Dokument & lagar (76 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1413 av Hagström, Caroline (kd)

den 13 september Fråga 1999/2000:1413 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om transportkostnader för studerande i Öresundsregionen Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Den Kongelige Veterinaer- og Landbohöjskole KVL i Köpenhamn kommer hösten 2001 att starta en ny och gemensam dansk-svensk

Inlämnad: 2000-09-13 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1391 av Hagberg, Michael (s)

den 1 september Fråga 1999/2000:1391 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om den nordsvenska hästrasen Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning för att följa hästen som en resurs i samhället och då först och främst på landsbygden. Det har vid ett flertal tillfällen, till bl.a. undertecknad,

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1390 av Hagberg, Michael (s)

den 1 september Fråga 2000/01:1390 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Margareta Winberg om galna ko-sjukan Vi har under sommaren fått ett flertal larmrapporter om att den s.k. galna ko-sjukan får ökad spridning i Europa. Bl.a. har Norge och Danmark nämnts i rapporteringen som också till viss del berört Storbritannien.

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1355 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1338 av Mikaelsson, Maggi (v)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1338 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om utrotningshotade kor I ett nordiskt projekt inom Nordiska genbanken görs en DNA-baserad studie av mjölkboskapsrasernas släktskap. Syftet är bl.a. att ge ett bättre underlag för bedömning av graden av genetisk likhet

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1304 av Wälivaara, Erling (kd)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1304 av Erling Wälivaara kd till jordbruksminister Margareta Winberg om fisket i Kalixälven Tillgången på laxöring i Kalixälven i Norrbotten är i mycket begränsad. Gjorda mätningar under sommaren pekar på kraftig nedgång jämfört med tidigare år. En trolig orsak till försämringen är ökat

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1289 av Hagström, Caroline (kd)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1289 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om minskat stöd till skolmjölk EU har nu beslutat om en nedskärning av stödet till skolmjölk. Stödnivån minskar från 95 till 75 av riktpriset på mjölk, kombinerat med frivillig nationell medfinansiering av den del som

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1284 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1284 av Gunilla Tjernberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kontroller av mjölkgårdarnas hygien Nyligen har rapporter kommit om att Jordbruksverket avstängt tre mjölkgårdar i Västerbotten från mjölkleverans. Detta trots att det inte är mjölken det är fel på. I stället synes

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1235 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1235 av Ester Lindstedt-Staaf kd till miljöminister Kjell Larsson om riskavfall från slaktdjur Sveriges enda anläggning för konvertering av riskavfall från slaktdjur ligger i Stenstorp, belägen olyckligt nog inne bland bebyggelsen. Alternativ har sökts, men man tycker sig inte ha funnit

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1082 av Juholt , Håkan (s)

den 5 juni Fråga 1999/2000:1082 av Håkan Juholt s till jordbruksminister Margareta Winberg om plågsamma hästtransporter I fredagens tidning Östra Småland framkom att det förekommer en omfattande export av hästar för slakt, från Sverige, till länder i övriga Europa. Tidningens bedömning var att upp mot 3 000 hästar

Inlämnad: 2000-06-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1036 av Hagström, Caroline (kd)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1036 av Caroline Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om konkurrensproblem mellan statliga och privatpraktiserande veterinärer 1999 begärde regeringen av Statskontoret en kartläggning av i vilken utsträckning statliga myndigheter och affärsverk bedriver kommersiell verksamhet.

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1034 av Wahlén, Gunilla (v)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1034 av Gunilla Wahlén v till jordbruksminister Margareta Winberg om genmodifierad raps Genmodifierad raps har såtts ut av misstag. Jordbruksverket har rekommenderat att grödan ska förstöras. Gentekniknämnden har kommit fram till att detta inte krävs. Det inträffade visar att lagstiftning

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1033 av Olsson, Karin (s)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1033 av Karin Olsson s till jordbruksminister Margareta Winberg om djurtransporter Genom filmen Some lie dying har vi återigen fått upprörande bevis på hur illa djur behandlas vid långväga transporter inom EU-länderna. Inte minst efter jordbruksministerns kraftfulla agerande i Bryssel är

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1024 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1024 av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Margareta Winberg om regler för exporterade kalvar De senaste veckorna har handeln med levande djur fått en berättigad uppmärksamhet. Från Sverige sker en mycket liten export av levande djur. Antalet exporterade djur har emellertid ökat

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1023 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1023 av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Margareta Winberg om regler vid export av kalvar De senaste veckorna har handeln med levande djur fått en berättigad uppmärksamhet. Från Sverige sker en mycket liten export av levande djur. Antalet exporterade djur har emellertid ökat

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:997 av Pettersson, Marina (s)

den 23 maj Fråga 1999/2000:997 av Marina Pettersson s till jordbruksminister Margareta Winberg om djurtransporter Det är mycket grymma scener över hur djur hanteras, som visas i en film av den brittiska djurskyddsorganisationen Compassion in World Farming. Organisationen har under halvannat år arbetat med att dokumentera

Inlämnad: 2000-05-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:996 av Carlström, Marianne (s)

den 22 maj Fråga 1999/2000:996 av Marianne Carlström s till jordbruksminister Margareta Winberg om djurrättsskydd Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Varje år transporteras stora mängder lamm, får, grisar, kor och hästar över Europa. Resorna är ofta långa och djuren drabbas av panik,

Inlämnad: 2000-05-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering