Dokument & lagar (520 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:640 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:640 Handel med Saudiarabien av Britta Rådström s till statsrådet Ewa Björling m Saudiarabien är en fundamentalistisk diktatur på samma sätt som Iran. Styrelseskicket är en kunglig diktatur. Demokrati och mänskliga rättigheter undertrycks och särskilt gäller detta kvinnor. Kvinnor har

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:380 av Eriksson, Birgitta (s)

den 30 november Fråga 2007/08:380 Hennes Mauritz och uzbekisk bomull av Birgitta Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Uzbekistan räknas inte till världens demokratier. Uzbekistan är också en av världens ledande bomullsproducenter. Denna bomull produceras genom barnarbete. Barnarbete förhindrar barns-

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:226 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:226 Nedskärningar i exportfrämjandet och konsekvenser för småföretagen av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ewa Björling m Regeringen har kraftigt skurit ned på resurserna till exportfrämjandet och nedtrappningen fortsätter även under de kommande åren fram till 2010.

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärningar i exportfrämjandet och konsekvenser för småföretagen

Skriftlig fråga 2007/08:347 av Rådström, Britta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:347 Rubiner från Burma av Britta Rådström s till statsrådet Ewa Björling m I Burma, eller Myanmar, finns enligt uppgift 90 procent av världens rubiner. Handeln med rubiner och andra ädelstenar ger Burmas militärdiktatur snabba pengar och stöder dess brott mot mänskliga rättigheter.

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:286 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november Fråga 2007/08:286 Tobaksodlingen i Brasilien av Birgitta Eriksson s till statsrådet Ewa Björling m I Brasilien används mindre än 1 procent av den odlingsbara marken för tobaksodling. Trots detta är Brasilien världens största exportör och näst största odlare av tobaksblad. Närmare 2,2 miljoner människor

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:281 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november Fråga 2007/08:281 En handelspolitik mot barnarbete av Birgitta Eriksson s till statsrådet Ewa Björling m De flesta barnarbetare i världen återfinns på landsbygden, där de ofta utgör en viktig men obetald hjälp till sina familjer i lantbruket. Det gäller både flickor och pojkar. Vid sidan av jordbruksarbete

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:280 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november Fråga 2007/08:280 Frihandel med alkohol och tobak av Birgitta Eriksson s till statsrådet Ewa Björling m Att alkohol och tobak är hälsovådliga och folkhälsonegativa produkter torde ingen ifrågasätta. I Sverige gör vi vårt bästa för att upplysa kring detta och begränsa konsumtionen. Inom EU har även

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:94 av Hamilton, Carl B (fp)

den 16 oktober Fråga 2007/08:94 Importavgifter på kinesiska glödlampor av Carl B Hamilton fp till statsrådet Ewa Björling m EU-kommissionen har beslutat att förlänga antidumpningsavgifter på energisnåla glödlampor se Financial Times den 15 oktoberEU-politikens trovärdighet sitter likt djävulen i detaljerna hos

Inlämnad: 2007-10-16 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:12 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:12 Sämre villkor för våra små och medelstora exportföretag av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ewa Björling m Den borgerliga regeringen valdes bland annat på löftet att det skulle bli billigare att anställa. Landets småföretagare förväntade sig därför en rejäl

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sämre villkor för våra små och medelstora exportföretag

Skriftlig fråga 2006/07:1652 av Hultqvist, Peter (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1652 Uppföljning av OECD-regler av Peter Hultqvist s till statsrådet Ewa Björling m I en interpellationsdebatt fredagen den 11 maj 2007 säger utrikeshandelsministern att regeringen anser att det internationella initiativet med frivilliga principer för säkerhet och mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2003/04:1537 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1537 av Nina Lundström fp till justitieminister Thomas Bodström om brottsoffrens och anhörigas ställning För den person som blir dömd till rättspsykiatrisk vård är utgångspunkten att hemlandstinget betalar för vården samt utreder var denna ska bedrivas. Man tar då hänsyn till var den dömdes

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1526 av Hellquist, Solveig (fp)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1526 av Solveig Hellquist fp till socialminister Lars Engqvist om kommunerna och äldrevården Regelbundet kommer rapporter om missförhållanden inom dagens äldrevård. Rapporterna handlar bland annat om att de gamla måste läggas alltför tidigt på kvällen på grund av personalbrist, att de får

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1461 av Bargholtz, Helena (fp)

den 27 juli Fråga 2003/04:1461 av Helena Bargholtz fp till socialminister Lars Engqvist om merkostnadsersättning för glutenintoleranta Människor som är glutenintoleranta tvingas till högre kostnader för sin mat än andra. Mjöl, bröd och pasta är exempel på livsmedel anpassade för dem, vilka är många gånger dyrare än

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1369 av Andreasson, Martin (fp)

den 22 juni Fråga 2003/04:1369 av Martin Andreasson fp till socialminister Lars Engqvist om utredning om transsexuellas situation Den 17 november 2003 meddelade socialminister Lars Engqvist i en interpellationsdebatt interpellation 2003/04:62 att det finns anledning att se över lagen om fastställande av könstillhörighet

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1274 av Ertsborn, Jan (fp)

den 28 maj Fråga 2003/04:1274 av Jan Ertsborn fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om sommargästers kommunala hemtjänst För ett par år sedan ansökte en göteborgare om hemtjänst utan tidsbegränsning i Tjörns kommun, men beviljades fyra veckor. Därefter fastslog kammarrätten att göteborgaren hade rätt till fullt socialt

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1239 av Acketoft, Tina (fp)

den 21 maj Fråga 2003/04:1239 av Tina Acketoft fp till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsarbetet inom vården För första gången presenterade nyligen Socialstyrelsen två rapporter om socialtjänstens och sjukvårdens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporterna visar med tydlighet att mer insatser behövs

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:536 av Winbäck, Christer (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:536 av Christer Winbäck fp till socialminister Lars Engqvist om vårdhem för anorexipatienter Anorexia nervosa är en sjukdom som drabbar alltfler i vårt samhälle. Den är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar och man räknar i dag med att närmare 1 av alla tonårsflickor har sjukdomen.

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:535 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:535 av Marie Wahlgren fp till socialminister Lars Engqvist om farmakologisk kompetens inom sjukvården Undersökningar har visat att över 10 av patienterna till internmedicinska akutsjukvården beror på problem orsakade av läkemedel. I stor utsträckning är detta kända typer av biverkningar

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:480 av Franzén, Mia (fp)

den 7 maj Interpellation 2003/04:480 av Mia Franzén fp till socialminister Lars Engqvist om låssystem för äldreboenden Inlåsning får inte ske. Boendeenhetens ytterdörr kan vara låst, så som det är brukligt i de flesta hem. Låset måste vara av sådan beskaffenhet att de boende själva kan låsa upp. Att använda alltför

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars Engqvist (S)