Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1521 av Wikström, Cecilia (fp)

den 3 maj Fråga 2005/06:1521 av Cecilia Wikström fp till utrikesminister Jan Eliasson s Insatser för oberoende medier i Mellanöstern Arabvärlden tillhör världens mest odemokratiska regioner. Möjligheterna att uttrycka sig fritt i tal och skrift är starkt begränsade. Politiska partier och oberoende organisationer

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:224 av Wikström, Cecilia (fp)

den 25 oktober Fråga 2005/06:224 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin s Svält i Malawi Malawis kristna råd har i dagarna riktat en uppmaning till landets president, Bingu wa Mutharika, att förklara Malawi som katastrofområde eftersom landet nu efter en omfattande torkperiod står inför en stor svältkatastrof.

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:11 av Wikström, Cecilia (fp)

den 16 september Fråga 2005/06:11 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin s Sida och RKU Biståndsorganet Sida har av skattepengar öronmärkt 240 000 kr i bidrag till det så kallade Fredsloppet som arrangeras av RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, och Proletären FF under parollen Bojkotta Israel leve

Inlämnad: 2005-09-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:775 av Wikström, Cecilia (fp)

den 24 januari Fråga 2004/05:775 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om stöd till exilirakier i Sverige inför valet i Irak Det finns uppemot 60 000 röstberättigade exilirakier i Sverige. De flesta har flytt från Saddam Husseins förtryck till friheten i Sverige. Deras intryck av det svenska samhället

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:30 av Wikström, Cecilia (fp)

den 23 september Interpellation 2004/05:30 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sidas stöd till palestinierna Sida ger via biståndsbudgeten 284 miljoner kronor i stöd till palestinierna på Västbanken och i Gaza. Humanitärt bistånd är i högsta grad berättigat om det tillfaller det prövade palestinska

Inlämnad: 2004-09-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sida:s stöd till Palestina

Skriftlig fråga 2003/04:1602 av Wikström, Cecilia (fp)

den 3 september Fråga 2003/04:1602 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Palestinakonferensen i Västra Frölunda Den 711 september 2004 planeras en palestinsk solidaritetskonferens att hållas i Västra Frölunda. På konferensen kommer enligt uppgift flygplanskaparen Leila Khaled att tala. Hon var tidigare

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:496 av Wikström, Cecilia (fp)

den 14 maj Interpellation 2003/04:496 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sida och den palestinska myndigheten Efter externa påstötningar släpptes docent Sune Perssons hemligstämplade rapport om den palestinska myndigheten PA i januari i år av Sida. Sedan dess har rapporten gett eko i medierna och

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:385 av Wikström, Cecilia (fp)

den 25 mars Interpellation 2003/04:385 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om förskrivningen av dextropropoxifen Den smärtstillande substansen dextropropoxifen DXP har funnits i Sverige sedan 1970-talet. Dextropropoxifen är ett stort problem över hela världen. Nya forskningsresultat visar att det

Inlämnad: 2004-03-25 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:637 av Wikström, Cecilia (fp)

den 28 januari Fråga 2003/04:637 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om vård i livets slutskede I januari 2001 överlämnades utredningen Döden angår oss alla. Värdig vård vid livets slut SOU 2001:6 till Socialdepartementet. Utredningen remissbehandlades därefter men regeringen har inte återkommit

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:361 av Wikström, Cecilia (fp)

den 28 november Fråga 2003/04:361 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om minskningen av statsbidrag till äldreforskning Om 15 år kommer var fjärde svensk att vara 60 år eller äldre. En stor framtidsfråga handlar om hur samhället ska klara av att möta den utmaning som en ökad andel äldre i befolkningen

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:197 av Wikström, Cecilia (fp)

den 5 november Fråga 2003/04:197 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om bistånd till äldre Socialstyrelsen har i en rapport till regeringen konstaterat att det föreligger allvarliga brister i kommunernas bistånd till äldre och handikappade människor. I många fall beviljar kommunerna stöd och bistånd,

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:41 av Wikström, Cecilia (fp)

den 21 oktober Interpellation 2003/04:41 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om vårdkostnaderna för gömda flyktingar Under senare tid har det blivit känt att flertalet av landstingen i vårt land fakturerar kostnaden för akut sjukvård av personer som fått beskedet att de inte kan få uppehållstillstånd

Inlämnad: 2003-10-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:40 av Wikström, Cecilia (fp)

den 21 oktober Interpellation 2003/04:40 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Barbro Holmberg om ansvaret för gömda flyktingars sjukvårdskostnader Under senare tid har det blivit känt att flertalet av landstingen i vårt land fakturerar den kostnad för akut sjukvård som en person fått under den tid då han eller hon

Inlämnad: 2003-10-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1129 av Wikström, Cecilia (fp)

den 13 juni Fråga 2002/03:1129 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om landstingens kostnader för gömda flyktingar Medierna har uppmärksammat att flera landsting fakturerar kostnaden för akutvård av gömda flyktingar och personer som inte är inne i asylprocessen. I ett uppmärksammat fall har kostnaden

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:360 av Wikström, Cecilia (fp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:360 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om osteoporos Det finns ett könsperspektiv i så gott som all sjuk- och hälsovård. Kvinnor har delvis andra sjukdomar än män. Symtomen är annorlunda. Behandlingarna är annorlunda. Vården och omsorgen är sämre för kvinnor än

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:334 av Wikström, Cecilia (fp)

den 8 maj Interpellation 2002/03:334 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om läkemedelslistor Äldre personer är den grupp som förbrukar mest läkemedel men också den grupp som oftast behöver sjukhusvård till följd av felmedicinering. En godtagbar läkemedelsanvändning är rätt läkemedel till rätt patient,

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2002/03:190 av Wikström, Cecilia (fp)

den 14 februari Interpellation 2002/03:190 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om utländska läkarlegitimationer Socialstyrelsen försenar utländska läkares möjlighet att få svensk legitimation. Det kunde vi senast läsa om i Dagens Industri den 3 februari. Enligt Läkarförbundet fattas det ett stort

Inlämnad: 2003-02-14 Besvarare: Lars Engqvist (S)