de vill stänga sina gränser för arbetskraft från ansökarländerna. Ett sådant undantag kan beviljas för maximalt sju år

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1338 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1338 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingela Thalén om statlig rehabiliteringsförsäkring Arbetsgivarna i mindre företag har i dag svårt att följa lagen och ta sitt rehabiliteringsansvar. Trots att lagen föreskriver att arbetsgivaren ska sätta i gång en rehabiliteringsutredning om arbetstagaren

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1310 av Granlund, Marie (s)

den 30 maj Fråga 2000/01:1310 av Marie Granlund s till statsrådet Ingela Thalén om socialförsäkringars personkrets Från den 1 januari 2001 gäller en ny socialförsäkringslag. Den nya lagen innehåller bestämmelser om vem som ska omfattas av de sociala trygghetssystemen. Rätten till en förmån ska fr.o.m. den 1 januari

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1289 av Nilsson, Martin (s)

den 21 maj Fråga 2000/01:1289 av Martin Nilsson s till utrikesminister Anna Lindh om EU:s agerande gentemot USA:s planer på ett nationellt missilförsvar USA:s planer att bygga upp ett nationellt missilförsvar är olyckligt. Det innebär dels att USA ensidigt behöver säga upp ABM-avtalet med Ryssland. Det minskar tilltron

Inlämnad: 2001-05-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)