Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1579 av Wegestål, Karin (s)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1579 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om nyhetsförmedling I Sverige har medierna inte informerat om de uppseendeväckande händelserna vid Haagtribunalen, på domstolens sista arbetsdag före sommaruppehållet, den 27 juli 2002. I Time-Sonline däremot fanns dagen efter

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1538 av Hansson, Roy (m)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1538 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om vård av kulturhistoriska byggnader Visbys kyrkoruiner och ringmur har i århundraden betraktats som en nationell angelägenhet. Redan 1865/66 års riksdag konstaterade att de var att räkna som de märkligaste i Norden varför staten

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1530 av Axén, Gunnar (m)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1530 av Gunnar Axén m till kulturminister Marita Ulvskog om Teracom Enligt uppgifter i medierna har statliga Teracoms dotterbolag Boxer förlorat en tredjedel av sina digital-TV-kunder. Detta betyder att man i dag är fjärran från de mål som ställts upp för den statliga satsningen på marksänd

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1525 av Fridén, Lennart (m)

den 16 augusti Fråga 2001/02:1525 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om allmänhetens engagemang i kulturminnesvården Kulturarvet är i stor utsträckning hela folkets, men engagemanget är i vårt land mycket svagt i dessa frågor. Ett av skälen till det är att man inte erbjuds så stora möjligheter till

Inlämnad: 2002-08-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 7 juni Fråga 2001/02:1312 av Margareta Cederfelt m till statsminister Göran Persson om hets mot folkgrupp Vid direktsändningen av Melodifestivalen den 25 maj fällde kommentatorerna i Sveriges Television omdömen om det israeliska bidraget som strider mot SVT:s och public service mediernas etiska regler om opartiskhet

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1309 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 6 juni Fråga 2001/02:1309 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Marita Ulvskog om Grekiskt Kulturcentrum Grekiskt Kulturcentrum, GKC, en svensk kulturinstitution med verksamhetsinriktning på sverigegreker, startade sin verksamhet 1994 i projektform och i samarbete med Kulturrådet. GKC är nu ett svenskt kulturinstitut

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1203 av Karlsson, Ola (m)

den 22 maj Fråga 2001/02:1203 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om Sveriges Televisions sändningskostnader Den ekonomiska krisen i Teracom till följd av projektet med marksänd digital-TV är sedan länge väl känd. Regeringen vill nu tvinga SVT att agera städgumma för att sopa upp Kulturdepartementets

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1199 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1199 av Bengt Silfverstrand s till kulturminister Marita Ulvskog om skyddet för bondesamhällets kulturarv Skyddet för landsbygdens kulturminnen är svagare än vad gäller stadsmiljöerna. Under de senaste åren har uppmärksammats flera fall av rivningar, medveten vanvård och allmänt förfall vad

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2001/02:439 av Arvidsson, Eva (s)

den 26 april Interpellation 2001/02:439 av Eva Arvidsson s till statsrådet Lena Sommestad om offentlig utsmyckning Offentlig utsmyckning har funnits i mer än 60 år även om dess spridning begränsats till offentliga rum och platser. Under senare år har begreppet offentlig utsmyckning förändrats till konstnärlig gestaltning

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1104 av Fleetwood, Elisabeth (m)

den 24 april Fråga 2001/02:1104 av Elisabeth Fleetwood m till kulturminister Marita Ulvskog om brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseet är i starkt behov av brandsäkra lokaler för sina samlingar. Museets många forskare, forskarstuderande och gästforskare bygger till stor del sitt

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1086 av Backman, Jan (m)

den 19 april Fråga 2001/02:1086 av Jan Backman m till kulturminister Marita Ulvskog om uppdragsarkeologi I sitt svar den 21 november 2001 på min fråga 2001/02:216 om analys av den arkeologiska uppdragsverksamheten skriver kulturministern: Inom Regeringskansliet pågår för närvarande en analys och översyn av formerna

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1076 av Ringman, Agneta (s)

den 19 april Fråga 2001/02:1076 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om rättegången mot Mehmed Uzun Den svensk-kurdiske författaren Mehmed Uzun riskerar återigen ett långt fängelsestraff om han fälls vid rättegången i Turkiet. Det är den tredje rättegången på mycket kort tid. De turkiska myndigheterna

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1075 av Karlsson, Ola (m)

den 18 april Fråga 2001/02:1075 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om delprivatisering av Teracom Vid den extra bolagsstämman för Teracom AB presenterade ägaren staten tillägg till ägardirektiv för bolaget. Enligt detta ska bolaget utgå från att: 1. den infrastruktur som behövs för kärnverksamheten

Inlämnad: 2002-04-18 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1054 av Fridén, Lennart (m)

den 15 april Fråga 2001/02:1054 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om det kyrkliga kulturarvet När den statliga kommitté som behandlade frågorna om det kyrkliga kulturarvet för cirka fem år sedan tog fram sitt förslag till hur den kyrkoantikvariska ersättningen skulle utformas och hur stor den behövde

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1053 av Fridén, Lennart (m)

den 15 april Fråga 2001/02:1053 av Lennart Fridén m till kulturminister Marita Ulvskog om kyrkoarkiven Enligt medieuppgifter har Värmlandsarkiv och Stockholms stadsarkiv stoppat mottagandet av arkivhandlingar från Svenska kyrkan, då de inte får ekonomisk kompensation för merarbetet. Rättsligt sett har ju handlingarna

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2001/02:370 av Karlsson, Ola (m)

den 12 april Interpellation 2001/02:370 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om digital radio Sveriges radio har sänt radio med digital teknik, DAB, sedan 1995. Trots hundratals miljoner i kostnader är antalet lyssnare mycket begränsat. Enligt min uppfattning är det framför allt två problem som orsakar

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2001/02:369 av Karlsson, Ola (m)

den 12 april Interpellation 2001/02:369 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om digitala mottagare I höstas presenterades Digital-TV-utredningens slutbetänkande. I debatten som följt har ett antal fantasifulla förslag presenterats. Ett av dem har kommit från SVT. Förslaget handlar om att dela ut en

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2001/02:368 av Karlsson, Ola (m)

den 12 april Interpellation 2001/02:368 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om maktkoncentration i medierna Monopol och därmed maktkoncentration i medierna är inte bra. I Sverige är det i dag ett område där mångfald är förbjuden och bara en aktör tillåten, nämligen riksradio. Rikstäckande radio får

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1021 av Karlsson, Ola (m)

den 10 april Fråga 2001/02:1021 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om extra avgift för SVT:s kanaler I det digitala marknätet är SVT:s kanaler tillgängliga via Sendas programkort. I december i fjol ställde jag en fråga om kostnaden för att se SVT:s kanaler i det digitala marknätet. Skälet till frågan

Inlämnad: 2002-04-10 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:973 av Karlsson, Ola (m)

den 28 mars Fråga 2001/02:973 av Ola Karlsson m till kulturminister Marita Ulvskog om Teracom AB Det helstatliga bolaget Teracom sänder radio och TV åt bl.a. Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4 i sitt rikstäckande marknät. Enligt information på Teracoms hemsida, erbjuder bolaget datatjänsten DARC Data Radio

Inlämnad: 2002-03-28 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Paginering