Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1008 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:1008 av Gullan Lindblad m till miljöministern om skjutfältet vid Gravberget den 11 augusti I en interpellationsdebatt i riksdagen den 17 april 1997 initierad av undertecknad diskuterade vi de norska planerna på ett eventuellt skjutfält i Gravberget, beläget i Hedmarks fylke, nära gränsen till orter i

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:994 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:994 av Bertil Persson m till miljöministern om återvinning av papper den 7 augusti Utländska miljötekniker förundrar sig ofta över att Sverige odlar energiskog för att elda upp samtidigt som man återvinner papperet. Att elda upp veden och samtidigt återvinna papperet är naturligtvis politiskt korrekt.

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:918 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:918 av Bertil Persson m till miljöministern om skyddszoner runt vindkraftverk I Tyskland införes enligt enstämmiga tidningsuppgifter nu skyddszoner runt vindkraftverken. I Nordrhein-Westfalen skall numera minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostäder vara 950 meter och i Brandenburg 1 200-1 500 meter

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:891 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:891 av Göte Jonsson m till statsministern om elproduktionen i fossileldade anläggningar i Danmark Två mycket viktiga miljöproblem är växthuseffekten genom bl.a. koldioxidutsläpp och försurningsproblemen. Samtidigt vet vi att fossilbaserad elproduktion är en starkt bidragande orsak till dessa problem. I

Inlämnad: 1998-06-25 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:859 av Johnsson, Jeppe (m)

Fråga 1997/98:859 av Jeppe Johnsson m till miljöministern om kemikalieavgifter Företag som importerar och tillverkar kemikalier måste varje år betala en s.k. kemikalieavgift. Avgiften baseras dels på mängden kemikalier, dels på antalet olika produkter. Den i dag gällande förordningen om kemikalieavgift trädde i kraft

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:847 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:847 av Birgitta Gidblom s till miljöministern om motorbåtstrafik i skärgårdsområden I Miljövårdsberedningens betänkande SOU 1996:153 är utgångspunkten att skärgårdarna på samma sätt som t.ex. fjällmiljön skall kunna erbjuda områden med ringa eller ingen störning från motorljud. Det är därför angeläget

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:825 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:825 av Inger René m till miljöministern om miljöövervakning av havet Sedan 1970-talets början har miljöövervakning av havsvattnet och havsbottnarna ägt rum på västkusten. I dag riskerar de s.k. intensivstationerna vid Hallands Väderö, Gullmarsfjordens mynning samt utanför Brofjorden att läggas ned på grund

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:708 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:708 av Bertil Persson m till miljöministern om sophanteringen Den monopoliserade kommunala sophämtningen hämtar alltmera sällan hushållssopor och den ställer hårdare krav på vad som får ingå i begreppet hushållssopor. En successivt ökande del av hushållens avfall måste därför transporteras individuellt

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:545 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:545 av Carina Hägg s till miljöministern om barns utsatthet för radiostrålar Det blir allt vanligare att barn använder mobiltelefoner och även disponerar en själv. Föräldrar kan i dag även ta tekniken till hjälp som barnvakt med den s.k. baby-watcher som i dag även finns på den svenska marknaden. Den

Inlämnad: 1998-03-11 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:410 av Andersson, Barbro (s)

Fråga 1997/98:410 av Barbro Andersson s till miljöministern om efterbehandling av förorenad mark Området runt Sågdammen i Österbybruk är starkt förorenat efter årtionden av ståltillverkning. Fagersta AB bedrev verksamhet mellan 1927 och 1983. Undersökningar visar på en genomgående mycket hög nivå av föroreningar i mark

Inlämnad: 1998-02-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:376 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:376 av Göte Jonsson m till miljöministern om miljöövervakningen Miljöövervakningen har dragits ned kraftigt de senaste åren. Måndagen den 26 januari besökte miljöministern Kristinebergs marinbiologiska forskningsstation och blev informerad om de stora negativa effekter som regeringens neddragning av miljöövervakningsverksamheten

Inlämnad: 1998-01-28 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:322 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1997/98:322 av Berndt Ekholm s till miljöministern om ökat skydd för naturskogen Nyligen kom Skogsvårdsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma utvärdering av det miljöskydd den nya skogsvårdslagen givit. Där konstateras att läget förbättrats men att i ett av fyra avverkningsfall uppfylls inte den nya lagstiftningen.

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:189 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:189 av Göte Jonsson m till miljöministern om miljökonsekvensbeskrivning för Jönköpings län Försurningen av skogar, sjöar och vattendrag utgör ett stort problem. Vissa regioner är speciellt utsatta, så är t.ex. sydvästra delen av Sverige ett sådant utsatt område. Jönköpings län ligger inom denna utsatta

Inlämnad: 1997-11-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)