Dokument & lagar (67 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1377 av Örnfjäder, Krister (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1377 av Krister Örnfjäder s till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten I medierna så har man under den senaste tiden diskuterat taxeringen av fastigheter och den högre fastighetsskatt som blir av densamma efter år 2001. Diskussionsnivån är hög och beror på de kraftiga höjningar

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1356 av Gustafsson, Lars (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1356 av Lars Gustafsson kd till miljöminister Kjell Larsson om alternativa drivmedel Koldioxidutsläpp från vägtrafiken är ett problem som måste tas på allvar. Ett viktigt steg är därför att ersätta fossila bränslen med miljövänliga alternativ. Olika försök bedrivs runtom i landet för

Inlämnad: 2000-08-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1355 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1332 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 18 augusti Fråga 1999/2000:1332 av Lena Sandlin-Hedman s till finansminister Bosse Ringholm om differentierade alkoholskatter I de skandinaviska länderna ses alkoholpolitiken i huvudsak som en del av välfärdspolitiken. I flera EU-länder betraktas alkoholdrycker som jordbruks- eller industriprodukter och hanteras

Inlämnad: 2000-08-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1310 av Odell, Mats (kd)

den 11 augusti Fråga 1999/2000:1310 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om lättrörliga skattebaser Problemet med att upprätthålla världens högsta skattetryck i en alltmer internationaliserad värld har för Sveriges del beskrivits i ett flertal sammanhang och utredningar de senaste tio åren. Senast i

Inlämnad: 2000-08-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1233 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1233 av Ester Lindstedt-Staaf kd till jordbruksminister Margareta Winberg om yrkesfiskets situation Den 19 juni besvarade finansministern en fråga om yrkesfiskaravdrag. Ministern svarade, att beredning av ett förslag pågår. För ett och ett halvt år sedan kom utredningen om yrkesfiskets konkurrenssituation,

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1193 av Lönnroth, Johan (v)

den 5 juli Fråga 1999/2000:1193 av Johan Lönnroth v till statsminister Göran Persson om Sverige och euron Den svenska regeringen har hittills sagt att frågan om ett svenskt EMU-deltagande ska avgöras i en svensk folkomröstning och att Sverige självt väljer om och när vi ska gå med. I Europeiska centralbankens konvergensrapport

Inlämnad: 2000-07-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1164 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1164 av Rose-Marie Frebran kd till justitieminister Laila Freivalds om illegalt spel Det engelska företaget SSP Overseas Betting försöker slå sig in på den svenska spelmarknaden. Första försöket med spelbutik på Stockholms central väckte stor uppmärksamhet. Lotteriinspektionen gjorde anmälan

Inlämnad: 2000-06-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1134 av Hägglund, Göran (kd)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1134 av Göran Hägglund kd till näringsminister Björn Rosengren om statens försäljningsinkomster I statsbudgeten för år 2000 har regeringen beräknat intäkterna för företagsförsäljning till 95 miljarder kronor. Den mångomtalade försäljningen av aktier i Telia var tänkt att stå för lejonparten

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1087 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1087 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om bensinpriset Bensinpriset har återigen höjts. Under det senaste året har bensinpriset chockhöjts med 25 Detta får konsekvenser framför allt för människor boende i glesbygd som är beroende av bilen för att ta sig till sitt arbete

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1065 av Karlsson, Anders (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1065 av Anders Karlsson s till finansminister Bosse Ringholm om utländska företagare som billig arbetskraft I Dagens Nyheter den 17 november kunde vi läsa under rubriken Polska företagare billig arbetskraft att polska enmansföretag arbetade i Sverige utan arbetstillstånd. Konsultföretag i

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1063 av Norlander, Göran (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1063 av Göran Norlander s till statsminister Göran Persson om kompensation för långa resor Bensinpriset har stigit kraftigt på senare tid till följd av ökade råoljepriser och nu har det passerat tiokronorsspärren. För oss som bor i glest befolkade delar av landet med långa avstånd och otillräckliga

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:988 av Lantz, Kenneth (kd)

den 19 maj Fråga 1999/2000:988 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om gränsgångare Skattebasdelegationen behandlar frågan om gränsgångare och deras skattemässiga framtid. Sedan 1997 har vi fått ändrade regler på skatteområdet för dem som pendlar mellan Sverige och Danmark. Vad jag kan förstå, så

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:932 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 11 maj Fråga 1999/2000:932 av Siw Wittgren-Ahl s till finansminister Bosse Ringholm om sänkt moms för nöjesparker Det är av yttersta vikt att nöjesparker kan konkurrera med det övriga kulturutbudet på lika villkor. Om man sänker momsen för djurparker innebär det att de flesta stora besöksmål i Sverige har 6 moms.

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:870 av Gustafsson, Lars (kd)

den 28 april Fråga 1999/2000:870 av Lars Gustafsson kd till finansminister Bosse Ringholm om svensk alkoholpolitik Den svenska alkoholpolitiken har i en internationell jämförelse varit framgångsrik. De metoder som använts har varit reglerad tillgänglighet och prisinstrumentet. Genom politiska beslut har den svenska

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:846 av Carnerö, Åke (kd)

den 19 april Fråga 1999/2000:846 av Åke Carnerö kd till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten på Säve Regeringen angav i proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret att verksamhetsdelen vid Säve bör kvarstå till och med år 2003Vid försvarsutskottets behandling av propositionen förde jag fram Kristdemokraternas

Inlämnad: 2000-04-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:351 av Brendt, Agneta (s)

den 13 april Interpellation 1999/2000:351 av Agneta Brendt s till finansminister Bosse Ringholm om Tobinskatt I dag globaliseras ägandet alltmer och aktiekapital strömmar över gränserna. Dagligen omsätts enormt stora valutabelopp på de internationella kapitalmarknaderna. Endast en liten del av de vinster som görs används

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering