Dokument & lagar (261 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1365 av Lundberg, Inger (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1365 av Inger Lundberg s till statsrådet Jan O Karlsson om statsbidrag till asylsökande grundskoleelever Laxå kommun tillhör de kommuner som har den mest omfattande asylmottagningen i förhållande till befolkningen. Det innebär också att kommunen tar emot ett förhållandevis stort antal

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1348 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 3 september Fråga 2002/03:1348 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner En asylsökande familj med två barn är bosatta i Sverige sedan fem år. Familjen mår dåligt efter den långa tiden i oviss väntan. Äldsta barnet har gått alla sina fem första skolår i svensk skola men

Inlämnad: 2003-09-03 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1301 av Hamilton, Carl B (fp)

den 13 augusti Fråga 2002/03:1301 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Jan O Karlsson om svenskt bistånd till Laos Enpartidiktatur, bristande rättssäkerhet och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna präglar dagens Laos. Det godtyckliga fängslandet nyligen av, och skenrättegången mot, några utländska journalister

Inlämnad: 2003-08-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1296 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1296 av Carina Adolfsson Elgestam s till socialminister Lars Engqvist om rekrytering av läkare från länder utanför EU Moment 22 har drabbat en läkare från Litauen i mitt hemlän Kronoberg. Hon kontaktade en vårdcentral och berättade att hon vill arbeta och vidareutbilda sig i Sverige. Vårdcentralen

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1266 av Strandberg, Torkild (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1266 av Torkild Strandberg fp till socialminister Lars Engqvist om äldres möjlighet att bo tillsammans med sin partner I dagarna har från flera håll i landet rapporterats om att äldre människor som levt tillsammans skiljs åt när den ena behöver vård och omsorg. När den ena maken blir i sådant

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1264 av Bargholtz, Helena (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1264 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Jan O Karlsson om asyl för falungongutövare Falun dafa, även kallat falungong, är en form av qigong som avser att främja hälsan och hjälpa utövaren att förstå livet på ett djupare plan. Falungongrörelsen är sedan ett par år tillbaka förbjuden i Kina.

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1255 av Backman, Hans (fp)

den 21 juli Fråga 2002/03:1255 av Hans Backman fp till statsrådet Jan O Karlsson om modernisering av asylprocessen I utredningen om flyktingar med oklar identitet finns ett förslag om att asylsökande ska kunna straffas ekonomiskt för att andra försöker missbruka systemet. Utredningen föreslår att bidragen till de asylsökande

Inlämnad: 2003-07-21 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1248 av Fremling, Lennart (fp)

den 18 juli Fråga 2002/03:1248 av Lennart Fremling fp till statsminister Göran Persson om planering av regeringens propositioner En av regeringens viktigaste uppgifter är att lämna sina förslag till riksdagen i form av propositioner. Två gånger om året lämnar regeringen en tidsplan till riksdagen över vilka propositioner

Inlämnad: 2003-07-18 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1244 av Hägg, Carina (s)

den 17 juli Fråga 2002/03:1244 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan och äldre kvinnor Den 1 juli 2002 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen om avgifter för äldre- och handikappsomsorgen. Minibelopp, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd och ändrade regler för beräkning av avgiftsunderlag

Inlämnad: 2003-07-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1233 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2003/04:1233 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jan O Karlsson om FN-konvention om arbetares rättigheter Den 1 juli 2003 trädde International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families i kraft. 22 länder har redan ratificerat konventionen.

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1232 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1232 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Liberia Situationen i Liberia blir värre för var dag som går. Stridigheterna har länge varit ett faktum. Liberia som grundades av frigivna amerikanska slavar går mot avgrunden om inte omvärlden reagerar. Människor

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1228 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1228 av Birgitta Ohlsson fp till socialminister Lars Engqvist om kvinnors sexuella problem Impotens, förtidiga utlösningar och bristande känsel. Mäns sexuella problem avhandlas i tid och otid både i kvällstidningarna och forskningens värld. Parallellt hörs nästan ingenting om den fysiska och

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1215 av Olander, Ronny (s)

den 9 juli Fråga 2002/03:1215 av Ronny Olander s till socialminister Lars Engqvist om prostatacancer Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen bland män och svarar för omkring 27 av samtliga cancerfall som inträffar under ett år och drabbar framför allt män i övre åldrar. Prostatacancer som upptäcks

Inlämnad: 2003-07-09 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1210 av Löfstrand, Johan (s)

den 3 juli Fråga 2002/03:1210 av Johan Löfstrand s till socialminister Lars Engqvist om regler för ambulanssjukvården Socialstyrelsen har beslutat att alla ambulanser, där man kommer att hantera läkemedel, från och med den 1 den oktober 2005 måste bemannas med minst en sjuksköterska. Detta motiveras av att utrustningen

Inlämnad: 2003-07-03 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1151 av Hagberg, Michael (s)

den 16 juni Fråga 2002/03:1151 av Michael Hagberg s till miljöminister Lena Sommestad om Ekofunduz Sverige har sedan 1997 ekonomiskt bidragit till den polska miljöfonden Ekofunduz. De satsningar som gjorts från svensk sida har gällt för treårsperioder och det andra treårsprogrammet avslutas under september månad i

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1132 av Olander, Ronny (s)

den 13 juni Fråga 2002/03:1132 av Ronny Olander s till statsrådet Jan O Karlsson om folkrörelser och bistånd Som medlem i TrelleborgSvedala FN-förening har jag blivit alltmer övertygad om folkrörelsernas betydelse för det internationella biståndsarbetet. Inte minst för sin förmåga att sprida kunskap om och stödja demokratiskt

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1129 av Wikström, Cecilia (fp)

den 13 juni Fråga 2002/03:1129 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om landstingens kostnader för gömda flyktingar Medierna har uppmärksammat att flera landsting fakturerar kostnaden för akutvård av gömda flyktingar och personer som inte är inne i asylprocessen. I ett uppmärksammat fall har kostnaden

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1115 av Persson, Göran (s)

den 12 juni Fråga 2002/03:1115 av Göran Persson i Simrishamn s till socialminister Lars Engqvist om mellanvårdsenheter inom den psykiatriska vården Efter de två uppmärksammade och tragiska våldsbrott som nyligen skett, där gärningsmännen misstänks vara psykiskt sjuka, har debatten snedvridits av en tro på att allt

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1037 av Brodén, Anita (fp)

den 2 juni Fråga 2002/03:1037 av Anita Brodén fp till vice statsminister Margareta Winberg om uppföljning av jämställdhetslagen I jämförelse med andra länder har Sverige utan tvekan kommit långt på jämställdhetsområdet. Vi har antagit en jämställdhetslag vars primära syfte är att främja kvinnors och mäns lika rätt

Inlämnad: 2003-06-02 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1026 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1026 av Yilmaz Kerimo s till statsrådet Jan O Karlsson om väntetider för uppehållstillstånd Många svenskar som invandrat från andra länder har träffat en vän i ursprungslandet. Relationen har sedan upprätthållits och utvecklats trots stora avstånd. I många fall har den svenska medborgaren åkt

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Jan O Karlsson (S)