Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2003/04:387 av Heinemann, andre vice talman Kerstin (fp)

den 26 mars Interpellation 2003/04:387 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om primärvårdens framtid När det gäller primärvården finns några grundläggande faktorer, där jag uppfattar att Socialdemokraterna och Folkpartiet i stort var överens: kontinuitet, fritt val av läkare och

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:153 av Heinemann, andre vice talman Kerstin (fp)

den 25 november Interpellation 2003/04:153 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om nya hemtjänstformer Den parlamentariska beredningen om äldrepolitiken har i SOU 2003:91 behandlat frågan om kommuners möjlighet att, för personer som nått en viss ålder, ge möjlighet till en avgiftsbelagd

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:880 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 12 mars Fråga 2001/02:880 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om utredning kring demens Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik SBU utreder för närvarande värdet av olika insatser för människor med demens och anlitar därvid landets främsta experter. Utredningen arbetar inom

Inlämnad: 2002-03-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:306 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 8 mars Interpellation 2001/02:306 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrade kvinnors situation Internationella kvinnodagen sätter fokus på att de mänskliga rättigheterna ska gälla oavsett kön. Det är vårt gemensamma ansvar att människor får jämlika levnadsförhållanden och rätt

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:204 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 28 januari Interpellation 2001/02:204 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om äldreomsorgen År 1998 beslöt riksdagen om 4 miljarder kronor i höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Målsättningen var att pengarna skulle användas till fler anställda i äldreomsorgen och till bättre kompetens

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1362 av Heinemann, Kertin (fp)

den 8 juni Fråga 2000/01:1362 av Kertin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om läkemedel för barn När man som vuxen får recept på ett läkemedel kan man så gott som vara säker på att detta genomgått noggranna utredningar om indikationer, tester av biverkningar, dosering och frekvens. Så är inte fallet för

Inlämnad: 2001-06-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1177 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 9 maj Fråga 2000/01:1177 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om receptförskrivningsrätt för pensionerade läkare Det har framkommit att man i vissa landsting har planer på att ändra möjligheten att förskriva recept genom ett påbud att apoteken inte ska expediera recept som saknar arbetsplatskod

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:62 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 24 oktober Interpellation 2000/01:62 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om rehabilitering av synskadade Synskadade är en mycket liten grupp med en visus synskärpa som understiger 0,05. Man saknar ledsyn vilket betyder att man absolut inte kan läsa vanlig text och inte orientera sig någonstans,

Inlämnad: 2000-10-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:636 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 28 februari Fråga 1999/2000:636 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om medlemsavgift till de registrerade trossamfunden Leni Björklund, Svenska kyrkans generalsekreterare, har till Svenska Kommunförbundet framfört en farhåga att det finns risk att vårdbehövande människor tvingas lämna Svenska

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:116 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 26 november Interpellation 1999/2000:116 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om Smittskyddsinstitutet Sverige har tidigare haft en position som ett internationellt föregångsland inom smittskyddsområdet, den positionen har nu gått förlorad. De besparingar som har gjorts och ska göras inom Smittskyddsinstitutet

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:222 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 16 november Fråga 1999/2000:222 av Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om alkoholbok För en tid sedan erhöll jag en bok som på första sidan har texten Alkoholkultur, en bild av socialminister Lars Engqvist och även hans titel och namn. Självklart tog jag för givet att boken var ett inlägg i alkoholdebatten

Inlämnad: 1999-11-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)