Dokument & lagar (93 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1639 av Fridén, Lennart (m)

den 26 september Fråga 2001/02:1639 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om risker för demokratin i Mongoliet Efter 75 år av kommunistiskt styre blev övergången 1996 till demokrati, och en utveckling under ledning av en demokratisk allians, en till en början framgångsrik process. Svårigheterna och hotet

Inlämnad: 2002-09-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1579 av Wegestål, Karin (s)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1579 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om nyhetsförmedling I Sverige har medierna inte informerat om de uppseendeväckande händelserna vid Haagtribunalen, på domstolens sista arbetsdag före sommaruppehållet, den 27 juli 2002. I Time-Sonline däremot fanns dagen efter

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1538 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1538 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om vård av kulturhistoriska byggnader Visbys kyrkoruiner och ringmur har i århundraden betraktats som en nationell angelägenhet. Redan 1865/66 års riksdag konstaterade att de var att räkna som de märkligaste i Norden varför staten

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1530 av Axén, Gunnar (m)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1530 av Gunnar Axén m till kulturminister Marita Ulvskog om Teracom Enligt uppgifter i medierna har statliga Teracoms dotterbolag Boxer förlorat en tredjedel av sina digital-TV-kunder. Detta betyder att man i dag är fjärran från de mål som ställts upp för den statliga satsningen på marksänd

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1525 av Fridén, Lennart (m)

den 16 augusti Fråga 2001/02:1525 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om allmänhetens engagemang i kulturminnesvården Kulturarvet är i stor utsträckning hela folkets, men engagemanget är i vårt land mycket svagt i dessa frågor. Ett av skälen till det är att man inte erbjuds så stora möjligheter till

Inlämnad: 2002-08-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1509 av Fridén, Lennart (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1509 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om situationen i Angola Sedan förre Unitaledaren i Angola avlidit under våren och då striderna mellan de olika militära grupperna i landet synes ha upphört och därtill ännu en överenskommelse om uppbyggnaden av landet har träffats,

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1437 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1437 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om Kina och Taiwan Folkrepubliken Kina har enligt det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon tagit fram realistiska planer för hur ett angrepp på Taiwan skulle kunna genomföras med kort varsel. Enligt Pentagons rapport planerar Kina

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1406 av Tolgfors, Sten (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1406 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om dödsstraff i Kina Ekonomiskt har Folkrepubliken Kina gjort stora framsteg under de senaste tio åren, men de ekonomiska reformerna har inte följts av politisk liberalisering. Mänskliga rättigheter kränks alltjämt vardagligen av Kina.

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1343 av Fridén, Lennart (m)

den 14 juni Fråga 2001/02:1343 av Lennart Fridén m till utrikesminister Anna Lindh om förhållandena i Iran Enligt officiella uppgifter i Iran har bara i år över 180 personer avrättats i olika delar av landet. För bara ett par veckor sedan var det åter dags med stening av en ung kvinna. Det är uppenbart att varken kritiska

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1312 av Margareta Cederfelt m till statsminister Göran Persson om hets mot folkgrupp Vid direktsändningen av Melodifestivalen den 25 maj fällde kommentatorerna i Sveriges Television omdömen om det israeliska bidraget som strider mot SVT:s och public service mediernas etiska regler om opartiskhet

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1309 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 6 juni Fråga 2001/02:1309 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Marita Ulvskog om Grekiskt Kulturcentrum Grekiskt Kulturcentrum, GKC, en svensk kulturinstitution med verksamhetsinriktning på sverigegreker, startade sin verksamhet 1994 i projektform och i samarbete med Kulturrådet. GKC är nu ett svenskt kulturinstitut

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1294 av Tolgfors, Sten (m)

den 4 juni Fråga 2001/02:1294 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om Kaliningrad Med anledning av EU:s planerade utvidgning har man på senare tid diskuterat Kaliningrads framtid. Att gränser rivs och samarbete mellan stater ökar är enbart positivt. Det är precis vad en utvidgning av EU handlar om. Dock

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1208 av Hägg, Carina (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1208 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om förnyande av pass Majoriteten av dem som reser ut i världen gör det under en begränsad tid. Andra flyttar medan åter andra avförs som folkbokförda i Sverige då de inte vistas varaktigt i landet under en längre tid. Det finns också svenska

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1203 av Karlsson, Ola (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1203 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om Sveriges Televisions sändningskostnader Den ekonomiska krisen i Teracom till följd av projektet med marksänd digital-TV är sedan länge väl känd. Regeringen vill nu tvinga SVT att agera städgumma för att sopa upp Kulturdepartementets

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1199 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1199 av Bengt Silfverstrand s till kulturminister Marita Ulvskog om skyddet för bondesamhällets kulturarv Skyddet för landsbygdens kulturminnen är svagare än vad gäller stadsmiljöerna. Under de senaste åren har uppmärksammats flera fall av rivningar, medveten vanvård och allmänt förfall vad

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1146 av René, Inger (m)

den 6 maj Fråga 2001/02:1146 av Inger René m till utrikesminister Anna Lindh om kulturarv i Tibet Myndigheterna i Kina har börjat riva gamla traditionella hus nära Lhasas historiska centrum. Hela det berörda området finns på Unescos världsarvslista Det är svårt att hitta ett försvar för detta barbariska tilltag. Vilka

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:443 av Ygeman, Anders (s)

den 26 april Interpellation 2001/02:443 av Anders Ygeman s till utrikesminister Anna Lindh om Västsahara Sverige har länge stött rätten till självbestämmande för Västsahara. I FN och EU har Sverige arbetat för att Marockos 26 år långa ockupation ska upphöra. Det är nu elva år sedan FN etablerade sig i området för att

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:439 av Arvidsson, Eva (s)

den 26 april Interpellation 2001/02:439 av Eva Arvidsson s till statsrådet Lena Sommestad om offentlig utsmyckning Offentlig utsmyckning har funnits i mer än 60 år även om dess spridning begränsats till offentliga rum och platser. Under senare år har begreppet offentlig utsmyckning förändrats till konstnärlig gestaltning

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1104 av Fleetwood, Elisabeth (m)

den 24 april Fråga 2001/02:1104 av Elisabeth Fleetwood m till kulturminister Marita Ulvskog om brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseet är i starkt behov av brandsäkra lokaler för sina samlingar. Museets många forskare, forskarstuderande och gästforskare bygger till stor del sitt

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1089 av Cederfelt, Margareta (m)

den 19 april Fråga 2001/02:1089 av Margareta Cederfelt m till utrikesminister Anna Lindh om Östtimor Östtimor har nyligen haft sitt första demokratiska val efter den indonesiska ockupationen. Utvecklingen i Östtimor går i rätt riktning mot demokrati och öppenhet. Dock återstår fortfarande många problem för landet att

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)