Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1355 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1303 av Wälivaara, Erling (kd)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1303 av Erling Wälivaara kd till utbildningsminister Thomas Östros om studerandes försörjning Enligt en ny rapport från Kommunförbundet tvingades landets kommuner under förra året att betala ut mellan 750 och 900 miljoner kronor i form av socialbidrag till studerande. Många studenter

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1269 av Fransson, Sonja (s)

den 2 augusti Fråga 1999/2000:1269 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om behov av utbildade psykologer Psykologer arbetar i dag inom många olika delar av arbetslivet. Inom hälso- och sjukvården, inom omsorgen av funktionshindrade, inom kommuner, företag och förvaltningar m.m. För närvarande

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1227 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1227 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärder mot lärarbristen Lärarläget är mycket ovisst inför höstens skolstart. Samtidigt som elevantalet ökat har antalet lärare minskat. I början av 1990-talet fanns 9,4 lärare per 100 elever jämfört med läsåret 1999/2000

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1137 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1137 av Gunilla Tjernberg kd till utbildningsminister Thomas Östros om sexuella trakasserier bland universitetsstuderande För en tid sedan avstängdes en manlig student på Luleå tekniska universitet sedan han anmälts för sexuella trakasserier mot två kvinnliga studenter. Universitetets jämställdhetsråd

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1108 av Runegrund, Rosita (kd)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1108 av Rosita Runegrund kd till utbildningsminister Thomas Östros om vårdbidrag och studiemedel Föräldrar som vårdar ett sjukt eller funktionshindrat barn i hemmet har rätt till vårdbidrag. Kravet är att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Vårdbidraget ska avse

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1043 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1043 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om Naprapathögskolan Naprapater är numera en legitimerad yrkeskår i vårt land. Det finns ett stort behov av naprapater och de fyller en ytterst viktig funktion för många människor och i vårt samhälle i stort. Av någon anledning

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:984 av Hägglund, Göran (kd)

den 22 maj Fråga 1999/2000:984 av Göran Hägglund kd till utbildningsminister Thomas Östros om Hälsohögskolan i Jönköping Hälsohögskolan i Jönköping är i dag den enda landstingskommunala högskolan i Sverige. Alla övriga vårdutbildningar bedrivs i statlig regi. Enligt gällande högskoleförordning får inte landstingen

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:977 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Fråga 1999/2000:977 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbristen Antalet obehöriga lärare har ökat med 10 sedan förra året. Sammanlagt är 24 000 lärare obehöriga inom skolan, enligt statistik från Lärarförbundet. 35 av lärarna i grundskolan kommer att pensioneras den närmaste

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:846 av Carnerö, Åke (kd)

den 19 april Fråga 1999/2000:846 av Åke Carnerö kd till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten på Säve Regeringen angav i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret att verksamhetsdelen vid Säve bör kvarstå till och med år 2003Vid försvarsutskottets behandling av propositionen förde jag fram Kristdemokraternas

Inlämnad: 2000-04-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:827 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 13 april Fråga 1999/2000:827 av Lisbeth Staaf-Igelström s till utbildningsminister Thomas Östros om studentbostäder På varje studentbostad går det i dag 5,2 studenter enligt uppskattningar från Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Men det är inte hela bilden. Tillgången på studentbostäder skiljer sig mellan olika

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:770 av Viklund, Margareta (kd)

Pass 770 den 29 mars Fråga 1999/2000:770 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om 1 100 officerare Arméns förbandschefer har vid direkt förfrågan framfört ett flertal krav för att i det framtida försvaret kunna utföra de arbetsuppgifter som läggs på dem. Bl.a. har de framfört att det krävs

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:722 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 21 mars Fråga 1999/2000:722 av Mona Berglund Nilsson s till utbildningsminister Thomas Östros om brist på farmaceuter I dag är det mycket svårt för apoteken att fylla de vakanser som finns. På vissa håll i landet finns det stor risk att flera apotek tvingas stänga på grund av farmaceutbristen. Till farmaceuter

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:717 av Wegendal, Lars (s)

den 20 mars Fråga 1999/2000:717 av Lars Wegendal s till utbildningsminister Thomas Östros om idrottsforskningens framtida roll och ställning Idrottsrörelsen är utan jämförelse vår största folkrörelse och har en avgörande betydelse för landets hälsoarbete, integration och utvecklingen av demokratin. När riksdagen behandlade

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:713 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 mars Fråga 1999/2000:713 av Mikael Oscarsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om inackorderingstillägg Ett stående argument mot etableringen av friskolor har varit rädslan för att dessa skolor ska leda till en ökad ekonomisk segregering. Detta med hänvisning till gamla tiders privatskolor som i brist

Inlämnad: 2000-03-17 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:684 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 mars Fråga 1999/2000:684 av Gunilla Tjernberg kd till utbildningsminister Thomas Östros om kränkningar vid universitet och högskolor I Aftonbladet den 7 mars 2000 skriver Sveriges Förenade Studentkårer, SFS i ett öppet brev till jämställdhetsminister Margareta Winberg och utbildningsminister Thomas Östros att

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Paginering