Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1494 av Nordlund, Harald (fp)

den 9 augusti Fråga 2001/02:1494 av Harald Nordlund fp till socialminister Lars Engqvist om Uppsalamodellen I Uppsala har sedan flera år tillbaka utvecklats ett samarbete mellan olika myndigheter för narkotikabekämpning. Denna modell har uppmärksammats vida omkring och samarbete mellan i första hand polisen och socialtjänsten

Inlämnad: 2002-08-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1204 av Nordlund, Harald (fp)

den 22 maj Fråga 2001/02:1204 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s fiskepolitik Jag och Folkpartiet har vid flera tillfällen påtalat brister i både den nationella och i EU-politiken i fråga om fisket. De senaste händelserna inom EU oroar. Den danske kommissionstjänstemannen Steffen

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1040 av Nordlund, Harald (fp)

den 12 april Fråga 2001/02:1040 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om effekter av besparingar inom Statens livsmedelsverk Statens livsmedelsverk saknar medel för att klara basverksamheten och överväger nu nedläggningar på flera av sina verksamhetsområden. I dagsläget saknas 4 miljoner kronor

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1039 av Nordlund, Harald (fp)

den 12 april Fråga 2001/02:1039 av Harald Nordlund fp till socialminister Lars Engqvist om ökat antal dödsfall bland unga män Medan livslängden för befolkningen i stort ökar är utvecklingen för unga män en annan. År 2000 dog 423 män i åldern 2029 år, vilket är 55 fler än år 1998. Den vanligaste dödsorsaken bland dessa

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:818 av Nordlund, Harald (fp)

den 26 februari Fråga 2001/02:818 av Harald Nordlund fp till socialminister Lars Engqvist om information om läkemedelsreklam Apotekens försäljning ökade i fjol med 6,5 och uppgår nu till 29,4 miljarder. Gruppen som omfattar sjukdomar i nervsystemet, i vilken de antidepressiva läkemedlen ingår, ökade med 20 och grupperna

Inlämnad: 2002-02-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:267 av Nordlund, Harald (fp)

den 19 februari Interpellation 2001/02:267 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om hotet mot fisket Det svenska fisket har drastiskt förändrats under de senaste tio åren. Det storskaliga fiske som bedrivits under många år har lett till att många av de viktigaste fiskbestånden är fullt utnyttjade eller

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:48 av Nordlund, Harald (fp)

den 4 oktober Fråga 2001/02:48 av Harald Nordlund fp till försvarsminister Björn von Sydow om PCB-utsläpp vid Musköbasen Analyser av sediment vid Musköbasen i Stockholms skärgård, påvisade stark förgiftning av PCB, upp till 1 milligram per kilo, och vissa tungmetaller. Troligen kommer gifterna i sedimenten från äldre

Inlämnad: 2001-10-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:13 av Nordlund, Harald (fp)

den 24 september Interpellation 2001/02:13 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om den gröna boxen Sedan den beryktade tullstriden för drygt hundra år sedan, över andra världskrigets livsmedelskris, och bildandet av EEC som lett fram till, och gett oss, vår nuvarande jordbrukspolitik har det

Inlämnad: 2001-09-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: den gröna boxen

Skriftlig fråga 2000/01:1336 av Nordlund, Harald (fp)

den 1 juni Fråga 2000/01:1336 av Harald Nordlund fp till statsrådet Mona Sahlin om fattigdomen i Europa Den inom EU gemensamma statistiken, eurostat, upptar jämförelser mellan medlemsländerna inom ett stort antal ämnesområden. Försök pågår att beskriva fattigdomen i Europa. Sverige har hittills valt att inte delta

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1293 av Nordlund, Harald (fp)

den 23 maj Fråga 2000/01:1293 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om EU-stöd Det är svårt att på förhand bedöma hur olika EU-stöd till lantbruken slår. I nr 3/2001 av tidskriften Lantbrukets affärer, redovisar Lovanggruppen ett exempel som gäller vallodling. Det finns fyra olika former av

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1173 av Nordlund, Harald (fp)

den 7 maj Fråga 2000/01:1173 av Harald Nordlund fp till miljöminister Kjell Larsson om skydd för tumlaren Tre miljöorganisationer har nyligen slagit larm om det hot mot tumlaren som bifångster av den medför. Tumlaren, en delfinsläkting, är den enda valen som förekommer regelbundet i svenska havsområden. Sverige fullföljer

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1104 av Nordlund, Harald (fp)

den 24 april Fråga 2000/01:1104 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om kostnaderna för livsmedelskontrollen Ett område där besluten ligger på nationell nivå men där lokalt ansvar av många kommuner anses borde gälla är livsmedelskontrollen. Det anses bl.a. oacceptabelt att avgifterna hålls

Inlämnad: 2001-04-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1072 av Nordlund, Harald (fp)

den 19 april Fråga 2000/01:1072 av Harald Nordlund fp till socialminister Lars Engqvist om tandvården Tandvårdsutredningen har nyligen presenterat sitt första förslag. Att alla över 75 år ska få lägre tandvårdskostnader är ett steg i rätt riktning. Enligt Landstingsförbundet kommer prishöjningarna i tandvården att

Inlämnad: 2001-04-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1059 av Nordlund, Harald (fp)

den 18 april Fråga 2000/01:1059 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om hälsotillståndet bland grisar Enligt en forskningsrapport från SVA, som undersökt hälsotillståndet bland inom- och utomhusgrisar, har grisar som vistas ute inte ett bättre hälsotillstånd än de som vistas inomhus. Utomhusgrisarna

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2000/01:331 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 mars Interpellation 2000/01:331 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om mobila slakterier Långa transporter av slaktdjur har sedan länge ifrågasatts. Hotet om mul- och klövsjuka har tills vidare kortsiktigt stoppat transporter av levande djur och nu finns en risk att köttbrist kommer

Inlämnad: 2001-03-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:523 av Nordlund, Harald (fp)

den 10 januari Fråga 2000/01:523 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om obligatorisk avmaskning av hundar Om EU förhindrar oss att tillämpa vår specialbestämmelse om obligatorisk avmaskning av hundar, som kommer in i landet, är risken överhängande att vi får en ofrivillig import av den typ

Inlämnad: 2001-01-10 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:223 av Nordlund, Harald (fp)

den 15 november Fråga 2000/01:223 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om Laxforskningsinstitutet Sedan 1959 har Laxforskningsinstitutet i Älvkarleby byggt upp en unik kompetens inom sitt område. Man har följt upp effekterna av kompensationsutsättning av lax, tagit fram fakta och underlag

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1025 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1025 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om export av levande djur I rådets förordning EG nr 1254/99, vilken trädde i kraft den 1 januari 2000, stadgas att utbetalning av exportbidrag för levande djur ska ske på villkor att bestämmelserna i gemenskapens lagstiftning

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:355 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:355 av Harald Nordlund fp till jordbruksministern om industriavfall som kalkningsmedel den 11 februari Det cancerframkallande ämnet bensidin kan finnas i bl.a. rester av returpapperstvätt. Det finns uppgifter om att skånska bönder kalkar med tusentals ton farligt danskt industriavfall som består av rester

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)